Anda di halaman 1dari 51

SELAMAT DATANG

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


BERKESAN
Apakah perbezaan
antara peta minda,
pengurusan grafik
dan peta pemikiran?
MENDEFINISIKAN MENGIKUT KONTEKS

TAJUK
FAEDAH PENGGUNAAN PETA
BULATAN
MENINGKATKAN KOSA KATA

SUMBANGSARAN IDEA DALAM PENULISAN

MENGUJI PENGETAHUAN SEDIA ADA

MENGUJI PEMAHAMAN MURID SELEPAS PDP


MENERANGKAN MENGGUNAKAN KATA SIFAT

ADJEKTIF/
FAKTA/
PENDAPAT

TOPIK/
PERKARA
PERBEZAAN
PERSAMAAN PERBEZAAN

MEMBANDING BEZA
TAJUK/TOPIK

KATEGORI

CONTOH

MEMBUAT PENGKELASAN
SEBAHAGIAN DARIPADA KESELURUHAN
SEBAB DAN AKIBAT
HUBUNGAN YANG SAMA (ANALOGI)

as
as
as as as