Anda di halaman 1dari 7

KANDUNGAN

Pengenalan
Konsep Dan Takrifan Sisa Domestik
Contoh Sisa Domestik
Kesan-kesan Pembuangan Sisa Domestik
Langkah-langkah Mengurangkan Kesan
Pembuangan Sisa Domestik
Rujukan
Pengenalan

Sisa toksik
Bahan bersifat mudah terbakar,
menghakis, bertoksik dan mudah
bertindakbalas dengan bahan
lain

Sisa domestik
Bahan-bahan tidak
diingini/buangan yang biasanya
berbentuk pepejal/semi-pepejal
yang terhasil dari aktiviti harian
manusia atau haiwan
Konsep Dan Takrifan Sisa Domestik

Sisa domestik adalah:


Sisa buangan pepejal seperti sisa makanan, botol, plastik, kertas dan
bahan logam terpakai
Sisa buangan toksid seperti minyak masak/enjin, lebihan racun
rumpai/serangga dan hampas organik

Sisa domestik adalah dalam bentuk pepejal, cecair dan separa


pepejal
Majoriti sisa domestik berpunca daripada aktiviti harian manusia dan
selebihnya dari tindak balas semulajadi alam sekitar
Contoh Sisa Domestik

Plastik, kertas, sisa baki (sisa


makanan, lampin pakai buang
dan lain-lain)

Lebihan minyak masak / enjin,


lebihan racun rumpai / serangga,
lebihan bahan kimia
perindustrian
Kesan-kesan Pembuangan Sisa Domestik

Pencemaran alam sekitar (pencemaran udara,


pencemaran air & pencemaran tanah)

Menyebabkan tersebarnya penyakit berjangkit

Mengurangkan kualiti hidup sihat dikalangan


masyarakat
Langkah-langkah Mengurangkan Kesan Pembuangan
Sisa Domestik

Mengamalkan konsep kitar semula

Setiap individu bertanggungjawab pada setiap sisa


yang dihasilkan oleh mereka

Kempen kesedaran bermula dari rumah dan amalan


berterusan di semua tempat seperti sekolah dan
kawasan awam
Rujukan

http://cca2053penulisankorporat.blogspot.my/2010/02/buangan-
domestik.html

https://www.slideshare.net/shaheraghani/strategi-pengurusan-tapak-
pelupusan-sisa-dan-kesan-terhadap-10146470

http://jpspn.kpkt.gov.my/index.php/pages/view/127