Anda di halaman 1dari 10

Falt 1999:- Format jawapan IPW:-

Dimulakan oleh Don Lowry Hanya menggunakan jawapan


melalui kad aktiviti Yaatau Tidak
True Colors

Konsep True Draf asal alat ukuran:-


Colors :- 200 item dan 100 item
Kad permainan berasaskan yang bermutu dipilih dan
personaliti berlandaskan digunakan
empat jenis warna

Alat ukuran IPW :- Alat ukuran asal:-


berasaskan teori personaliti dibina oleh Prof. Sidek Mohd
warna yang diperkenalkan Noah dan pelajar Bacelor
oleh Don Lowry Pendidikan (B&K) UPMT - 1997
Ujian sebaiknya diselesaikan dalam masa 20 hingga 30 minit

Seeloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang selesa, lengkap


Dengan kemudahan asas

Calon yang mengambil ujian perlu mematuhi arahan pada


Borang soalan yang disediakan

Pengiraan Skor dan pembentukan profil ujian personaliti


perlu dbuat dengan teliti dan hati-hati.
EMAS HIJAU

BIRU JINGGA
Borang Jawapan IPW

Arahan : Soal selidik ini mempunyai 100 item. Bulatkan pilihan (Y) sekiranya anda
merasakan item berkenaan selesa atau bersesuian atau bertepatan
dengan diri anda dan bulatkan pilihan (T) jika sebaliknya.
Boleh
dipercayai
Keibubapaan
Bertanggungjawab

Ikut
Peraturan

Adat
Resam

Ema
s Tradisional

Konservatif

Sistematik
Berseni
Empati
Setia

Kerjasama

Tulin

BIRU
Harmonis

Romantis
Unik
Tidak suka
peraturan Adventures
Spontan

Gopoh-Gapah

Berani

JIngg
A Suka
Pertandingan

Bahaya dan
Seronok
Berkemahiran
Teori Ingin tahu
Berpengetahuan

Kompleks

Falsafah

HIJA Panjang akal

U Tenang

Sabar