Anda di halaman 1dari 22

KENALI ANAK KITA

PETRONAS
Persatuan Pengasih

Oleh:
Haji Md Yusof Ismail
Sebuah Institusi

Matlamat
Misi

Impian
Visi
Setiap anggota keluarga
mesti memainkan
peranan &
melaksanakan
tanggungjawab
masing-masing
Kegencotan sistem keluarga

Kurang nya komunikasi


berkesan

Konflik
Konflik
- perselisihan
- perbezaan jangkaan/harapan &
pengalaman
- kegenjotan sistem keluarga

Krisis
- keadaan tidak tenteram, ketegangan
- kesan baik atau buruk ke atas keluarga
- muhassabah diri/mesyuarat keluarga
1. Verbal (secara lisan)

2. Non-verbal (gerak geri)


Lisan Isyarat

Penulisan
Konteks
Konteks termasuk masa, tempat Maklumat adalah hasil dari lakaran
& keadaan semasa mesej tadi apa yang ingin anda
disampaikan, seperti kehadiran
kawan-kawan atau tekanan Maklumat sampaikan kepada anak anda. Ia
adalah apa yang anak anda lihat,
menghadapi peperiksaan rasa dan dengar semasa anda
bercakap

Lakaran Interpretasi
Lakaran adalah gabungan Anak anda kemudian
perkataan, nada suara,
mimik muka, posisi Konteks menterjemahkan maklumat
tersebut. Malangnya, terjema-
badan dan sebagainya hannya kadangkala tidak
menjadikannya satu mesej sama dengan apa yang anda
ingin sampaikan

Pengirim Hubungan Penerima


Sebagai pengirim, anda Selain dari personaliti
memainkan peranan yang anak anda, kualiti Sebagai penerima, perangai,
paling penting dalam proses hubungan antara sikap dan kebiasaan anak
berkomunikasi bersama anak anda dan anak anda anda akan mempengaruhi cara
anda juga memainkan beliau menterjemahkan mesej
peranan penting. anda
Komunikasi adalah proses dua
hala:

BERBICARA

dan

MENDENGAR
Kata-Kata = %

Nada Suara = %

Gerak Geri = %
Kata-Kata
7%

Gerak Geri Nada Suara


55% 38%
Seperti menaiki roller
coaster:
Tidak boleh turun
selagi belum tamat.

Menyeronokkan
Menakutkan
Penuh cabaran
Berisiko tinggi
Menghairahkan
4 Perubahan Utama yang berlaku pada
anak-anak apabila melangkah ke alam
remaja:

Fizikal ketara dan mendadak


Intelektual dari pemikiran konkrit
ke pemikiran abstrak
Emosi Mood Swing
Sosial tekanan rakan sebaya
Setiap dari kita berkomunikasi dengan satu
daripada 3 penampilan ego:

Penyampai Penerima

Ibu Bapa Ibu Bapa

Orang Orang
Dewasa Dewasa

Anak- Anak-
Anak Anak
Krisis identiti (terperangkap di antara
dua alam - kanak-kanak dan orang
dewasa)

4P:
- Perhatian (Attention)
- Penerimaan (Acceptance)
- Penghargaan (Appreciation)
- Pengiktirafan (Acknowledgement)
Membina kendiri (keyakinan diri)
Auditory

Visual

Kinesthetic
Ibu/Ayah bangga dengan kamu
Ibu/Ayah sedia mendengar apa pun yang
kamu ingin sampaikan
Ibu/Ayah ingin sangat memahami kamu
Ibu/Ayah mempercayai kamu
Kami sayangkan kamu