Anda di halaman 1dari 13

PENGENALAN

PEDAGOGI
Kajian menunjukkan bahawa PEDAGOGI berasal
daripada perkataan Latin yang bermaksud
kaedah mengajar kanak-kanak.
Namun begitu, konsep pedagogi telah
dikembangkan dalam konteks pengajaran di
semua peringkat sekolah hingga ke peringkat
universiti.
Pedagogi adalah sebagai:
1) prinsip dan kaedah pengajaran
2) Kemahiran mengajar yang digunakan oleh guru
untuk menyampaikan pengetahuan yang
khusus dalam sesuatu bidang.
( menggunakan pelbagai kemahiran dan
kebolehan utk mewujudkan suatau persekitaran
pembelajaran yang kondusif supaya pelajar
berasa selesa)
3) Ilmu yang menerangkan tentang kaedah
pengajaran.
( tidak mengkhusus kepada kaedah pengajaran
sahaja tetapi membawa maksud ilmu tentang
cara atau prosedur mengajar meliputi prinsip
pengajaran, pengurusan bilik darjah dan teknik
penyampaian yang membolehkan guru berjaya
mengajar pelajaranya.
# Pedagogi dirumuskan sebagai ilmu mengajar
yang meliputi kemahiran dan kebolehan dalam
aspek berikut:

1) Prinsip pengajaran
- Guru perlu menguasai prinsip pengajaran
supaya pengajaran dpt dilaksanakan dgn baik
dan memudahkan pelajar memahami perkara yg
disampaikan.Cth: Konsep yg lebih dekat dgn
kehidupan pelajar.
2) Pengurusan bilik darjah
- Seseorang guru perlu tahu cara menyusun
tempat duduk pelajar dan peralatan bilik darjah,
mengurus pergerakan pelajar di dalam kelas,
dan mengawalnya supaya pengajaran berjalan
dengan lancar.

3) Kaedah pengajaran
- Pelbagai kaedah pengajaran boleh diaplikasi
dlm menyampaikan pengajaran. Cth: Kaedah
perbincangan, projek, simulasi dll.
4) Aplikasi Teknologi
- Penggunaan teknologi spt rakaman video,
komputer dll didapati blh membantu dlm proses
pengajaran dan pembelajaran.

5) Gaya pengajaran
- Pendekatan yang diambil oleh guru utk
mengajar.
- Ada guru yg lebih suka mengamalkan
pendekatan yg menekankan hubungan mesra
serta interaksi dua hala.
6) Gaya pembelajaran
- Suatu kombinasi strategi dan proses yang
menjadi tabiat pelajar semasa mempelajari
sesuatu perkara yg baru.
- Cara seseorg itu belajar dgn berkesan, misalnya
secara berbincang dlm kumpulan kecil, belajar
secara individu atau menggunakan imaginasi
dan gambar yg menerangkan gaya
pembelajaran seseorg pelajar.
- Apabila memahami cara pelajar belajar, guru
boleh melaksanakan strategi pengajaran yg
memudahkan guru memahami pelajarnya.

7) Penilaian pengajaran
- Penilaian pengajaran dilaksanakan untuk:
i) mengetahui samada objektif pengajaran telah
tercapai atau sebaliknya.
ii) mendapatkan maklumat tentang masalah
tertentu dlm pengajaran spt kaedah pengajaran
yg kurang berkesan atau soalan yg terlalu tinggi
bg tahap kebolehan pelajarnya.
KEPENTINGAN PEDAGOGI

1) Memahami konsep dan eleman dlm


pengajaran dan pembelajaran.
- Dgn mendalami maksud pengajaran dan
pembelajaran serta elemannya,
membolehkan guru meneyedari aspek yg
perlu diberi tumpuan dlm p&p.
2) Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran
- Pedagogi memberikan pengetahuan tentang
prinsip pengajaran dan pembelajaran.
Antaranya: Sesuatu pengajaran itu perlu
dimulakan dgn perkara yg mudah dan diikuti
dgn pelajaran yg lebih sukar.

3) Penglibatan pelajar secara aktif dlm


pembelajaran.
- Pelbagai teknik dan aktiviti blh digunakan oleh
guru utk menghasilkan penglibatan pelajar
secara aktif dlm pembelajaran.
4) Bakat dan potensi pelajar dapat dikembangkan
- Setiap pelajar mempunyai bakat dan potensi yang
berbeza. Justeri itu, kebolehan pelajar menghujah
sesuatu idea dpt dipupuk melalui pelbagai aktivitiyg
dijalankan.

5) Mengaplikasi pelbagai kaedah dan teknik


pengajaran yg sesuai dgn pelajar
- Pedagogi menyediakan pelbagai kaedah dan
teknik pengajaran samada secara konvensional atau
terkini ( kontruktivisme) utk menghasilkan
pengajaran yg berkesan.
- Pengajaran: Suatu proses
menyampaikan maklumat dan memberi
pengalaman yang akan mengubah tingkah
laku pelajar secara kekal.

- Pembelajaran: Proses dalaman yang


dialami oleh pelajar melalui pengalaman,
pengetahuan dan kemahiran yang diberikan
dan membawa perubahan kognitif dan
tingkah laku pelajar secara kekal.