Anda di halaman 1dari 8

Kesan Negatif Aktiviti Pertanian terhadap Alam Sekitar dan

Langkah-langkah untuk Mengatasi.


Amalan pertanian boleh menjejaskan alam sekitar fizikal.
Penyahutanan untuk pembukaan ladang.
Pertanian pindah.
Amalan pembakaran terbuka.
Penggunaan racun serangga dan baja kimia.
Penebusgunaan tanah lembap.
Amalan tanaman tunggal.
Pertanian tanpa teres.
Ragutan berlebihan.
Kesan terhadap Alam Sekitar Fizikal Akibat Aktiviti Pertanian.
Perubahan landskap fizikal.
Aktiviti penyahutanan mengakibatkan kawasan hutan dibersihkan secara
besar-besaran dan kawasan bukit digondolkan sebelum ditanam dengan
tanaman kelapa sawit dan getah.
Landskap yang tergondol bertukar kepada hutan tanaman yang dipenuhi
dengan pokok kelapa sawit dan getah.
Bagi kes pertanian pindah pula perubahan landskap yang ketara ialah dari
hutan primer bertukar kepada hutan sekunder.Kawasan hutan primer yang
ditebang dan dibakar akan digunakan sebagai tapak pertanian.
Setelah tapak tani menjadi tidak subur, petani akan
meninggalkannya.Kawasan tersebut terus terbiar dan akan dipenuhi oleh
ladang, semak samun, dan berlukar yang merupakan ciri-ciri utama dalam
hutan sekunder.
Hakisan dan tanah runtuh

Aktiviti pertanian menyebabkan permukaan bumi terdedah secara terus


kepada proses geomorfologi sepeti luluhawa dalaman, hakisan tanam, dan
tanah runtuh.
Proses geomorfologi berlaku apabila permukaan tanah dibajak, digembur,
diteres, dan diratakan untuk kegiatan pertanian kursusnya di kawasan
lereng-lereng bukit yang bercerun curam.
Permukaan cerun terdedah akan mengalami luluhawa kimia atau luluhawa
dalaman yang menyebabkan struktur batuan terurai lalu menghasilkan
regolit yang longgar dan tidak stabil.
Larian air permukaan bertindak menghakis dan mengangkut regolit dari
atas cerun ke bawah cerun.Kesannya, permukaan lereng-lereng bukit
mengalami hakisan dan membentuk gegalur dan tanah tergondol.
Pencemaran air sungai

Kualiti air sungai terjejas akibat penggunaan baja kimia dan racun
serangga.
Jika larut resap berlaku maka sebatian kimia akan dibawa oleh aliran air
bawah tanah menuju ke sungai, tasik, kolam, paya atau laut.
Antara kesan daripada pencemaran ini mengakibatkan ekosistem akuatik.

Pencemaran udara dan jerebu


Aktiviti pembakaran terbuka yang dijalankan oleh petani tradisional telah
mengakibatkan pencemaran uadara.
Asap, debu, jelaga, daripada pembakaran terbuka terbuka ini dibawa oleh
angin Monsun Barat Daya hingga ke Malaysia lalu mengakibatkan jerebu.
Pencemaran udara juga berpunca daripada penggunaan atau
penyemburan racun serangga secara besar-besaran dengan menggunakan
kapal terbang kecil ringan dalam sistem perladangan kelapa sawit.
Langkah-langkah untuk mengatasi kesan negatif aktiviti pertanian terhadap
alam sekitar.
Langkah perundangan
Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 perlu dikuatkuasakan secara lebih efektif
dengan mengenakan tindakan lebih berat.
Jabatan Alam Sekitar juga perlu meningkatkan pemantauan, rondaan,
penyeliaan, dan mengenakan denda yang lebih berat kepada mana-mana
individu atau syarikat swasta yang melanggar akta dan peraturan alam
sekitar yang berkaitan dengan aktiviti pertanian.
Langkah perundangan melibatkan laporan EIA mesti disediakan. EIA
merupakan satu cara untuk menilai impak, mencadangkan langkah dan
menguruskan risiko alam sekitar sebelum sesuatu projek dijalankan.

Amalan pengurusan yang cekap dan strategik


Pertanian bercampur
Tanaman tutup bumi
Pertanian berteres
Kaedah kawalan biotik- menggantikan sesetengah baja kimia terutama
dalam perkebunan sayuran.
Kaedah tebang reput bagi menggantikan kaedah tebang-bakar.

Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar


Mengajurkan kempen kesedaran bertujuan untuk menanam kesedaran
dan keperihatinan terhadap alam sekitar secara berterusan.
Langkah ini boleh dibuat menerusi pengedaran risalah, sesi penerangan,
dialog, seminar, forum, dan program gotong-royong.
Bioteknologi Pertanian
Bioteknologi bermaksud teknologi atau proses yang melibatkan
penggunaan sains hayat (biologi) seperti mikro organisma, haiwan atau
tumbuhan untuk menyelesaikan msalah pertanian atau menghasilkan
produk pertanian yang bermanfaat kepada manusia.
Bioteknologi pertanian terbahagi kepada dua, iaitu :
1. Pengklonan
Satu proses menghasilkan benih tanaman atau haiwan ternakan
daripada tisu pokok atau haiwan yang sama kandungan genetiknya
dengan induk bertujuan menghasilkan baka yang lebih banyak serta
dapat menghasilkan jumlah yang lebih banyak.
2. Kacukan atau hibrid
Satu proses memindahkan genetik secara semula jadi daripada dua jenis
organisma yang berlainan untuk menghasilkan anak benih yang baharu.
Teknologi ini dinamakan sebagai transgenik.
Kepentingan bioteknologi
Meningkatkan produktiviti/hasil pertanian secara berganda.Bioteknologi
beruapaya meningkatkan produktiviti pertanian yang banyak dalam masa
yang singkat hasil daripada penggunaan benih baharu yang bermutu tinggi
dan cepat matang.
Hasil pertanian lebih berkualiti dan berdaya tahan ancaman perosak dan
penyakit kerana penggunaan benih yang bermutu tinggi.
Membolehkan pelbagai produk pertanian dihasilkan daripada sumber
yang sama, contohnya penghasilan insulin dari bakteria yang dapat
digunakan untuk merawat penyakit kencing manis.
Produk pertanian lebih bersih dan mesra alam kerana benih yang berdaya
tahan mengurangkan penggunaan racun serangga.
Membolehkan kegiatan pertanian dijalankan walaupun tanpa tanah
seperti kaedah hidroponik dan kaedah agrobio. Melalui kultur tisu yang
tidak memerlukan tanah dalam aktiviti pertanian.

Anda mungkin juga menyukai