Anda di halaman 1dari 14

Kim Ho, kamu

suka atau
tidak lagu ini?
Saya suka
akan lagu ini,
cikgu.
Farhana,
mengapakah kita
perlu
menggunakan
sabun ketika
mandi?
Kita perlu
menggunakan
sabun supaya
badan kita
___________,
cikgu.
Kim Ho,
apakah
kebaikan
makan sayur?
Makan sayur
dapat
______________
________, cikgu.
saya
kamu
kami
ini
kita
itu