Anda di halaman 1dari 10

TECTNICA DE PLACAS

Cultura Cientfica 1 Bacharelato


Jos Carlos
Desenvolvemento da teora da
tectnica de placas
- Hiptese previa: a Deriva Continental (Alfred
Wegener 1912- = movemento horizontal dos
continentes). Pero Wegener non explicou a
causa do movemento dos continentes!!!

Tectnica de Placas
- Teora que proporciona unha explicacin conxunta dos grandes
fenmenos xeolxicos.
- Supuxo cambio revolucionario (como Big-Bang en cosmoloxa ou a
t evolucin en Bioloxa).
- Produto do esforzo persoal de numerosos cientficos xelogos,
sismlogos e da colaboracin internacional.
Modelo esttico do interior da Terra
- Tamn chamado modelo xeoqumico.

https://www.youtube.com/watch?v=Wyyxs_sa8VQ
- A Terra unha xigantesca estrutura rochosa distribuda
en capas concntricas (codia, manto e ncleo); ditas
capas separadas por descontinuidades.

- Descontinuidades: 1) de Mohorovicic, 2) de Repetti, 3)


de Gutenberg (px. 44 libro de texto). Son zonas de
separacin entre capas con distinta composicin
qumica (codia, manto e ncleo), distinta composicin
mineralxica (manto externo e interno) ou estado fsico
(ncleo externo lquido e ncleo interno slido)
Modelo Esttico
CODIA: (se extende ata a descont. de Mohorovicic)
a/ Codia continental = ata 70 km de profundidade nos continentes. Unha
rocha abundante o granito.
b/ Codia ocenica = espesor 6 -12 km. Formada por rochas densas como os
basaltos.

MANTO: (entre descont. Mohorovicic e a de Gutenberg)


- 2 zonas de transicin/ cambio de fase (a 2 descontinuidade aos 670 km
de profundidade cocese como descont. de Repetti, lmite entre o manto
superior e o manto inferior).

NCLEO: desde a descont. de Gutenberg ata o centro da Terra.


a/ Ncleo externo lquido
b/ Ncleo interno slido
(as 2 partes do ncleo estn separadas pola descont. De Wiechert Lehman)
Teora da Tectnica Placas
- Explica a deriva continental, sismicidade,
vulcanismo, formacin de montaas e de
xacementos minerais e petrolferos

- Superficie terrestre fragmentada en placas


litosfricas, que se moven unhas respecto
doutras. Causa: a CALOR INTERNA da
Terra.
Cuestionario 09 /11/ 15
1) Indica 2 fenmenos xeolxicos con liberacin sbita de grandes
cantidades de enerxa procedentes do interior da Terra.

2) Que o magma?

3) Que materiais se expulsan nos volcns?

4) En que tipos de beiras de placas litosfricas se orixinan os volcns?

5) Que sucede se a actividade do punto quente (na litosfera) moi


intensa? Pon un exemplo de situacin que coezas na Terra.
6) En que consiste un RIFT? Como se orixina? Indica un exemplo.

7) Por que a tectnica de placas unha teora global?

8) Que son as fontes termais ou fumarolas? Por que son importantes?

9) Cales son as partes mis importantes dun volcn? Fai un debuxo.

10) Que tipo de rochas constiten principalmente a litosfera ocenica?

11) En que consiste o cinto de lume do Pacfico? Indica as 2 posibles


situacins que se producen neste cinto, poendo exemplos.

12) Que son os giseres?

13) Cando e por que se produce a erupcin volcnica?


14) Que tipo de piroclastos coeces? En funcin de que se clasifican?

15) Que quere dicir o IEV? De que depende? O Estrmboli de Italia


de que grao ? Que significa?

16) Cita 4 importantes riscos volcnicos.

17) Que tipo de ondas se orixinan nos focos ssmicos? Cales son as
que se producen ao chegar superficie terrestre (no epicentro)?

18) Cales son os movementos habituais das placas para que se


produzan sismos?

19) Como se denominan os sismos que se producen no mar? Que


poden orixinar a continuacin?
20) Como se propagan as ondas ssmicas? Que nome reciben?

21) Onde se orixinan as ondas ssmicas? Son mecnicas ou


electromagnticas?

22) Indica as 3 caractersticas mis importantes das ondas P.

23) Indica as 3 caractersticas mis importantes das ondas S.

24) Indica as caractersticas mis importantes das ondas L.

25) Que mide a escala Richter? Como se fai esta medicin?

26) Que a escala MSK?

27) Como se localiza o epicentro dun sismo? (lembra a actividade final do tema)