Anda di halaman 1dari 15

TEORI KOMUNIKASI

( HAROLD LASSWELL)
NAVARETHNAM A/L VAGADRAMUN
M20161000387
BIOGARAFI
NAMA SEBENAR HAROLD
DWIGHT LASSWELL
LAHIR PADA 13 FEBRUARI 1901

SEORANG ILMUAN POLITIK


AMERIKA SYARIKAT
PROFESOR CHICAGO SCHOOL OF
SOCIOLOGY DI YALE UNIVERSITY

PELAJAR DI UNIVERSITI
CHICAGO PADA TAHUN 1920
# TEORI KOMUNIKASI
HAROLD LASWELL
MERUPAKAN TEORI
KOMUNIKASI AWAL
IAITU PADA TAHUN 1948
CARA YANG TERBAIK UNTUK MENERANGKAN
PROSES KOMUNIKASI DENGAN MENJAWAB
SOALAN :

WHO SAYS WHAT

IN WHICH CHANNEL

TO WHOM WITH WHAT EFFECT


PARADIGMA KOMUNIKASI

BERLAKU PERUBAHAN
PADA TAHAP
PENGETAHUAN
(KOGNITIF)
BERLAKU PERUBAHAN
PADA TAHAP EMOSI /
PERASAAN (AFIKTIF)

BERLAKU PERUBAHAN PADA


TAHAP TINGKAHLAKU
(PSIKOMOTOR)
PENJELASAN 5 UNSUR MENURUT
LASSWELL

1. WHO
KOMUNIKATOR: PELAKU UTAMA / PIHAK
YANG MEMPUNYAI KEPERLUAN UNTUK
BERKOMUNIKASI ATAU YANG MULA SUATU
KOMUNIKASI, BISA SEORANG INDIVIDU,
KUMPULAN, ORGANISASI, MAHUPUN SUATU
NEGARA SEBAGAI KOMUNIKATOR.
2.WHAT
APA YANG DISAMPAIKAN , KEPADA PENERIMA ,
SUMBER (KOMUNIKATOR) ATAU ISI MAKLUMAT.
MERUPAKAN SIMBOL VERBAL / NON VERBAL YANG
MEWAKILI PERASAAN, NILAI ATAU PUN MAKSUD
SUMBER TADI. ADA 3 KOMPONEN PESAN IAITU
MAKNA, SIMBOL UNTUK MENYAMPAIKAN MAKNA
DAN BENTUK / ORGANISASI PESAN.
3.CHANNEL
ALAT UNTUK MENYAMPAIKAN
MAKLUMAT KEPADA PENERIMA SAMA
ADA SECARA LANGSUNG (BERSEMUKA)
ATAUPUN TIDAK SECARA LANGSUNG
( MEDIA CETAK/ ELELTRONIK)
4.WHOM
ORANG/ KELOMPOK/
ORGANISASI/ SUATU NEGARA
YANG MENERIMA MAKLUMAT
DARI SESUATU SUMBER.
5. EFFECT
KESAN YANG TERJADI PADA
PENERIMA SETELAH MENERIMA
PESAN DARI SUMBER, SEPERTI
PERUBAHAN SIKAP, BOLEH
MENAMBAHKAN PENGETAHAUN.
KELEBIHAN MODEL
KOMUNIKASI
MASIH BERFOKUSKAN PADA KOMUNIKASI VERBAL
ATAU ARAH, NAMUN TEORI TERSEBUT DIPANDANG
LEBIH MAJU DARI TEORI-TEORI YANG ADA.

DAPAT MELEPASKAN DARI PENGARUH KOMUNIKASI


PROPAGANDA YANG KETIKA PADA SAAT ITU SANGAT
MENDOMINASI WACANA KOMUNIKASI.
TELAH MENDEFINIKAN MEDIUM PESAN DALAM ERTI
YANG LEBIH LUAS YAKNI MEDIA MASSA

TELAH MENDEFINISIKAN TUJUAN KOMUNIKASI


SEBAGAI SUATU PENCIPTAAN PENGARUH DARI
PESAN YANG TELAH DISAMPAIKAN.

FOKUS DAN PERHATIAN TERHADAP ASPEK-ASPEK


PENTING KOMUNIKASI.
KELEMAHAN MODEL
KOMUNIKASI

TIDAK SEMUA KOMUNIKASI MENDAPATKAN


UMPAN BALIK YANG LANCAR

HANYA MENYIMPULKAN TEORI SATU HALA


MENITIKBERATKAN MODEL KOMUNIKASI
YANG SEMPIT IAITU DENGAN CARA
MENYEBARLUASKAN MELALUI MEDIA MASSA
HINGGA MENCAPAI DAN MEMPEROLEH
KESAN DARI AUDIENCE. NAMUN
PENGGUNAAN MEDIA MASSA AMAT KURANG
OLEH KEBANYAKKAN ORANG.
TERIMA
KASIH