Anda di halaman 1dari 48

PKES 3043: PERSEKITARAN DAN

KOMUNITI

PENSYARAH: EN. ABDUL RAZAK BIN NORUZZAMAN

DISEDIAKAN OLEH:
JAYALAKSHMI A/P RAMANATHAN
GAVITHA A/P KRISHNAN
SHAARUMATHI A/P ARJUNAN
TAVANISHA A/P RAVICHANDRAN
OBJEKTIF
Membantu mengawal dan mengurangkan penyakit bawaan air dan makanan
melalui penyediaan kemudahan asas bekalan air dan sanitasi kepada
penduduk luar bandar
Merancang, melaksana, mengawas dan menyelaras program-program
kesihatan melalui pelaksanaan kaedah dan prinsip-prinsip kejuruteraan dan
alam sekitar.
Merancang, mereka bentuk, melaksana, mengawasi dan menyelaras
program-program kawalan penyelenggaraan untuk mempertingkatkan dan
menjamin keberkesanan operasi semua peralatan dan kemudahan
kementerian kesihatan malaysia di seluruh negara.
Memberi bantuan teknikal, khidmat nasihat dan khidmat latihan kepada
semua peringkat kerajaan persekutuan, negeri dan sektor swasta mengenai
kejuruteraan kesihatan alam sekitar.
MATLAMAT

Untuk mewujudkan suatu persekitaran sihat dan sesuai serta mampu


mendatangkan kebaikan kepada kesihtan fizikal dan kesihatan mental.
Dilakukan dengan mengenal pasti, menaksir dan memperbaiki keadaan
persekitaran melalui perlindungan kesihatan, promosi kesihatan serta pencegahan
terhadap penyakit-penyakit persekitaran.
Bertanggungjawab memantau penyediaan kemudahan yang berkaitan dengan
sanitasi persekitaran seperti bekalan air minuman, pembuangan sampah dan
tandas
Menjalankan penyeliaan dan penyiasatan berkaitan masalah kesihatan awam
yang berkaitan dengan alam sekitar seperti masalah pencemaran air, tanah dan
sebagainya
FUNGSI

meningkatkan kebersihan alam sekeliling dan mutu bekalan air


luar bandar bagi mengurangkan kejadian penyakit-penyakit
bawaan air dan najis.

memperbaiki keadaan kebersihan alam sekitar. selain bekalan air


dan tandas, pelupusan air limbah dan sisa pepejal melalui era
teknologi yang sesuai dan murah juga akan diberi penekanan.
AKTIVITI
Pembinaan dan penyelenggaraan kemudahan yang
dibekalkan:

sanitasi
Salah satu usaha pencegahan yang menitik beratkan
kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan
makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat
menganggu atau merosak kesihatan.
tandas curah
Tandas curah merupakan tandas sanitari subsidi kerajaan
yang mudah digunakan dan sistem ini dapat menghindarkan
dari berlakunya penyakit berjangkit bawaan air, menghindari
masalah nilai estetika iaitu bau yang kurang menyenangkan
serta mewujudkan pemandangan yang kurang menjijikkan.
sistem pelupusan air limbah
Merupakan sitem yang mengawal air limbah yang di hasilkan dari kegunaan harian
seperti membasuh pingganmangkuk, air cucian pakaian dan apa-apa sisa air yang
telah digunakan dan dibuang didalam sinki dan mengalir keluar samaada
ia disalirkan ke dalam longkang ataupundibuang melalui tingkap dan bertangkung di
luar kawasan dapur jika ia dikeluarkandalam kuantiti yang banyak

sistem pelupusan sisa pepejal


Pengawalan terhadap sisa pepejal yang merupakan bahan buangan yang paling
mudah didapati dan paling banyak dihasilkan seperti sisa
makanan,plastik,kertas,logam dan kaca.
bekalan air masyarakat:
sistem graviti feed
Sistem gravity feed ialah penggunaan graviti bumi untuk bergerak
sesuatu cecair dari satu tempat ke tempat lain. ia adalah satu cara
yang mudah untuk bergerak cecair tanpa menggunakan pam.
Biasanya, sistem ini digunakan sebagai bekalan bahan api untuk
enjin pembakaran dalaman dengan meletakkan tangki bahan api di
atas enjin, mis dalam motosikal dan pemotong rumput.
sistem tadahan air hujan

Kawasan tadahan air ialah kawasan air yang ditampung secara


semula jadi melalui landskapnya. Air hujan dan air yang
dialirkan keluar dari kawasan ini akan mengalir ke dalam tasik,
sungai dan laut. Kawasan tadahan air membekalkan sumber air
mentah, kawasan rekreasi, habitat tumbuhan dan haiwan serta
flora dan fauna, pengairan dan industri perikanan.
telaga terkawal dengan sambungan ke rumah

