Anda di halaman 1dari 9

Model Beyond Discipline

Alfie Kohn

Anis Sofea Binti Borhan


Pismp 3.03
Jun-November 2017
Prinsip-prinsip Model

Memperkenalkan konsep bilik darjah sebagai sebuah komuniti.

Menekankan komuniti bilik darjah yang penyayang dan menghargai antara satu
sama lain.

Murid mempunyai rasa kepunyaan di dalam bilik darjah dan melibatkan diri
dengan aktif di dalam bilik darjah.

Mengkritik keras guru yang cuba mendisiplinkan murid dengan cara mengubah
dan mengawal murid berbanding melibatkan murid sebagai sebahagian daripada
proses disiplin dan p & p.

Mengkritik penggunaan ganjaran dan hukuman yang tidak berkesan &


memberikan kesan negatif.
Strategi membentuk komuniti
pembelajaran

Membina hubungan Meningkatkan


antara guru dan murid hubungan antara murid

Mengadakan aktiviti
Perbincangan
Perjumpaan kelas yang menlibatkan
akademik
kelas dan sekolah
Keburukan disiplin kepatuhan
Peraturan bilik
Ganjaran
darjah

Tidak mempunyai rasa Tidak akan berfunsi


tanggungjawab untuk mengubah
terhadap perkara tingkah laku murid.
tersebut.
Murid sentiasa mencari
Tidak faham tujuan helah untuk
dan sebab tingkah laku mengelakkan peraturan
tersebut dilakukan. dan dendaan.
Pengurusan Beyond Discipline
Guru perlu fikir tujuan peraturan tersebut ditetapkan.

Tujuan Sekatan Fleksibel

Sesuai dengan
Cara penyampaian Penglibatan murid
perkembangan murid
Guru perlu utamakan minat Murid patut diberi pilihan
dan kesukaan mereka yang dalam proses pembelajaran
perlu dibimbing untuk teroka serta terlibat dalam membuat
topik pembelajaran & bantu keputusan tentang
jana pemikiran kritikal. pembelajaran mereka.
Guru perlu tahu 3 perkara
tentang pengajaran: Guru perlu tahu 3 perkara
tentang pembelajaran:
Murid belajar bersungguh-
sungguh & dapat kemukakan Murid diberi peluang
idea apabila ada peluang memilih aktiviti yang mereka
untuk pilih soalan yang ingin minati.
dijawab.
Menerangkan &
Murid berasa seronok bila membincangkan aktiviti yang
diberi peluang buat keputusan sedang dilakukan.
untuk pembelajaran mereka.
Pencapaian murid akan
Pencapaian akan merosot bila menurun jika guru bersikap
mereka tidak ada pilihan autokratik semasa p&p.
dalam pembelajaran mereka.
Membentuk Tingkah Laku dalam
Bilik Darjah Koperatif

Mengadakan mesyuarat kelas

Menekankan penerapan nilai dalam aktiviti

Supaya murid mempunyai kawalan kendiri atau autonomi keatas


tingkah laku yang ditunjukkan.

Menerapkan nilai dan cara yang dicadangkan melalui modelling,


tunjuk ajar dan latihan.
SEKIAN,
TERIMA KASIH