Anda di halaman 1dari 2

Reka bentuk kurikulum matematik

sekolah rendah semasa


DISEDIAKAN OLEH :
FAHADA & FAIZURA
KEMAHIRAN

Menyelesaikan Membuat Menggunakan


Matematik Menganalisis
masalah penyelidikan
Berkomunikasi
teknologi

Membentuk Membentuk dan


permasalahan Keupayaan
Laras bahasa yang Berfiikir secara Merujuk sumber memahami konsep
secara tepat mendengar secara
betul. jelas. yang berwasit. matematik dengan
dengan mengenal berkesan.
lebih mendalam.
pasti isu utama
permasalahan.

Membuat,
Mebuat, menguji Mendapatkan Menulis idea
Penelitian kepada menguji dan
dan membuktikan maklumat dari matematik secara
setiap aspek. Menyampaikan membuktikan
konjektur. pelbagai individu. tepat dan jelas.
satu penyelesaian konjektur.
secara jelas.

Mengekstrak
Mengkonstruk dan
makna dari Keupayaan Meneroka idea
mempertahan Bersifat terbuka Keupayaan berfikir.
penulisan membentang. matematik.
hujah yang logik. dan meggunakan
matematik.
pendekatan yang
berbeza.