Anda di halaman 1dari 12

AKTIVITI

MUZIKAL
PEMBELAJARAN KONSEP MUZIK
MELALUI PENDEKATAN KODALY
PENGENALAN
Teknik Kodaly adalah pembelajaran
dan pengajaran yang dijalankan
melalui aktiviti nyanyian secara
berurutan daripada prinsip bunyi
sebelum simbol, dengan kata yang
lain, mudah sebelum kompleks dan
konkrit kepada abstrak.
AKTIVITI MUZIK KODALY

Aktiviti Nyanyian
Aktiviti Pendengaran Dalaman
Penghafazan
A) AKTIVITI NYANYIAN

Nyanyian lagu rakyat kanak-kanak


dicadangkan.
Contoh: Nenek Si Bongkok 3, Geylang,
Wau Bulan
Alatan muzik: Vokal, kibod dan alat
perkusi untuk menjaga
tempo.
LANGKAH-LANGKAH

1. Murid diberikan skor muzik kanak-kanak yang


bersesuaian.
2. Mendengar guru menyanyi lagu tersebut.
3. Ikut nyanyian guru.
4. Guru menyanyi daripada frasa ke frasa lagu
sambil murid mengikuti nyanyian guru.
5. Guru menilai dan memilih murid yang sesuai
untuk menyanyikan part-part yang bersesuaian.
KEPENTINGAN AKTIVITI
NYANYIAN
Nyanyian merupakan aktiviti yang
penting dalam teknik Kodaly.
Ia dapat memberikan gambaran yang
mudah kepada murid mengenai
elemen asas muzik.
Selain itu ia juga adalah aktiviti untuk
murid berseronok dan bergembira.
B) AKTIVITI
PENDENGARAN
DALAMAN
Permainan Mesej Rahsia
1. Guru memberikan sehelai skor muzik
pendek kepada seorang murid.
2. Murid tersebut kemudiannya akan
menyanyi dengan berbisik kepada guru.
3. Murid sebelum itu akan diberikan masa
yang mencukupi untuk memahami
keratan tersebut dengan senyap ( murid
tidak mengeluarkan apa-apa bunyi
melodi).
Meneka lagu
Bahan yang digunakan: Papan solfa dan
carta isyarat tangan
1. Guru menggunakan isyarat tangan
untuk memainkan melodi dan murid-
murid akan menyanyikan melodi
tersebut dengan senyap di dalam
kepala. Masa yang mencukupi akan
diberikan kepada murid-murid.
2. Kemudian salah seorang murid akan
diminta untuk menyanyikan melodi
tersebut dihadapan secara solfa
ataupun la-la.
Memikir not ke-5
1. Satu lagu rakyat dipilih mempunyai
nada G sebagai do.
2. Murid diarahkan untuk menyanyi dua
bar pertama dan ia adalah not E dan
apabila sampai ke bar ketiga terdapat
perubahan nada ke D (do) dan secara
automatiknya mereka akan
menyanyikan not B (mi) sebagai la.
PENGHAFAZAN

Contoh 1
Guru menggunakan isyarat tangan
untuk menggambarkan melodi kepada
murid-murid. Kemudian murid akan
menyanyikan secara spontan melodi
tersebut sambil menunjukkan kembali
isyarat tangan tersebut. Aktiviti akan
diulang dengan motif-motif yang
pendek.
Contoh 2:
Guru menggunakan skel pentatonik sebagai bahan
penghafazan. Murid diberi sehelai kertas di mana
di bahagian kiri telah diisi dengan not-not pada
baluk. Di bahagian kanan pula dikosongkan.
Kemudian, murid akan mendengar guru
memainkan 2 atau 3 not di kibod secara berulang-
ulang. Murid akan diberi masa untuk berfikir
dahulu sebelum menulis balik not-not tersebut di
baluk sebelah kanan. Setelah selesai murid akan
diarahkan untuk menyanyikan not-not yang ditulis
tersebut
Aktiviti ini boleh menggunakan simbol atau notasi
lidi dengan nama solfa.
SEKIAN TERIMA KASIH