Anda di halaman 1dari 24

Bab 7 Udara

7.1 Komposisi Udara

ITeach Science Form 1


Topik 7 Udara

Komposisi Udara

Komposisi Udara

Udara ialah campuran beberapa jenis gas

Nitrogen (78%)

Oksigen (21%)

Gas nadir + bahan lain


(0.97%)

Karbon dioksida
(0.03%)

ITeach Sains Tingkatan 1


Topik 5 Udara Di Sekeliling Kita

Komposisi Udara

Eksperimen Untuk Menunjukkan Peratus Oksigen Di Udara

Kelalang gas
Lilin y cm
x cm
Gabus
Air

Di awal Di akhir
eksperimen eksperimen
Peratus oksigen di udara = (x - y) cm 100%
x cm
Perbincangan
Air naik sehingga satu per lima tinggi kelalang gas di akhir
eksperimen
Satu per lima daripada kandungan udara digunakan untuk
pembakaran
Udara terdiri daripada 21% oksigen.

ITeach Sains Tingkatan 1


KEPENTINGAN GAS DALAM
KEHIDUPAN HARIAN
Apakah kepentingan gas oksigen, karbon
dioksida, nitrogen dan gas nadir dalam
kehidupan harian kita?
Kepentingan Karbon diosida
Fotsintesis
Alat pemadam api
Pembuatan minuman bikarbonat
Kitar karbon
Kepentingan Nitrogen
Penghasilan asid nitrik dan ammonia
Nitrogen cecair sebagai agen penyejuk
Kitar nitrogen
Kepentingan Gas Nadir
Gas helium digunakan untuk mengisi
belon udara dan belon kaji cuaca
Gas neon digunakan di dalam lampu iklan
Gas argon digunakan untuk mengisi
mentol
Bab 7 Udara di Sekeliling
Kita

7.2 Pembakaran

ITeach Science Form 1


Topik 5 Udara Disekeliling Kita

Oksigen Diperlukan Untuk Pembakaran

Pembakaran

Suatu proses kimia yang berlaku apabila suatu bahan api


bertindak balas dengan kehadiran oksigen secara kimia dan
membebaskan tenaga haba dan cahaya.

Pembakaran karbon : (cth arang kayu dan arang batu)

Karbon + Oksigen pembakaran Karbon dioksida + Haba + Cahaya

Pembakaran hidrokarbon : (cth lilin, diesel, petroleum dan kerosin)

Hidrokarbon + Oksigen pembakaran Karbon dioksida + Air + Haba + Cahaya

ITeach Sains Tingkatan 1


Topik 5 Udara Disekeliling Kita

Oksigen Diperlukan Untuk Pembakaran

Memberikan
haba

Kepentingan Memberikan
Pembakaran cahaya

Pengangkutan

ITeach Sains Tingkatan 1


Bab 7 Udara di Sekeliling
Kita

7.3 Pencemaran Udara

ITeach Science Form 1


Topik 5 Udara Disekeliling Kita

Pencemaran Udara
Pencemaran
Udara
Disebabkan oleh kepekatan bahan pencemar udara yang tinggi di udara

Bahan pencemar
Bahan berbahaya yang
terdapat di udara

Racun
Debu Asap
serangga

Nitrogen Karbon Karbon


oksida monoksida dioksida

ITeach Sains Tingkatan 1


Topik 5 Udara Disekeliling Kita
Pencemaran Udara

Sumber Bahan Pencemar


Udara

Pembakaran Penebangan hutan


Karbon dioksida Karbon dioksida
Debu Debu
Asap Asap

Rokok Kenderaan
Karbon dioksida Karbon dioksida/karbon
Nikotin, tembakau, monoksida
tar Bahan api
berplumbum
Aktiviti pertanian Aktiviti industri
Racun serangga Karbon monoksida
Karbon dioksida Sulfur dioksida
Karbon dioksida

ITeach Sains Tingkatan 1


Topik 5 Udara Disekeliling Kita

Pencemaran Udara
Pencemaran Udara Menyebabkan Masalah
Kesihatan

Asap dan debu penyakit berkaitan pernafasan

Karbon monoksida atau nitrogen dioksida sakit kepala, pening,


kematian

Sulfur dioksida bronkitis, pneumonia dan kanser paru-paru

Bronkiol normal Bronkitis

ITeach Science Form 1


Topik 5 Udara Disekeliling Kita

Pencemaran Udara
Pencemaran Udara Menyebabkan Masalah Alam Sekitar-
Hujan Asid

Sulfur dioksida atau nitrogen dioksida + hujan hujan asid

Air kolam dan sungai menjadi berasid tumbuhan dan haiwan akuatik
mati

Menghakis dan memusnahkan bangunan

ITeach Sains Tingkatan 1


Topik 5 Udara Disekeliling Kita

Pencemaran Udara
Pencemaran Udara Menyebabkan Masalah Alam Sekitar
Penipisan Lapisan Ozon

KlorofluoroKarbon ( CFC ) memusnahkan lapisan ozon

Menyebabkan lebih banyak sinar ultaungu sampai ke bumi

Menyebabkan kanser kulit dan merosakkan mata

ITeach Sains Tingkatan 1


Topik 5 Udara Disekeliling Kita

Pencemaran Udara
Pencemaran Udara Menyebabkan Masalah Alam Sekitar
Kesan Rumah Hijau

Karbon dioksida menghalang haba daripada Bumi terbebas ke angkasa

Peningkatan suhu Bumi menyebabkan pemanasan global atau kesan


rumah hijau

Ais di kutub melebur menyebabkan peningkatan paras air laut

ITeach Sains Tingkatan 1


Topik 5 Udara Disekeliling Kita

Kepentingan Mengekalkan Kebersihan Udara

Kepentingan Mengekalkan
Kebersihan Udara

Untuk memastikan
Untuk mengekalkan dan
kemandirian manusia
menjamin kesihatan
dan organisma hidup
manusia
yang lain

ITeach Science Form 1


Topik 5 Udara Disekeliling Kita

Kepentingan Mengekalkan Kebersihan Udara

Masyarakat
Elakkan pembakaran terbuka.
Guna semula, kitar semula dan kurangkan

Industri
Gunakan petrol tidak berplumbum
Gunakan gas mesra ozon
Langkah-Langkah
Untuk Menghalang Membina corong tinggi bagi kilang
Dan Mencegah
Pencemaran Udara Perundangan

Menguatkuasakan undang-undang baru

Pendidikan
Kempen, seminar, aktiviti atau iklan
melalui media masa

ITeach Sains Tingkatan 1


Topik 5 Udara Disekeliling Kita

Kepentingan Mengekalkan Kebersihan Udara

Kurangkan
penggunaan
penyaman udara
Elakkan pembakaran
terbuka

Berhenti merokok

Cara-Cara
Penanaman semula
Mengekalkan
tumbuhan
Udara Bersih
Gunakan
pengangkutan awam
(LRT, komuter)

Kitar semula, guna


semula dan kurangkan

Perkongsian kereta

ITeach Sains Tingkatan 1


The End

i - Teach