Anda di halaman 1dari 6

NAMA:REGUWEL SOFIN.

S
KELAS: XI-TKJ

PERANGKAT-PERANGKAT
PADA KOMPUTER
A.MOTHERBOARD
MOTHER BOARD ADALAH PAPAN SIRKUIT
YANG BERFUNGSI SEBAGAI TEMPAT KOMPONEN-
KOMPONEN KOMPUTER SEPERTI:B.PROCESSOR
PROCESSOR MERUPAKAN SEBUAH IC YANG
MENGONTROL SELURUH JALANNYA SEBUAH
SISTEM.
C.HARDDISK
HARDDISK MERUPAKAN PERANGKAT
KERAS KOMPUTER YANG BERFUNGSI SEBAGAI
MEDIA PENYIMPANAN.
PERANGKAT KOMPUTER YANG BERFUNGSI
MENGURANGI PANAS YANG DIHASILKAN OLEH
KOMPUTER.
E.MONITOR
MONITOR MERUPAKAN SALAH SATU
PERANGKAT KERAS YANG TERGOLONG
SEBAGAI ALAT OUTPUT YANG BERFUNGSI
SEBAGAI ALAT OUTPUT YANG BERFUNGSI
MENAMPILKAN HASIL PENGOLAHAN DATA
BERUPA GRAFIS
VGA ATAU VIDEO GRAPHIC ADAPTER ADALAH
SEBUAH PERANGKAT KERAS YANG BERFUNGSI MENGOLAH
DATA GRAFIK YANG AKAN DITAMPILKAN OLEH MONITOR.
H.POWER SUPPLY
POWER SUPPLY MERUPAKAN PERANGKAT KERAS YANG
BERFUNGSI SEBAGAI PENYUPLAI DAYA KE KOMPONEN-
KOMPONEN YANG LAIN SEPERTI
MOTHERBOARD,PROCESSOR,VGA DLL.
I.RAM
RAM ATAU RANDOM ACCESS MEMORY MERUPAKAN
PERANGKAT KERAS YANG BERFUNGSI MENYIMPAN DATA
MAUPUN INTRUKSI YANG DILAKUKAN OLEH PROCESSOR.
KEYBOARD MERUPAKAN PAPAN KUNCI
YANG TERGOLONG SEBAGAI ALAT INPUT.
K.MOUSE
MOUSE BERFUNGSI MENGGERAKKAN
KURSOR ATAU MENUNJUK APLIKASI YANG
INGIN DIJALANKAN.
L.PRINTER
PRINTER BERFUNGSI UNTUK MENCETAK
HASIL PENGOLAHAN DATA BERUPA
TEKS/GAMBAR DI ATAS KERTAS (HARD COPY).
Urban Photo Album