Anda di halaman 1dari 28

Imaginasi, Emosi, Ekspresi dan

Kreativiti
PENGENALAN
• Seni Dalam Pendidikan menyarankan pelbagai
aktiviti melalui perasaan, pernyataan emosi, idea
dan manifestasi pemikiran.
• Aktiviti Seni Dalam Pendidikan memberi peluang
untuk murid membina keyakinan menajamkan
persepsi, meningkatkan kreativiti dan
meningkatkan nilai estetik.
Apa itu imaginasi??

• Imaginasi ataupun pemikiran futuristik


bermaksud kemampuan atau daya khayalan
untuk menggambarkan sesuatu dalam
angan-angan atau mencipta sesuatu secara
khayalan.
(http://cikgusaiful.blogspot.com/2009/11/kepe
ntingan-imaginasi-dalam-sains.html )
• Kamus Dewan edisi ke-4:

“ Imaginasi ialah daya khayal, daya atau


kemampuan menggambarkan (sesuatu)
dalam angan-angan atau mencipta
sesuatu secara khayalan”.
• Imaginasi mencakupi penglihatan fikiran,
suara, rasa, sentuhan dan sensasi lain tubuh.
• Kita dapat menciptakan alam lain di dalam
kepala kita ketika menggunakannya.
• Hal ini terjadi kerana otak manusia adalah
jaringan saraf terkompleks di dunia dan yang
memiliki ragam kemampuan yang luar biasa.
• Semakin baik daya imaginasi, biasanya
semakin baik dalam mengingati mimpi,
melakukan hipnotis dan mengolah kreativiti
berfikir. " - Ian Robertson, pakar
neuropsikologi.
• Imaginasi bila digandingkan dengan ilmu
boleh merealisasikan impian.
Proses imaginasi boleh dilakukan dengan:

• Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan


tindakan yang diambil.
• Kebolehan kanak-kanak meluahkan
perasaannya secara lahiriah.
• Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan
kreativiti.
• Menurut Russel (1968), matlamat guru-guru
sekolah rendah dalam proses pengajaran dan
pembelajaran ialah untuk membentuk kanak-
kanak dengan kemahiran memerhati,
kesedaran dan arif terhadap pergerakan, bunyi,
bentuk, tekstura dan irama.
• Melalui aktiviti seni, daya imaginasi kanak-
kanak dapat dipertingkatkan.
• Contoh: Menggunakan lagu untuk
memperkenalkan lagu ‘lebah’. Semasa kanak-
kanak menyanyi lagu, mereka akan bergerak
mengikut irama seperti lebah sedang terbang
(melalui imaginasi).
• Seterusnya, kanak-kanak menghasilkan
gambar lebah. Ini membantu pembelajaran
terhadap tajuk tersebut.
• Semasa belajar bersama-sama, mereka
membina konsep kendiri dalam kumpulan
rakan sebaya dan masyarakat umum.
• Imaginasi berupaya menimbulkan rasa ingin tahu
yang kuat seterusnya mendorong seseorang untuk
meneroka apa yang diinginkan.
• Imaginasi penting untuk membolehkan guru dan
murid berfikir secara lebih mendalam(kritis dan
kreatif).
• menbantu mereka untuk belajar kerana sesetengah
guru mengunakan imaginasi kanak-kanak semasa
mengajar, contoh matapelajaran yang memerlukan
kanak-kanak untuk berimaginasi adalah sains tentang
rasa.
• Dapat menyelesaikan masalah melalui daya
imaginasi kanak-kanak(Margaret Renkl,2001).
• Kanak-kanak juga meluahkan perasaan
mereka melalui imaginasi (Margaret
Renkl,2001)
• Imaginasi juga dapat membantu apabila
mereka dewasa kelak (Margaret Renkl,2001).
Emosi

• Mohmood Nazar Mohamad (1991), emosi


itu satu keadaan yang dialami oleh manusia
melibatkan perubahan proses fisiologi, diri dan
psikologi.
• Emosi ialah keadaan mental yang
menunjukkan reaksi seseorang terhadap
sesuatu benda atau keadaan.

• Hasilnya akan menimbulkan gerak balas.


Gerak balas ini akan menghasilkan perubahan
dalam badan, dan terhasillah pengalaman
emosi dan pernyataan emosi setiap individu.
• Kanak-kanak mula belajar mengenai emosi dan
perasaan orang lain melalui persekitarannya.
Melalui seni juga dia akan dapat untuk
memahami dan meluahkan perasaan.

