Anda di halaman 1dari 25

JABATAN ILMU PENDIDIKAN

IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN


KUALA LIPIS, PAHANG.
Lahir 1897 di Vienna Austria
Meninggal 1972
Mendapat ijazah perubatan dari universiti Of Austria
Bekerjasama dengan Alfred Adler dlm bidang
kaunselling keluarga dan kanak-kanak
Menjadi pengarah institut Alfred Adler 1937
Pengasas model akibat logikal dreikurs
Menegaskan guru mengenal pasti punca salah laku.
MENURUT
DREIKURS
(1968) Punca Tingkah
Laku Bermasalah:

Mendapatkan perhatian
Mencabar kuasa
Membalas dendam
Mempamerkan
kekurangan
M Tingkah laku
E Tingkah laku
N
mengundang
aktif atau pasif
D kemarahan
A
P
A
T
K
A Memberi
Menganalisa
N perhatian
dan mencari
tingkah laku di
P punca
ingini
E
R
H
A
T
I Murid Guru
A membuat membimbing
N pilihan untuk murid cara
memilih mendapat
tingkah laku perhatian
Hak guru
Menyebabkan
mengekalkan
masalah disiplin
disiplin

Murid mencabar Murid berasa


kewibawaan guru tertekan

Guru harus bertenang &


Guru jangan bersemuka secara
bertindak secara individu untuk
emosi mengenalpasti punca
kelakuan
Murid
Murid
Guru bersikap menunjukkan
menyimpan
autokratik salah laku
dendam
lebih serius

Bantu murid
Guru perlu
melihat kesan
mengambil Murid dikawal
daripada
pendekatan emosi negatif
matlamat yang
bijak
salah

MEMBALAS
Bantu murid DENDAM
menyalurkan
emosi negatif
Motif Teknik yang disyorkan
Inginkan perhatian: Minimumkan tahap perhatian-
sengaja membangkitkan jangan endahkan tingkahlaku
kemarahan cikgu cara-cara tersebut.
seperti mengetuk-ngetuk pensel, Iktiraf tingkahlaku bermasalah-
bercakap-cakap dengan rakan serapkan dalam sesi pengajaran.
dan lain-lain
Menggunakan kuasa: Cuba kekalkan persekitaran
pergelutan kuasa antara guru dan pembelajaran yang positif.
murid seperti enggan Alihkan fokus ke tempat lain
menyempurnakan tugas, sengaja Usahakan supaya murid yang
meninggalkan buku dan lain-lain berkenaan menyedari
kelakuannya
Membalas dendam: Cuba kekalkan persekitaran
murid terasa tidak diberikan pembelajaran yang positif
layanan yang adil yang ditunjukan Bertenang dan tangani masalah
melalui cara cara seperti dengan menunjukkan sifat
mencuri,berlawan, merosakkan prihatin
harta benda sekolah dan lain-lain
Memaparkan kekurangan: Ubahsuai kaedah mengajar
tindakan lain selain dari diatas Gunakan bahan bantu
seperti mengundukan diri, pembelajaran berbentuk maujud
mengasingkan diri dan lain-lain atau komputer

Chong Lean Keow(2009)


Langkah-langkah menangani
masalah tingkah laku

Bimbing murid
Bantu murid
Kenal pasti motif bertanggungjawab
memahami motif
murid ke atas matlamat
yang ditunjukkan
baharu

Bantu murid tukar Bantu murid


matlamat salah melihat akibat di
kepada matlamat sebalik tingkah
yang betul laku
Antara sumbangan Dreikurs yang telah diguna secara meluas di
sekolah-sekolah ialah konsep dan struktur pengurusan disiplin bilik
darjah.

Guru dan bilik darjah yang demokratik akan menyumbang kepada


pengurusan disiplin yang berkesan.

Beliau turut mencadangkan kepada guru supaya mengenal pasti


matlamat murid yang salah.

Dreikurs meminta guru agar melibatkan murid-murid bekerjasama


dalam membentuk rutin dan peraturan bilik darjah
Dreikurs menyatakan bahawa guru tidak perlu atau tidak
sepatutnya menggunakan dendaan serta cuba
mengelakkan pujian kepada murid-murid. Sebaliknya

memberi galakan kepada murid-murid.


AKIBAT TINGKAH
LAKU BURUK

Akibat
Akibat
semula
logikal
jadi
AKIBAT
LOGIKAL

Hasil tingkah laku buruk :


Rasional
Bukan rasional

Memerlukan murid memperbetulkan kesilapan


mereka

Contoh situasi : murid tidak mampu menyiapkan kerja


dalam bilik darjah
Akibat : dikehendaki menyiapkan kerja sebagai kerja
rumah
AKIBAT
SEMULAJADI

Akibat tingkah laku buruk ini berlaku secara semula jadi


Contoh : seorang murid menendang dinding bilik darjah
sekuat-kuatnya
Akibat : kaki murid tersebut luka (akibat yang setimpal
dengan perbuatannya)
PENDAPAT DREIKURS TERHADAP
SISTEM HUKUMAN

Bukan satu kaedah yang sesuai untuk menangani


masalah
Tindakan hukuman = balas dendam kepada murid
Kesan hukuman : membawa kehinaan dan malu
kepada murid
CADANGAN DREIKURS TENTANG STRATEGI YANG
TERBAIK MENANGANI MASALAH DISIPLIN

Strategi pencegahan
Memfokuskan kepada tingkah laku konstruktif dan
bukannya disiplin paksaan
Cara :
I. Pembinaan bilik darjah yang demokratik
II. Menurunkan kekuasaan guru
Kesan :
I. Murid merasa dirinya sebagai penyumbang dalam kelas
II. Meningkatkan minat sosial
III. Memahami bertapa dirinya bermanfaat kepada semua
SOALAN
KUIZ
Apakah major kajian yang dilakukan oleh Rudolf Dreikurs?

Menurut Dreikurs, punca tingkah laku bermasalah terdapat 4 motif.


Nyatakan motif-motif tersebut.

Murid yang menyimpan dendam terhadap guru merupakan


masalah yang sukar ditangani. Terangkan cara bagaimana anda
sebagai seorang guru menyelesaikan masalah tersebut.
Apakah langkah-langkah yang dikemukakan oleh Rudolf Dreikurs
untuk menangani masalah tingkah laku murid?

Siapakah yang bekerjasama dengan Rudolf Dreikurs dalam


melaksanakan kauseling kepada keluarga dan kanak-kanak?

Nyatakan sumbangan yang di berikan oleh dreikurs yang diguna


pakai bagi keseluruhan sekolah serta huraikannya.
Mengikut Dreikurs, akibat tingkah laku buruk mempunyai
berapa jenis? Sebutkan jenis-jenis tersebut?

Apakah strategi yang dicadangkan oleh Dreikusr untuk


menangani masalah tingkah laku? Terangkan kenapa strategi
tersebut dicadangkan?
Haliza Hamzah, J. N. (2008). Pengurusan Bilik
Darjah dan Tingkah Laku. Selangor Darul Ehsan:
Oxford Fajar Sdn. Bhd.
PhD., C. L. (2008). Pengurusan Bilik Darjah dan
Tingkah Laku. Selangor: KUMPULAN BUDIMAN
SDN. BHD.
Sang, M. S. (2009). Pengurusan Bilik Darjah dan
Tingkah Laku. Selangor: PENERBITAN MULTIMEDIA
SDN. BHD.
GOMATHI A/P GUNASEKHARAN

KITHANJALI A/P RAMESH

NANTHINI A/P NAGERATNAM