Anda di halaman 1dari 6

SENARAI SEMAK

DISEDIAKAN OLEH,
MOTHINI
LOGESWARI
BARATH
Pengertian Senarai Semak
Senarai semak ialah alat pentaksiran yang
mengandungi senarai item yang disediakan untuk
mengenal pasti perkembangan dari segi kemahiran
fizikal, kognitif, bahasa dan sosial.

Senarai item yang disediakan adalah untuk menguji


pengetahuan, kemahiran, sikap dan kebolehan serta
tingkah laku murid.
Kekuatan Senarai Semak
Mudah dan praktikal.

Dapat digunakan oleh orang yang tidak mahir.

Dapat dilakukan semasa dan selepas pemerhatian dilakukan.

Dapat dilakukan oleh beberapa orang pemerhati bagi menilai

kesahihan pemerhatian.

Dapat fokus kepada tingkah laku tertentu.

Penting dalam merancang kurikulum untuk kanak-kanak.


Kelemahan Senarai Semak
Melihat hanya pada tingkah laku tertentu dan
bukan semuanya.

Mengambil masa yang agak lama untuk


menyediakan borang senarai semak.

Kurang informasi dan deskripsi berkenaan kualiti


dan masa semasa merekodkan tingkah laku dan
kemajuan murid.
Contoh borang senarai semak
SEKIAN TERIMA
KASIH.