Anda di halaman 1dari 5

PPPM menghuraikan perubahan yang perlu

berlaku dalam sekilah dan impliaskinya


terhadapa kepimpinan guru.
Huraikan perubahan dalam aspek PdP dan
bagaimana guru menggunakan teoru
kepimpinan pengurusan grid untuk
menguruskan perubahan dalam sekolah
secara lebih berkesan lagi
Soalan Tutorial 9
Perubahan dalam aspek PdP
6 aspirasi - pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin,
kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, dan identiti nasional.
Blake dan Mounton (1964,1978): Grid Pengurusan

a. Keprihatinan Terhadap Penghasilan


b. Keprihatinan Terhadap Manusia
Blake dan Mouton (1964) mencadangkan dimensi gaya kepimpinan
ditunjukkan sebagairajah dua dimensi. Satu dimensi diberi nama
keprihatinan terhadap manusia dan yangsatu lagi keprihatinan
terhadap pengeluaran. Cadangan ini menggunakan
penemuandimensi dari Ohio State University dan Michigan
University.Berdasarkan penemuan ini, Blake dan Mouton
berpendapat pengurus berprestasi terbaik menggunakan gaya 9,9,
iaitu gaya pengurusan berpasukan. Pengurus jenis ini
memberi perhatian paling tinggi terhadap pekerja dan juga terhadap
tugas. Pengurus jenis 1,9 lebihmementingkan pekerja daripada tugas,
dan pengurus 9,1 pula terlalu mementingkan tugasdan mengabaikan
manusia.