Anda di halaman 1dari 11

Tajuk : Penentangan Yamtuan Antah

Tarikh : tahun 1873


Lokasi : Sungai Ujong (Seremban)
Sebab membolehkan peristiwa ini berlaku:
British Menduduki Sungai Ujong
British menyokong Dato Kelana menduduki
Terachi dan Paroi
British menawan Bukit Putus dan Jempul
Yamtuan Antah tidak bersetuju dengan
tindakan Dato' Kelana Syed Abdul Rahman di
Sungai Ujong yang menandatangani
perjanjian dengan British
Yamtuan Antah juga tidak mengiktiraf Dato'
Kelana sebagai pemerintah Sungai Ujong
Dato' Kelana mengisytiharkan wilayah Terachi
sebagai haknya dan dibantah oleh Yamtuan
Antah
Yamtuan Antah tidak bersetuju dengan tindakan Dato' Kelana Syed
Abdul Rahman di Sungai Ujong yang menandatangani perjanjian dengan
British
Yamtuan Antah juga tidak mengiktiraf Dato' Kelana sebagai pemerintah
Sungai Ujong
Hubungan antara Yamtuan Antah dan Dato' Kelana bertambah runcing
apabila Dato' Kelana mengisytiharkan wilayah Terachi sebagai haknya .
Pengisytiharan itu dibantah Yamtuan Antah kerana menggangap Terachi
sebagai sebahagian daripada jajahan Seri Menanti .
Residen British di Sungai Ujong ( P.J Murray ) menghantar tentera dan
juruukur untuk membuat siasatan
Yamtuan Antah menghantar 200 orang pengikutnya menuntut supaya
British menghentikan tugas mengukur kawasan antara Terachi dengan
Kuala Pilah
Berlaku pertikaian antara kedua-duanya dan tercetusnya pertempuran
Yamtuan Antah telah disokong oleh Dato' Siamang Gagap Tengku
Besar Tampin.Kemudian, beliau mengarahkan pasukan seramai
4,000 orang dibawah pimpinan Dato Imam Perang Siamang
Gagap untuk menyerang British. Pasukan Yamtuan Antah bergerak
merentasi Bukit Putus dan berjaya mengundurkan tentera British ke
Paroi. Pihak British kemudiannya berkubu di Rasah sementara
menanti bantuan tentera dari Negeri-Negeri Selat.
Pasukan Yamtuan Antah telah mengasak British dan berjaya
menawan Paroi dan membina kubu pertahanan pada 2 Disember
1875. Walaubagaimanapun, British menawan Paroi semula dengan
bantuan pasukan dari Melaka berjaya menawan Bukit Putus dan
seterusnya memasuki Seri Menanti. . Mereka bertindak membakar
rumah-rumah penduduk kampung termasuk istana Yamtuan
Antah di Seri Menanti.
Yamtuan Antah berundur ke Johor
Yamtuan antah berundurke Bukit Putus dan
seterusnya ke Johor
Maharaja Abu Bakar dari Johor menasihati
Yamtuan Antah berdamai dengan British , namun
begitu , ianya tidak dipersetujui oleh Dato'
Siamang Gagap.
Yamtuan Antah berunding dengan gabenor NNS
iaitu William Jervois
Perjanjian telah dibuatkan
Yamtuan Antah diiktiraf sebagai Yamtuan Besar
Seri Menanti
British berpeluang meluaskan pengaruh di Negeri
Sembilan
Terhadap diri
Saya telah lebih menghargai jasa dan
membangkitkan semangat patriostima
selepas mengetahui latar belakang Yamtuan
Antah di Sungai Ujong

Terhadap masyarakat
Semasa rakyat berkerjasama untuk
menentang British, ini telah melahirkan
masyarakat yang bersatupadu untuk
mempertahankan negara
Terhadap negara
Negara akan menjadi lebih maju dan makmur
kerana perjuangan telah memberi iktibar
kepada generasi baharu supaya mereka boleh
berakhlak mulia
Kita patut mencontohi sifat Yamtuan Antah
yang mempunyai semangat setia negara yang
tinggi dan sanggup berkorban untuk bangsa
dan tanah air.Beliau sedia mempertahankan
kedaulatan tanah air walaupun menghadapi
pelbagai halangan daripada pihak British.
Kita patut mencontohi Yamtuan Antah yang
mempunyai semangat juang yang
kental.Contohnya,beliau tidak mudah
berputus asa dalam perjuangan walaupun
sudah kalah
Pengetahuan yang saya perolehi iakah saya
dapat menyetahui sebab-sebab dan peristiwa
penentangan Yamtuan Antah terhadap British
Nilai yang saya diperolehi ialah kita
hendaklah bersyukur kerana lahir di nzaman
yang aman dan makmur
Saya berharap agar kemajuan negara boleh
pergi ke aras yang lebih tinggi.
Internet

Bimbingaan Guru

Buku Rujukan

Anda mungkin juga menyukai