• Terutama ketika melukis dalam seni visual; jika


emosinya stabil, lukisan yang dihasilkan akan
cantik dan kreativitinya akan lebih menyerlah.
Ekspresi

• Ekspresi ialah tindak balas emosi hasil


daripada interaksi atau komunikasi dengan
persekitaran, orang lain,masyarakat, peristiwa
dan benda.
• Emosi diekspresikan dalam bentuk verbal dan
nonverbal.
• Dalam aktiviti berbentuk seni, ekspresi verbal
biasanya dilakukan dengan  menulis, 
berbicara tentang emosi yang dialami dan
nyanyian.
• Ekspresi nonverbal lazimnya dilakukan
dengan gerak dan isyarat tubuh, dan tindakan-
tindakan emosi seperti menggunanakan
instrumen muzik.
• Ekspresi penting kerana aktiviti dan
apresiasinya dapat memantapkan pengucapan,
curahan idea, gambaran pemikiran dan
perasaan, memberi makna menerusi perkataan,
pergerakan, arahan dan simbol.
• Selain itu ia dapat memberikan kepada
individu berkomunikasi idea, perasaan dan
emosi.
PENGENALAN KEPADA
KREATIVITI
• Setiap orang mempunyai potensi untuk
menjadi lebih kreatif dan produktif, tetapi
ianya bukanlah merupakan hak mutlak akan
terjadi kepada semua orang.
• Seseorang yang kreatif lazimnya tidak hanya
memaparkan secara langsung tentang apa yang
di lihat atau di alaminya. Sebaliknya, individu
yang kreatif mampu melahirkan satu bentuk
baru.
• Bagi mempertingkatkan daya kreativiti
seseorang, pembelajaran dan pengalaman
aktiviti pendidikan seni adalah diperlukan.
DEFINISI KREATIF
• Menurut kamus Webster’s (1976) pemikiran
kreatif ialah, “The ability to bring something new
existence”.
• Definisi ini memperlihatkan kreativiti itu adalah
kebolehan mewujudkan sesuatu yang baru sama
sekali.
• Gilchrist menyatakan, kreativiti adalah keupayaan
menghasilkan sesuatu yang baru dan menilai sama
ada maujud ataupun tidak. (Leonard Yong,1994).
• Kamus dewan (1993) memberikan maksud
kreativiti sebagai kemampuan (kebolehan)
mencipta daya kreatif, kekreatifan.
• Mengikut Viktor Lowengfeld (1975), kreativiti
ialah suatu naluri (instinct) semula jadi sejak
lahir yang dimiliki oleh setiap orang. Naluri itu
adalah faktor pertama digunakan bagi
menyelesaikan atau membuat pernyataan
tentang masalah kehidupan.
KEPENTINGAN KREATIVITI
• Kreativiti membolehkan seseorang
mewujudkan sesuatu yang baru.
• Individu ini berupaya mengubah dan mentafsir
semula sesuatu benda yang ada kepada
penghasilan yang lebih menarik.
• Penghasilannya yang dilakukannya adalah
melalui daya kreatifnya berdasarkan
keupayaan dan kehendaknya untuk mengubah
sesuatu keadaan supaya lebih sempurna.
• Individu ini juga berupaya bertindak
berdasarkan kebolehannya menyesuaikan
sesuatu keadaan kepada sesuatu keadaan yang
lebih baik.

• Memantapkan keupayaanmembuat dan


merekacipta, menjadikan individu lebih
imaginatif dalam pengkaryaan dan perekaan.
• Membolehkan menyusun dan mengolah
semula organisasi yang sedia ada dan mantap
kepada sesuatu organisasi yang baru.

• Membolehkan menjana idea baru, melihat


masalah dari sudut yang baru dan mengambil
risiko dalam mencuba sesuatu yang tidak
pernah dicuba sebelumnya.
KESIMPULAN
• Bakal guru perlu didedahkan dengan beberapa
teori pembelajaran yang berkaitan dengan
minda dan kepentingan seni secara global.
• Sikap kendiri dalam proses pembelajaran
seperti ekspresi diri, emosi, imaginasi, persepsi
dan pengamatan menjadi intipati penting untuk
pemantapan seorang murid dan bakal guru
dalam mata pelajaran ini.
SUMBER RUJUKAN
• http://chikya87.blogspot.com/2010/04/kepentingan-
kreativiti-dalam-pendidikan.html

• http://notasenivisual.blogspot.com/

• http://luthfikir.blogspot.com/2007/10/daya-
imaginasi.html

Anda mungkin juga menyukai