Anda di halaman 1dari 17

=====================

AKHLAK JAMAAH HAJI


=====================
=====================
&
=====================
BUDAYA ARAB SAUDI
=====================
===
Oleh

H. K O M A R I, M.Pd.I

Kepala KUA Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung


CURRICULUM VITAE
Nama : H. K O M A R I, M.Pd.I
Temp. Tgl lhr : Tulungagung, 3 Januari 1971
NIP : 197101032005011001
Pangkat/Gol : Penata / IIIc
Jabatan : Kepala KUA Pagerwojo
Pendidikan : S2 (2008)
Haji : Tahun 2014
TOT : Regional 6 - 8 Maret 2015
Nasional 26 Juni - 5 Juli 2015
Alamat : Ds. Pucungkidul, Boyolangu, T
Hp : 081335518209
SYARAT PENTING MENUNAIKAN IBADAH HAJI
ADALAH ISTITHOAH/MAMPU

QS. ALI IMRON : 97


-Mampu dari Keamanan
-Mampu Jasmani
Rokhani
-Mampu Ekonomi
-Mampu Ilmu Manasik
-Mampu Menjaga Diri
Mampu menjaga diri maksudnya adalah mampu
untuk menahan atau meninggalkan hal hal yang
menjadikan ibadah hajinya tidak sempurna atau
bahkan tidak syah.

Maka diperlukan pemahaman tentang


Akhlak dalam menunaikan ibadah haji
AKHLAK JAMAAH HAJI
ADALAH ETIKA YANG
SEMESTINYA DIAMALKAN
DALAM MENUNAIKAN IBADAH
HAJI SEJAK BERANGKAT
SAMPAI PULANG KEMBALI
PADA POKOKNYA ADA 3 HAL
POKOK YANG HARUS
DIPERHATIKAN OLEH JAMAAH HAJI
TIDAK BOLEH BERBUAT ROFATS
TIDAK BOLEH BERBUAT FASIK
TIDAK BOLEH BERBUAT JIDAL
QS. AL BAQARAH : 197

6
SECARA GARIS BESAR AKHLAK
DIBAGI :
1. Akhlak kepada Alloh

2. Akhlak kepada sesama manusia/jamaah

3. Akhlak kepada Alam dan lingkungan

4. Akhlak terhadap diri sendiri


Akhlak kepada Alloh

IMAN DAN TAQWA


BERDOA DAN DZIKIR
SABAR
IKHLAS
RENDAH DIRI
BERBAIK SANGKA
AKHLAK KEPADA SESAMA JAMAAH

1. TOLONG MENOLONG
2. SALING MENGHARGAI
3. SALING MENGHORMATI
4. NASEHAT MENASEHATI
AKHLAK TERHADAP ALAM LINGKUNGAN

a. MENJAGA KEBERSIHAN
b. MENJAGA KEAMANAN
c. TIDAK MERUSAK TUMBUH
TUMBUHAN
d. TIDAK MENGGANGGU
BINATANG
AKHLAK TERHADAP DIRI SENDIRI

1. JAGA KEBERSIHAN BADAN, PAKAIAN, TEMPAT TINGGAL

2. JAGA LESAN & PERBUATAN

3. MAKAN, ISTIRAHAT YANG TERATUR

4. BERHATI HATI DAN WASPADA

5. QONAAH

6. ZUHUD
TATA CARA BERPAKAIAN DI
ARAB SAUDI
- Menutup aurot

- Bersih, Suci, Rapi

- Diutamakan putih

- Menyesuaikan cuaca

- Wangi wangian

- Sederhana
TATA CARA BERGAUL
DENGAN SESAMA JAMAAH
1. Mengutamakan kebersamaan

2. Mengutamakan orang lain

3. Bertutur kata yang baik

4. Saling memaafkan
SOSIAL BUDAYA ARAB SAUDI
1. Berpegang kuat terhadap tradisi
2. Pakai bahasa pasaran
3. Perbedaan tupoksi pria/wanita
4. Suka berdandan/wangi/salon
5. Cipika Cipiki
6. Kaya boros
7. Libido tinggi / suka daging dan susu
8. Malas
Organisasi Kloter Jamaah Haji
1. Ketua Kloter adalah TPHI
2. Kiyai Kloter adalah TPIHI
3. Petugas Kesehatan adalah TKHI ( satu dokter,
satu perawat laki, satu perawat pr (bidan)
4. Petugas Haji Daerah adalah TPHD
5. Ketua Rombongan (KAROM)
6. Ketua Regu
7. Mutowif dari KBIH
8. Jamaah haji
TUGAS KETUA REGU

MEMBANTU TUGAS KETUA ROMBONGAN (KAROM)


SEBAGAI PEMBANTU PETUGAS KLOTER DI BIDANG
PELAYANAN UMUM, IBADAH DAN KESEHATAN

TUGAS KETUA REGU


1. Meneruskan atau menyampaikan informasi,petunjuk atau
pengumuman dari karom dan Petugas Kloter
2. Mengatur, membantu dan menjaga jamaah agar tetap
utuh, aman,tertib, lancar dan sukses selama dalam
perjalanan maupun melaksanakan haji
3. Menyelesaikan atau melaporkan permasalahan pada
KAROM, terus ke Petugas Kloter

SEKIAN TERIMA KASIH


Karakteristik
Petugas Haji Profesional
Melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif dan inovatif,
Mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan
program,
Komitmen terhadap pelayanan jamaah haji,
Bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional,
Memiliki daya tanggap (responsiveness) dan akuntabilitas
(accountability),
Memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab
dalam membuat keputusan, dan
Memaksimalkan efisiensi dan kreativitas
Melaksanakan tugas sesuai dengan SPM dan SOP.

Anda mungkin juga menyukai