Anda di halaman 1dari 29

Berasaskan 4 premis asas teori sosial Adler :-

Manusia adalah makhluk sosial dan motivasi asas


mereka ialah ingin dimiliki / menjadi ahli sesuatu
kelompok
Kesemua tingkah laku adalah bersebab
manusia adalah organisma yang berupaya membuat
keputusan
Realiti dipersepsikan oleh manusia.
fokus utama Dreikurs mewujudkan suasana bilik
darjah yang bersifat demokratik
Menurut beliau, masalah tingkah
laku dalam bilik darjah terdorong
oleh motif-motif murid seperti :-
I. inginkan perhatian
II. menggunakan kuasa
III. membalas dendam
IV. memaparkan kekurangan
INGINKAN PERHATIAN
Motif :- sengaja membangkitkan
kemarahan guru
Teknik yang disyorkan :-
I. minimumkan taraf perhatian
II. Alihkan perhatian murid berkenaan
III. Ubah kedudukan murid yang
berkenaan
MENGGUNAKAN KUASA
Motif :- Pergelutan kuasa antara guru dan
murid yang ditunjukkan melalui sifat
seperti enggan bermula atau
menyempurnakan tugas
Teknik yang disyorkan :-
I. Cuba kekalkan persekitaran pembelajaran
yang positif
II. Bertenang dan tangani masalah dengan
menunjukkan sifat prihatin
MEMBALAS DENDAM
Motif :- murid terasa tidak diberikan
layanan yang adil yang ditunjukkan
melalui cara seperti mencuri, berlawan
dan sebagainya.
Teknik yang disyorkan :-
I. Cuba kekalkan persekitaran pembelajaran
yang positif
II. Bertenang dan tangani masalah dengan
menunjukkan sifat prihatin
MEMAPARKAN KEKURANGAN

Motif :- tindakan yang terakhir apabila


gagal mencapai ketiga-tiga motif di atas
Teknik yang disyorkan :-
I. Ubahsuai keadah mengajar
II. Gunakan bahan pembelajaran berbentuk
maujud atau berbantukan komputer
III. Mengajar satu kemahiran sahaja pada
satu masa
APLIKASI MODEL AKIBAT LOGIKAL
DREIKURS DALAM BILIK DARJAH
Lantaran itu, Dreikurs mencadangkan
supaya guru menggunakan akibat logikal
bertujuan membetulkan tingkah laku
bermasalah
Prinsipnya bahawa murid harus
diberikan pilihan untuk membetulkan
tingkah lakunya serta tidak dipaksakan
SITUASI YANG DIPERIHALKAN OLEH, DREIKURS
UNTUK MENUNJUKKAN APLIKASI AKIBAT LOGIKAL

Situasi 1 : Seorang murid menolak rakan sambil


mereka bersama-sama turun tangga
Tindakan guru : berikan murid yang berkenaan
pilihan SAMA ADA tidak lagi menolak rakan pada
masa depan
ATAU tunggu sehingga semua orang sudah turun,
barulah sampai kepada giliran dia
PENILAIAN TERHADAP MODEL AKIBAT
LOGIKAL DREIKURS

Kekuatan : memupuk autonomi di mana


murid bertanggungjawab atas tindakan
dan pilihan mereka
Kekurangan : agak sukar untuk guru
permulaan mengenal pasti serta
memahami motif murid-murid
melakukan salah laku
Kekuatan : Mewujudkan persekitaran
pembelajaran yang kondusif melalui
komunikasi yang terbuka dan saling
hormat-menghormati antara murid-
murid
Kekurangan : Agak sukar untuk
mengenalpasti akibat logikal yang
setimpal dengan salah laku tertentu
MODEL PENGURUSAN KELOMPOK
KOUNIN
Model ini dipelopori oleh Jacob Kounin,
seorang ahli teoris dalam bidang pengurusan
bilik darjah
Kounin cuba mengubah corak pemikiran
sedemikian dengan mengintegrasikan
pengajaran dan disiplin
5 teknik disyorkan oleh Kounin bagi
menangani masalah tingkah laku
With-itness
Betindan-tindih

TEKNIK-TEKNIK
PENGURUSAN
BILIK DARJAH
KOUNIN Kelicinan

Momentum

Kepekaan
kelompok
With-itness
kebolehan guru mengetahui apa yang
sedang dilakukan oleh semua murid
pada setiap masa

Bertindan-tindih
kebolehan guru untuk menangani
dengan berkesan dua peristiwa pada
satu masa yang sama
Kelicinan
Kebolehan guru untuk membuat peralihan licin
antara dua aktiviti pembelajaran

