Anda di halaman 1dari 10

LATAR BELAKANG KOHLBERG

Lahir pada 1927 dan dibesarkan di Brouxmile,


New York
Tahun 1948 University of Chicago
Mengambil jurusan psikologi dan mula
tertarik dengan teori kohlberg
Tahun 1962 mengajar di Universiti of
Chicago
Tahun 1968 mengajar di Havard
LATAR BELAKANG JEAN PIAGET
Lahir di Nauchatel, Switzerland pada 9 Ogos
1896
Bapanya bernama Arhur Piaget seorang Profesor
Saatera manakala ibunya bernama Rebecca
Jackson
Meninggal pada usia 84 tahun ,1981
Mendapat PhD pada usia 22 tahun
Meminati psikologi apabila terpilih menjadi
pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva.
PERBEZAAN ANTARA TEORI PERKEMBANGAN
PIAGET DAN TEORI PERKEMBANGAN KOHLBERG
KOHLBERG PIAGET
KOHLBERG PIAGET
KOHLBERG PIAGET

2. KONVENSIONAL 2. PRAOPERASI
Tahap 3 : Harmoni antara peribadi Kanak-kanak mula berfikir
Kanak-kanak mula menerima secara lojik tetapi belum dapat
norma masyarakat menguasai kebolehan
Tindakan akan dinilai baik atau
buruk berdasarkan persetujuan memproses pemikiran mengikut
orang ramai peraturan-peraturan yang lojik.
Mereka akan berkelakuan baik Kanak-kanak mula
untuk mendapatkan ganjaran atau
pujian orang lain mempraktikkan kemahiran yang
Tahap 4 : Orientasi undang-undang dan baru menggunakan simbol untuk
peraturan mewakili objek
Kesanggupan melakukan sesuatu
tanggungjawab dalam masyarakat
dan mematuhi peraturan sosial
yang sedia ada
KOHLBERG PIAGET

3. POS-KONVENSIONAL 3. OPERASI YANG KONKRIT


Tahap 5 : Orientasi kontrak sosial Pemikiran kanak-kanak
Usaha-usaha fleksibel
mempertahankan hak-hak Hanya boleh berfikiran lojik
asasi , nilai-nilai atau prinsip- dalam keadaan konkrit atau
prinsip yang telah dipersetujui menggunakan objek maujud
bersama dalam masyarakat
Tetapi di peringkat akhir
Peraturan dan undang-undang
yang digubal adalah
operasi kanak-kanak mula
persetujuan orang ramai dan dapat mengelaskan objek
boleh membawa kebaikan kerana perkembangan
kepada masyarakat pemikiran mereka.
KOHLBERG PIAGET

Tahap 6 : orientasi etika 4. OPERASI FORMAL


sejagat
Dikenali sebagai awal
Sering mempertikaikan nilai
remaja
dan norma
Apa yang dianggap betul Dapat berfikir secara lojik,
ialah berdasarkan prinsip perkara berkaitan masa
pilihan sendiri tanpa depan sanggup membuat
mengira masa dan keadaan hipotesis
Cth: Berkebolehan untuk
i. Prinsip keadilan menyelesaikan masalah
ii. Persamaan hak berdasarkan pengetahuan,
iii. Menghormati maruah pengalaman dan kemahiran
individu