Anda di halaman 1dari 13

PEMBELAJARAN ABAD KE-21

(KURIKULUM)

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Peneraju Pendidikan Negara
PEMBELAJARAN ABAD KE-21

Pembelajaran abad ke-21 melibatkan


interaksi antara pelaksanaan kandungan
kurikulum, strategi PdP dan pentaksiran
sekolah bagi melahirkan murid berprofil
abad ke-21 yang mampu bersaing di
peringkat antarabangsa (BPK, 2017).

Peneraju Pendidikan Negara


KERANGKA KONSEP PEMBELAJARAN ABAD KE-21

Peneraju Pendidikan Negara


KANDUNGAN KURIKULUM

Peneraju Pendidikan Negara


KURIKULUM PEMBELAJARAN KANDUNGAN ABAD KE-21

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
yang dilakukan
secara langsung
Kesepaduan atau tidak Kemahiran berfikir
antara langsung. aras tinggi (KBAT)
pengetahuan, secara eksplisit di
kemahiran dan dalam Standard
nilai Pembelajaran (SP).

Kesepaduan Kandungan Kurikulum


enam tunjang berasaskan
kerangka konsep Kurikulum standard

PenerajuPendidikan
Peneraju PendidikanNegara
Negara
STRATEGI PEMBELAJARAN
ABAD KE-21

Peneraju Pendidikan Negara


FOKUS PEMBELAJARAN ABAD KE-21

Pembelajaran Abad Ke-21 memberi fokus kepada aktiviti PdP berikut:

Melibatkan Menggalakkan Menggalakkan


murid secara pembelajaran kerja
aktif mendalam sepasukan

PenerajuPendidikan
Peneraju PendidikanNegara
Negara
PEMBELAJARAN MENDALAM

Peneraju Pendidikan Negara


PENTAKSIRAN SEKOLAH/
BILIK DARJAH

Peneraju Pendidikan Negara


PENTAKSIRAN SEKOLAH/BILIK DARJAH

Berasaskan mendapatkan gambaran


Standard tentang perkembangan murid
Prestasi
menilai keberkesanan PdP
GURU membantu memperbaiki PdP
membantu perancangan
Berterusan tindakan susulan

Holistik memahami tujuan belajar dan


mengetahui kemajuan pembelajaran
Murid meningkatkan motivasi dan keyakinan
diri
Autentik
mendapat maklum balas tentang
tindak susul yang perlu

Peneraju Pendidikan Negara


PROFIL MURID ABAD KE-21

Peneraju Pendidikan Negara


PROFIL MURID ABAD KE-21

Berdaya Tahan Pemikir Mahir Berkomunikasi

Kerja Sepasukan Bersifat Ingin Tahu Berprinsip

Bermaklumat Prihatin Patriotik

Peneraju
PenerajuPendidikan
PendidikanNegara
Negara
Sekian

Bahagian Pembangunan Kurikulum


http://bpk.moe.gov.my/

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara