Anda di halaman 1dari 9

Nama :

SEKOLAH KEBANGSAAN SAMA GAGAH


SIMPANG 4, SEMANGGOL,PERAK.

UJIAN SELARAS 2 TAHUN 2017


BAHASA MELAYU TAHUN 2 PENULISAN . 012
1
1 4 jam Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI


SEHINGGA DIBERITAHU Untuk Kegunaan Pemeriksa

Kod Pemeriksa :
1. Tulis nama kamu pada petak yang No. Soalan Markah
disediakan.
A
2. Kertas soalan ini mengandungi tiga
bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B
B
dan Bahagian C

3. Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga C


bahagian.
D
4. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada
ruang jawapan yang disediakan dalam
kertas soalan ini. E

Jumlah
50

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak


( Lihat halaman sebelah
SULIT
SULIT
Seorang penunggang motosikal membelok ke kanan jalan dengan secara tiba-tib

Penunggang motosikal itu dilanggar sebuah teksi kerana kecuaiannya di jalaaya.

Penunggang motosikal itu mengalami kecederaan dan dimasukkan ke hospital.

Thomas dan kawan-kawannya melawat penunggang motosikal itu di hospital.


Seorang penunggang motosikal membelok ke kanan jalan dengan secara tiba-tib

Penunggang motosikal itu dilanggar sebuah teksi kerana kecuaiannya di jalaaya.

Penunggang motosikal itu mengalami kecederaan dan dimasukkan ke hospital.

Thomas dan kawan-kawannya melawat penunggang motosikal itu di hospital.


Seorang penunggang motosikal membelok ke kanan jalan dengan secara tiba-tib

Penunggang motosikal itu dilanggar sebuah teksi kerana kecuaiannya di jalaaya.

Penunggang motosikal itu mengalami kecederaan dan dimasukkan ke hospital.

Thomas dan kawan-kawannya melawat penunggang motosikal itu di hospital.


Seorang penunggang motosikal membelok ke kanan jalan dengan secara tiba-tib

Penunggang motosikal itu dilanggar sebuah teksi kerana kecuaiannya di jalaaya.

Penunggang motosikal itu mengalami kecederaan dan dimasukkan ke hospital.

Thomas dan kawan-kawannya melawat penunggang motosikal itu di hospital.