Anda di halaman 1dari 25

MUDDIN

CIRI CIRI KHUSUS


AGAMA ISLAM
RABBANIYYAH
Rabbaniyyah membawa maksud ketuhanan.
Rabb adalah perkataan arab yang dinisbahkan kepada Allah.
Perkataan manusia rabbani, contohnya, membawa maksud,
manusia yang berpengetahuan tentang Allah, berpegang teguh
dan beramal dengan ajaran Allah.
Segala hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan adalah datang
dari Allah swt.
Islam itu sangat sempurna dan kesempurnaan itu merupakan bukti
ajaran ini adalah datang dari tuhan dan tiada sebarang campur
tangan makhluk dalam pembuatannnya.
RABBANIYYAH

Firman Allah yang bermaksud : Akan tetapi (ia berkata),


hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, kerana kamu
selalu mengajar al-kitab dan disebabkan kamu tetap
mempelajarinya(ali-imran:79).
RABBANIYYAH
Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya al-khasoish al-ammah lil islam
menyatakan bahwa yang di maksudkan dengan rabbaniyah itu
adalah meliputi empat aspek :

1. Rabbaniyah al-ghoyyah (matlamat/tujuan)


2. Rabbaniyah al-wijhah (persepsi)
3. Rabbaniyah al-mashdar (sumber)
4. Rabbaniyah al-manhaj (sistem)
RABBANIYYAH

Rabbaniyah al-ghoyyah (matlamat/tujuan)

Rabbaniyah al-ghoyah atau dari segi tujuan menggambarkan


betapa setiap matlamat atau tujuan suatuu usaha amal,cita-
cita,sasaran,perjuangan,pengorbanan dan hal tujuan
kehidupan manusia haruslah dalam acuan dan kerangka
menuju dan mencapai keredhaan Allah.

Firman allah : dan tiadalah aku menciptakan jin


dan manusia supaya mereka mengabdikan diri
kepada-Ku.(Adz-dzaariyat : 56).
RABBANIYYAH Firman allah :
katakanlah : mata
Rabbaniyah al- benda yang
wijhah (persepsi) Sebagai contohnya menjadi
membawa bagaimana allah kesenangan di
maksud : suatu menyebut dalam dunia ini adalah
persepsi,tan al-quran sedikit saja dan
Rabbaniyah ggapan dan bagaimana akhirnya akan
al-wijhah worldview adalah persepsi dan lenyap,dan
di lihat melalui worldview balasan hari akhirat
(persepsi) kerangka rabbaniyah itu lebih baik lagi
kacamata atau berkaitan dengan bagi orang yang
acuan yang yang kehidupan dunia bertaqwa dan
di pandukan oleh dan akhirat. kamu pula tidak
Allah. akan di aniaya
sedikitpun.(Annisa :
77).
RABBANIYYAH

Rabbaniyah al-mashdar
bermaksud : segala sumber
dan akar umbi kepada
kehidupan di seluruh alam ini Firman allah : dan apa
adalah berpuncak dari saja nikmat yang ada
Rabbaniyah al-mashdar (sumber)
acuan allah dan pada kamu,maka dari
mengembalikan sumber allahlah
yang menjadi rujukan serta datangnya(An-nahl :
sandaran peraturan 53).
kehidupan manusia
seluruhnya kepada
ketetapan Allah.
RABBANIYYAH

Rabbaniyah al-manhaj (sistem)

Rabbaniyah al-manhaj bermaksud setiap system,peraturan,kaedah dan


undang-undang untuk menyempurnakan kehidupan insaniah manusia adalah
berteras dan berasaskan kepada acuan Allah.

Firman allah : kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat
(peraturan) dari suatu (ad-din) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu
ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.(Al-jaatsiyah : 18).
SYUMULIYYAH
(MENYELURUH)
MAKSUD
Ajaran Islam adalah sempurna dan
menyeluruh dalam
semua aspek kehidupan manusia

Di dalam Al-Quran, Allah telah menyebut jelas tentang


Syumul Isam itu dengan firmannya yang bermaksud :
Tidak Kami tinggal di dalam kitab itu suatu apa pun.
(Al-Maidah : 3)
Keadilan Islam bersifat sejagat tanpa mengira
Perundangan/ pangkat/darjat.

kehakiman Islam menetapkan hukuman yang setimpal dengan

kesalahan yang dilakukan.