Momentum
kebolehan guru memastikan pembelajaran berlaku
pada kadar yang stabil

Kepekaan kelompok
kebolehan guru untuk mengekalkan penglibatan
aktif murid dan mewujudkan minat mereka
APLIKASI MODEL PENGURUSAN
KELOMPOK KOUNIN DALAM BILIK DARJAH
Situasi :
Sambil murid-murid yang lain asyik
membuat latihan yang diberikan oleh Cikgu,
Ain, Ling, dan Rajes sedang berbual-bual
antara satu sama lain sambil menghantar
memo dan menconteng atas kertas kosong.
Berpandukan model Kuonin, apakah
tindakan yang akan diambil oleh Cikgu?
PENILAIAN
Kekuatan : Fokus terhadap pengurusan
kelompok mewujudkan suasana biilk
darjah dan persekitaran pembelajaran
yang kondusif
Kekurangan : Tidak mementingkan
atribut-atribut guru seperti beramah
mesra, sabar, prihatin dan sebagainya.
Kekuatan : tidak berunsurkan hukuman
yang hanya berkesan dalam jangka
masa yang singkat

Kekurangan : Agak mencabar bagi guru


yang perlu mengambil tindakan
terhadap dua atau lebih kelompok pada
satu masa yang sama
TERAPI REALITI GLASSER
1965, Glasser mengemukakan Terapi Realiti
Terapi realiti berlandaskan 3 prinsip iaitu :-
I. Setiap individu bertanggungjawab atas
tingkah laku masing-masing
II. Setiap individu berupaya untuk berubah
dan hidup secara berkesan
III. Setiap individu bertingkah laku mengikut
cara tertentu
1970, Glasser mengutarakan satu
pendekatan yang dikenali sebagai teori
kawalan
1986, teori kawalan ditukar nama
kepada teori pilihan bagi mengatasi
kekeliruan yang timbul
Teori pilihan berpegang kepada premis
bahawa semua tingkah laku manusia,
sama ada lojik atau tidak lojik
Murid kita dirangsangkan untuk memenuhi
4 keinginan seperti yang berikut :
o Keinginan untuk dipunyai
o Keinginan untuk kuasa
o Keinginan untuk kebebasan
o Keinginan untuk bersuka ria
PELAN PENGURUSAN BILIK DARJAH
GLASSER
Menurut Glasser, murid seharusnya memikul memikul
tanggungjawab untuk memenuhi keinginan, mengawal
tingkah laku dan membuat pilihan masing-masing.
Langkah 1:
Apabila berlaku tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah,
guru hendaklah melapangkan masa untuk mengenal pasti
punca tingkah laku tersebut.
Langkah 2 :
Guru perlu pertimbangkan bagaimana tingkah laku yang
sama pernah ditangani pada masa lampau.
Langkah 3 :
Guru berusaha mencegah salah laku
melalui 2 cara.
I. Berikan latihan dalam kelas yang menarik
dan relevan
II. Bina hubungan yang positif dengan murid
Langkah 4 :
Guru pertingkatkan cara penyoalan.
Langkah 5 :
Mengadakan perbincangan dengan murid
tersebut
Langkah 6 :
Murid dikehendaki membentuk satu pelan
yang mengandungi tindakan positif dengan
bantuan guru.

Langkah 7 :
Sekiranya langkah 1-6 kurang berkesan, murid
tersebut hendaklah diasingkan dengan
menggunakan time-out dalam bilik darjah
Langkah 8 :

Sekiranya tingkah laku bermasalah masih


berlanjutan atau murid masih mengganggu
perjalanan sesi pengajaran, hantar mereka ke
satu lokasi khas yang selesa tetapi tidak
mengancam bawah seliaan seorang yang
ditugaskan khas untuk membantu mereka
membaiki tingkah laku itu.
Langkah 10 :
Bagi kes yang serius di mana langkah 1-9 gagal
untuk menghasilkan sebarang kesan positif,
murid dirujuk kepada pihak berkuasa yang
berupaya memberi bantuan profesional
Namun, pelan 10 langkah di atas kini sudah
digantikan dengan satu senarai elemen bagi
disiplin yang berkesan.
Senarai ini pula menegaskan perubahan ke
atas sekolah dan bilik darjah
ELEMEN-ELEMEN DISIPLIN YANG
BERKESAN GLASSER

Berlaku dalam suasana yang saling percayai-


mempercayai dan hormat-menghormati
Tidak bersifat memaksa
Bukan berbentuk hukuman
berupaya membezakan antara masalah
disiplin dan peristiwa disiplin
Melibatkan pihak yang prihatin dan ingin
membantu murid mengubah tingkah laku
mereka
Membantu murid memenuhi kehendak
masing-masing
Membantu murid membuat pilihan yang
wajar
Mengajar murid memikul tanggungjawab
secara peribadi
Menangani tingkah laku masa kini, bukannya
tingkah laku masa lampau
Memerlukan murid membuat
penghakiman berunsurkan nilai terhadap
tingkah laku mereka
Membantu murid merancang ke arah
perubahan tingkah laku
Percaya bahawa murid berupaya untuk
berubah ke arah yang positif
PENILAIAN
Kekuatan : Penekanan terhadap
disiplin kendiri berbanding dengan
hukuman

Kekurangan : kekeliruan timbul akibat


nama yang berubah-ubah