Sistem telaga terkawal

sambungan paip air pba/kkm


RISIKO BAHAN
TOKSID TERHADAP
MANUSIA
APAKAH ITU BAHAN

TOKSID
bahan buangan
yang
mengandungi
sifat-sifat fizikal,
kimia atau biologi

wujud sama ada


berbahaya kepada
dalam bentuk
manusia dan alam
cecair, pepejal dan
sekitar
separa pepejal

bersifat mudah
terbakar, mudah boleh berlaku
menghakis, sama ada dalam
beracun atau jangka masa
meletup apabila pendek atau
bercampur panjang
dengan bahan lain
PUNCA-PUNCA BERLAKUNYA
PENCEMARAN SISA TOKSIK
PEMBUANGAN SISA TOKSIK DARIPADA KILANG
PEMBUANGAN BAHAN-BAHAN BUANGAN
SIKAP MANUSIA YANG TIDAK
BERTANGGUNGJAWAB
AKTIVITI PERTANIAN
KURANG KESEDARAN MASYARAKAT
PEMBUANGAN SISA MINYAK DAN TUMPAHAN
DARI KAPAL
PEMBUANGAN SISA TOKSIK DARI
KILANG
Kebanyakan kilang dibina di sepanjang sungai
untuk memastikan bahan-bahan buangan
disalirkan ke dalam sungai-sungai berkenaan
Masalah timbul apabila cecair kimia yang
disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat dan
mengandungi bahan toksik yang mencemarkan
air sungai
Kebanyakan kilang membuang sisa cecair dan
pepejal ke dalam sungai yang mengakibatkan
sungai tercemar
PEMBUANGAN BAHAN-BAHAN
BUANGAN
Kilang membuang bahan beracun ke dalam
sungai
Mengancam kehidupan akuatik seperti ikan,
udang dan sebagainya
Baja dan racun perosak yang diguna oleh
petani juga dibawa oleh air hujan seterusnya
mengalir masuk ke sungai
SIKAP MANUSIA YANG TIDAK
BERTANGGUNGJAWAB
Masyarakat tidak mempunyai pengetahuan
yang mencukupi terhadap perkara ini
Mereka tidak menguruskan sampah-sarap
dengan langkah yang efektif
Mereka membuang sampah di merata-rata
tempat dan juga ke dalam sungai atau laut
AKTIVITI PERTANIAN
Pengilangan hasil-hasil pertanian menghasilkan
banyak kimia cecair yang disalirkan ke dalam
sungai-sungai
Hampas-hampus organik yang menjadi bahan
buangan pemprosesan dibuang ke dalam sungai
Penggunaan baja, pestisid dan insektisid untuk
membunuh haiwan perosak mencemarkan
sumber air
Ini menghalang penembusan cahaya ke bawah
permukaan air dan mengakibatkan air tercemar
KURANG KESEDARAN MASYARAKAT
Sesetengah perkilangan menumpahkan sisa-sisa
bertoksik ke dalam laut untuk kepentingan diri
Hanya mementingkan keuntungan sahaja
Penduduk setempat suka terus membuang
sampah-sarap ke dalam laut
Mereka malas untuk berjalan jauh untuk
membuang sampah tersebut
Lama-kelamaan, sampah-sarap yang tertimbus
dalam laut akan menjadi semakin banyak
PEMBUANGAN SISA MINYAK DAN
TUMPAHAN DARI KAPAL
Tumpuhan minyak di atas permukaan laut
telah menghalang cahaya matahari sampai ke
laut
Mengakibatkan tumbuhan tidak dapat
menghasilkan makanan
Hidupan marin mati kerana tidak
memperolehi oksigen yang mencukupi
Hidupan marin akan mati atau bantut akibat
kualiti air laut yang terlalu buruk
KESAN-KESAN PENCEMARAN
SISA TOKSIK
PENCEMARAN UDARA
Bahan-bahan berada dalam kepekatan yang
tinggi, seterusnya mengganggu dan
membahayakan kehidupan manusia, tumbuh-
tumbuhan dan haiwan serta harta benda
Baha-bahan terdiri daripada bentuk habuk,
kabus,wap dan gas. Gas-gas yang terkandung
di dalamnya ialah karbon monoksida dan
nitrogen oksida
Mengancam kualiti alam sekitar dan
membawa kesan negatif kepada
pembangunan dan pengurusan yang tidak
terancang
Keadaan ini berbahaya kepada alam sekitar
kerana karbon dioksida yang dikeluarkan oleh
kenderaan bermotor akan menjejaskan
kesihatan manusia dan menipiskan lapisan
ozon
PENCEMARAN AIR
Menyebabkan berlakunya perubahan dari segi
kandungan, keadaan dan warna sehingga
tidak sesuai dan akan memberi kesan
terhadap hidupan
PENCEMARAN LAUT
Tumpahan minyak dari tangki dan pelantar
minyak turut merebak ke laut
Hidupan akuatik seperti kerang, hidupan liar
turut musnah seterusnya memungkinkan
habitat tersebut pupus
PENCEMARAN TANAH
Perubahan warna, tanah kehilangan
kesuburan dan hakisan
Kehilangan kesuburan tanah akan
mengganggu aktiviti pertanian, khususnya