Islam memelihara hak asasi manusia.

Konsep pembalasan dalam perundangan Islam

merangkumi dunia dan akhirat.

Perundangan Islam membela golongan yang

tertindas/lemah.
Al-Quran

Sumber
Qias Perundangan Al-Sunnah
Islam

Ijmak
Al-Quran dan
hadith
mempunyai
kebenaran
yang tidak
dapat
disangkal

Al-Quran
&
Hadith
Kandungan Sesuai pada
merangkumi semua
semua aspek tempat dan
kehidupan zaman
Perundangan Islam

Tidak Perlaksanaan
membebankan secara beransur

Menyeru kebaikan
Melaksanakan
dan Mencegah
keadilan mutlak
kemungkaran
PERUNDANGAN ISLAM PERUNDANGAN CIPTAAN MANUSIA

Ciptaan Allah SWT Ciptaan manusia


Bersifat universal Bersifat sementara dan untuk tempat
yang tertentu sahaja

Al Quran dan hadis sebagai sumber Akal manusia sebagai sumber


rujukan utama rujukan utama

Lengkap dan merangkumi kejayaan Merangkumi dunia sahaja


dunia dan akhirat

Mengingkarinya berdosa dan Melanggarnya akan dikenakan


mematuhinya mendapat pahala tindakan di dunia
Menegakkan keadilan

Matlamat
Melaksanakan Utama
Menentang
undang- Sistem kezaliman
undang Allah Kehakiman
Islam

Membela yang
dizalimi
dan jika kamu menghukum sesama
manusia, hukumlah antara mereka
dengan adil.
(Surah al-Maidah: 42)

janganlah kamu cenderung kepada


orang zalim (kalau kamu berbuat
demikian) api neraka akan membakar
kamu.
(Surah Hud: 113)
Menjatuhkan
hukuman dengan
adil tanpa megira
warna kulit,
kedudukan dan
pangkat

Hukuman
Cara setimpal
Penghakiman Kehakiman mengikut
adalah secara Islam
kesalahan
menyeluruh Menegakkan
Keadilan yang
dilakukan

Menjatuhkan
hukuman
tanpa
sebarang
keraguan
Hakim tidak boleh menjalankan
hukuman dalam keadaan marah
BERNEGARA

Agama Islam diterapkan di setiap pelusuk


negara di muka bumi Allah.
Islam tidak mengenal sekat tanah air dan
bangsa.
Akhl
ak
kerohanian atau fizikal
keagamaan atau keduniaan
akal atau perasaan
individu atau masyarakat
CONTOH AKHLAK DALAM ISLAM

Boleh makan dan minum di dalam masjid.


Tidak terlalu berlebihan dalam menjamu tetamu.
Larangan pulang ke rumah keluarga pada malam hari.
Adab makan dan minum dengan tangan kanan.
ILMU
Apakah orang yang patuh menjalankan kewajibannya selama
beberapa waktu pada malam hari, dengan sujud dan berdiri,
memelihara dirinya terhadap hari kemudian, dan mengharapkan
kurnia Tuhannya (sama dengan orang yang durhaka kepada
Tuhan). Katakanlah ; samakah orang- orang yang berilmu
pengetahuan dengan orang- orang yang tidak berilmu
pengetahuan? Sesungguhnya hanya orang- orang berakal dapat
mengerti.

Surah Az-Zumar:9
Keperluan Ilmu Pengetahuan untuk
Kehidupan

Untuk mengenal pencipta manusia, dan alam keseluruhannya.


Untuk menerima Rasul sebagai pembimbing kehidupan manusia.
Untuk mengetahui tentang tugas dan tanggungjawab manusia di
sisi Tuhannya.
Untuk memahami segala penciptaan di alam ini adalah untuk
manfaat manusia.
Untuk mengetahui tentang hari pembalasan di mana tingkah laku
manusia diadili.

Anda mungkin juga menyukai