Anda di halaman 1dari 5

BAB 1

WAWASAN
DIRI
TAKRIF
WAWASAN DIRI
Bermaksud pandangan jauh yang berkaitan
dengan perkembangan masa depan bagi
mencapai matlamat penting untuk diri sendiri.

HALA TUJU
Merupakan matlamat hidup dan sesuatu
sasaran yang ingin dicapai dalam hidup. Hala
tuju yang ditetapkan perlulah seiring dengan
minat, nilai diri, dan pencapaian diri.
CIRI-CIRI WAWASAN DIRI
Jelas dan mudah difahami.
Peka terhadap tuntutan dan peluang.
Asli dan lahir daripada keinsafan diri.
Semangat dan tekad yang kuat.
Benar-benar diperlukan.
Daya dorongan diri yang teguh.
LANGKAH-LANGKAH MENCIPTA
WAWASAN DIRI

Melakukan
Menggambarkan Menetapkan hala perancangan
wawasan diri tuju untuk mencapai
hala tuju diri

Matlamat
Sikap yang Usaha yang
Wawasan Diri
berwawasan cemerlang
Tercapai
KEPENTINGAN MEMPUNYAI
WAWASAN DIRI
Menjadi pendorong untuk kita mencapai
cita-cita.
Menjadi panduan untuk mendisiplinkan diri.
Membantu kita merancang strategi atau
langkah supaya lebih teratur dan berkesan.
Membantu merealisasikan wawasan negara
iaitu Wawasan 2020.
Membantu kita mencapai kecemerlangan
dalam hidup.