bagi golongan petani yang sumber
pendapatannya hasil daripada aktiviti tersebut
Pembuangan sampah sarap dan penggunaan
racun serangga yang berlebihan
KESIHATAN MANUSIA TERJEJAS
Bahan-bahan sisa toksik yang dibuang ke
dalam sungai akan mengurangkan kandungan
oksigen yang terdapat di dalam air
Hidupan air akan mati apabila memakan
bahan beracun dari sumber air yang telah
tercemar ini
Menggalakkan bakteria untuk terus membiak
dan menjadi masalah kepada kehidupan di
dalam air mahupun kepada manusia sendiri
SISTEM AIR BAWAH TANAH TERCEMAR
Sesetengah kilang akan memperuntukkan
kawasan untuk pembuangan sisa-sisa kilang
Apabila berlaku hujan lebat atau loji pecah, sisa-
sisa ini terkeluar dan menyebabkan masalah dan
mencemarkan hidupan serta keadaan air itu
sendiri
Sisa ini mengalir di permukaan, maka ianya mengalir
di dalam sistem saliran utama parit dan sungai
Sisa ini mengalir ke dalam sistem bawah tanah yang
akan menyebabkan sistem air bawah tanah tercema
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI
PENCEMARAN SISA TOKSIK
PENGUATKUASAAN UNDANG-
UNDANG
Mewujudkan undang-undang yang baru dan
menyeluruh
Akta Kualiti Alam Sekitar 1997- mengawal
aktiviti yang boleh menjejaskan kualiti alam
Garis panduan yang khas yang terperinci
tentang pengurusan pembuangan bahan
tersebut mesti disediakan
Pihak yang membuang bahan ini di merata
tempat harus dikenakan hukuman yang berat
PENGURUSAN SISA BAHAN DALAM
KONSEP 5R
Reduce (mengurangkan)
Reuse (menggunakan semula)
Recycle (mengitar semula)
Repair (membaik pulih)
Rethink (memikir sebelum bertindak)
Masalah pengurusan sisa termasuk sisa pepejal,
kumbahan, radioaktif, elektronik dan kimia
merupakan isu penting masa kini
Kaedah pengurusan sisa yang praktikal dan
berkesan perlu diamalkan bagi mengelakkan
implikasi negatif kepada ekonomi dan
kesejahteraan alam sekitar, sosial, politik dan imej
negara
Sistem pengurusan sisa yang proaktif dan
sistematik telah lama dilaksanakan oleh negara
maju seperti Jepun, Amerika dan Eropah bagi
mengimbangi keperluan ekonomi dan alam
sekitar
MEMANFAATKAN KEMAJUAN SAINS
DAN TEKNOLOGI
Teknologi canggih menghasilkan jentera yang
mampu menghancurkan plastik, tayar dan
sebagainya menjadi serat halus
Dengan ini, bahan-bahan pencemar ini dapat
diproses semula menjadi barang yang berguna
Kuantiti yang dibuang dapat dikurangkan
BAHAN-BAHAN YANG TIDAK BOLEH
REPUT DITUKAR KEPADA BAHAN YANG
BOLEH REPUT
Pihak kerajaan harus menggalakkan
penggunaan beg kertas untuk menggantikan
beg plastik dalam penggunaan seharian
Mengurangkan masalah bahan buangan yang
banyak dan tidak boleh reput dan dikatakan
mesra alam
Penggunaan kertas harus diperluas
menggantikan beg plastik
Bakul-bakul rotan digunakan semasa ke pasar
Masalah pencemaran oleh bahan-bahan yang
tidak direput dapat dikurangkan dalam
penggunaan seharian
MENGUBAH BAHAN-BAHAN YANG
BERTOKSIK KEPADA BAHAN YANG SELAMAT
SEBELUM DIDEDAHKAN KEPADA ALAM
SEKELILING
Kerajaan harus menjalankan penyelidikan
supaya bahan-bahan yang bertoksik dapat
diproses atau ditukarkan menjadi bahan-
bahan yang tidak bertoksik dan lebih mesra
alam, dan dapat diimplimentasikan oleh
kilang-kilang pemprosesan supaya masalah
pembuangan sisa-sisa toksik dapat
dikurangkan
HARI TANPA BEG PLASTIK
Pengguna digalakkan membawa beg sendiri
kerana beg plastik tidak akan dibekalkan
kepada pengguna di kedai atau pasaraya yang
mengambil bahagian dalam kempen ini
Begi mereka yang tidak membawa beg sendiri,
bayaran 20 sen dikenakan ke atas setiap
penggunaan beg plastik untuk mengurangkan
penggunaan beg plastik
MENGUBAH BAHAN-BAHAN TIDAK
REPUT MENJADI BARANG PERHIASAN
Menjadi barang perhiasan yang mempunyai
nilai yang tinggi dalam bidang kesenian
Bahan-bahan buangan seperti botol kaca
boleh dibersihkan dan dilukiskan atau
diserikan untuk menjadi pasu bunga atau
barang perhiasan dalam rumah atau pejabat

Anda mungkin juga menyukai