Anda di halaman 1dari 4

TOH SALAMAT WEI

UNGKUP 033
do = BES 6 ketuk

5 . 6 . |5 . 4 34|5 . 6 .|5 . 4 34|


Toh sa lamat wei, toh ka hanjak wei
5 . 5 .|6 . 7 1|7 . 6 .| 5 . . 0
A kan i tah ka ti ka toh
2 . 3 2 3 | 4 . 5 4 . | 3 . 4 3 4 | 5 . 6 5 . |
Yesus handak ma wat o loh i je ru sak
1 7 6 5|1 6 5 4|3 . 2 .|1 . . 0
Han jak, hanjak o loh han di ai
TOH SALAMAT WEI
UNGKUP 033
do = BES 6 ketuk

5 . 6 . |5 . 4 34|5 . 6 .|5 . 4 34|


Toh sa lamat wei, toh ka hanjak wei
5 . 5 .|6 . 7 1|7 . 6 .| 5 . . 0
A kan i tah ka ti ka toh
2 . 3 2 3 | 4 . 5 4 . | 3 . 4 3 4 | 5 . 6 5 . |
Yesus manga ri nah ka re sintan Ba pae
1 7 6 5|1 6 5 4|3 . 2 .|1 . . 0
Han jak, hanjak o loh han di ai
TOH SALAMAT WEI
UNGKUP 033
do = BES 6 ketuk

5 . 6 . |5 . 4 34|5 . 6 .|5 . 4 34|


Toh sa lamat wei, toh ka hanjak wei
5 . 5 .|6 . 7 1|7 . 6 .| 5 . . 0
A kan i tah ka ti ka toh
2 . 3 2 3 | 4 . 5 4 . | 3 . 4 3 4 | 5 . 6 5 . |
Kawan ba ra sor ga mimbit nyanyi ta ra
1 7 6 5|1 6 5 4|3 . 2 .|1 . . 0
Han jak, hanjak o loh han di ai
TOH SALAMAT WEI
UNGKUP 033
do = BES 6 ketuk

5 . 6 . |5 . 4 34|5 . 6 .|5 . 4 34|


Toh sa lamat wei, toh ka hanjak wei
5 . 5 .|6 . 7 1|7 . 6 .| 5 . . 0
A kan i tah ka ti ka toh
2 . 3 2 3 | 4 . 5 4 . | 3 . 4 3 4 | 5 . 6 5 . |
I kei toh ma na ra a ram, O Ha tal la
1 7 6 5|1 6 5 4|3 . 2 .|1 . . 0
Ba sa a sim to to pa ham hai