Anda di halaman 1dari 2

MATA GANJARAN

AKTIVITI PENGAYAAN BUKU (SEK . MENENGAH)


Tunjuk cara Mencipta lirik lagu Jumlah
Kumpulan Muka surat Mata
Membaca bersama Radio Sekolah Pembaca Ganjaran
Kod
MIN MAX
Buku Skrap Syarahan
Lakonan / sketsa Forum 30 60 10 M1.10
SEKOLAH
Deklamasi Sajak Lukisan / Poster MENENGAH
61 90 20 M1.20
( PERALIHAN
Berpantun Bercerita - 91 120 30 M1.30
PRA
Menghasilkan Resensi Buku/ DIPLOMA) 121 150 40 M1.40
buku / Menulis Mengulas buku/
Lebih
Bicara Buku 151
151
50 M1.50

MATA GANJARAN
PROSEDUR PERLAKSANAAN BAHAN BUKAN BUKU
Baca: Buku / Bahan Bercetak / Mata
Bil KOD
Bahan Bukan Buku Bahan Bukan Cetak Ganjaran
1. Jurnal 5 G5
Catat
Dalam 2. Laporan / Majalah 4 G4

Tulis Rumusan ( Wajib) dan Buku Risalah / Brosur / Artikel / Rencana /


Aktiviti Pengayaan Peta/cerpen/e-Bahan Pembelajaran/ Kit
Rekod
3. Pembelajaran/ Bahan Bantu Belajar CD 3 G3
Bacaan
Perisian Pendidikan/ Video Klip
NILAM
Berinformasi
Pengesahan Katalog/ Manual Pengguna / Buku
4. 2 G2
(Guru, Ibubapa.) Skrap / Buletin
5. Carta/ Poster / Komik 1 G1
NILAM DITAMBAH BAIK
LATAR BELAKANG Aktiviti membaca PERANAN PIBG
( Kuantiti & Kualiti Bahan)
Surat Pekeliling Iktisas Bil. 13/1998
Bertarikh : 22 Mei 1998
Mula dilaksanakan : 1999 Fokus kepada Pelbagai Bahan
kualiti Dibaca
Diperkukuhkan melalui Surat Pekeliling pembacaan
Iktisas Bil.1/2005 Bertarikh 12 Mei 2005:
Memantapkan Budaya Membaca
Di Kalangan Murid Sekolah Aktiviti-Aktiviti Pengayaan
Bekerjasama Membantu
Selepas Pembacaan dengan menggerakkan
( Peningkatan Pengetahuan pihak sekolah Program NILAM
Dan Kemahiran Selepas
OBJEKTIF Pembacaan)

Melestarikan budaya pembacaan


berkualiti, membantu proses pencarian ilmu
pengetahuan, membina kemahiran,
PERANAN JENIS BAHAN
penguasaan literasi maklumat dan digital IBUBAPA/KOMUNITI
sepanjang hayat;
GALAKAN BAHAN BACAAN
Menyediakan murid Malaysia untuk
menjawab soalan yang menguji pemikiran
Murid membaca /
aras tinggi (KBAT) yang menguji
mencari maklumat
keupayaan menaakul, membuat refleksi, dan BUKU BAHAN BUKAN
BUKU
menilai melalui aktiviti pengayaan;
Menggalakkan pelibatan semua warga
sekolah dalam pelaksanaan program dan Melakukan Aktiviti
aktiviti membaca merentasi kurikulum. Pengayaan BUKU BAHAN
BERBENTUK E-BOOK BAHAN
CETAK BUKAN
Menggalakkan pelibatan masyarakat/ FIZIKAL CETAK
komuniti setempat/pertubuhan kerajaan dan DISAHKAN OLEH
bukan kerajaan Ibubapa, Penjaga,
Komuniti, NGO, Badan
Kerajaan.