Anda di halaman 1dari 6

KATA GANTI NAMA

KATA GANTI KATA GANTI


NAMA DIRI NAMA TUNJUK
Kata Ganti Nama Tunjuk Penerangan
Ini Menunjuk pada yang
dekat

Itu Menunjuk pada yang


jauh

Sini Menunjuk pada arah


dekat

Sana Arah jauh


Situ Arah agak jauh
Contoh ayat:
(a) Meja yang bulat ini dibeli pada tahun lepas oleh ayah.

(b) Pelajar-pelajar itu sering berbincang di kantin semasa


rehat.

(c) Kawasan perkampungan ini sedang dibangunkan oleh


pihak
swasta.

(d) Pulau itu kelihatan samar-samar sahaja jika dipandang dari


sini.

(e) Roti yang terhidang di atas meja itu untuk tetamunya.