Anda di halaman 1dari 13

MODIFIKASI KURIKULUM DAN PENGAJARAN BAGI MURID

BERMASALAH PEMBELAJARAN (KBP 6024)

PUTAR KELOPAK BUNGA


DISEDIAKAN OLEH :

MOHD ZAMRI BIN ISMAIL


NORAZURA BINTI OSMAN
NUR KADARIAH BINTI MANSOR
JAMILAH BINTI ABDUL HALIM
MUHAMMAD NAZRI BIN ABU TALIB
SHAHRIL BIN MAHUSIN

KUMPULAN 4
PROGRAM EKSEKUTIF PENDIDIKAN KHAS KOHORT 1
2016/2018, KUANTAN, PAHANG
PENDAHULUAN
Komponen Bahasa Melayu

Tahun 3 (Slow Learner)

Kemahiran : Membaca

Standard Kandungan :

(3.4) Membaca ayat mudah

Standard Pembelajaran :

(4.4.1) Membaca ayat tunggal


Kaedah pengajaran guru
sebelum modifikasi
Penggunaan kad-kad perkataan yang dibina dan
disusun oleh guru secara rawak di atas meja.

Guru akan meminta murid memilih kad perkataan


dan menyusun menjadi sebuah ayat tunggal yang
lengkap dan betul.

Murid membaca ayat tunggal yang telah dibina


daripada kad-kad perkataan tersebut.
KATEGORI MURID
Murid kategori slow learner.

Murid belajar di Tahun 3.


KURIKULUM
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 3
KURIKULUM
MODIFIKASI KAEDAH PENGAJARAN

PUTAR KELOPAK BUNGA


1. Kad putar ini mempunyai tiga lapisan dengan enam
kelopak setiap satu.

2. Setiap lapisan mewakili bahagian seperti berikut :

LAPISAN 1 : SUBJEK

LAPISAN 2 : FRASA

LAPISAN 3 : PREDIKAT

3. Murid diberikan kad dan akan memusingkan kad bagi

membentuk ayat yang berbeza.


LAPISAN 1 : SUBJEK

LAPISAN 2 : FRASA

LAPISAN 3 : PREDIKAT
CONTOH

bola

main

Bala

AYAT : Bala main bola


MODIFIKASI KAEDAH PENGAJARAN

PUTAR KELOPAK BUNGA

4. Murid akan memutarkan kelopak bunga satu per satu


dan membaca setiap ayat tunggal yang dibentuk.

5. Murid akan membaca sebanyak enam ayat tunggal


dengan sekali putaran.
KELEBIHAN/KEBAIKAN
1. Membantu murid membaca ayat tunggal dengan
lebih mudah dan cepat.

2. Membantu murid memahami ayat yang


mempunyai inventori perkataan berfungsi.

3. Mengalakkan murid menggunakan perkataan


yang telah dipilih dan mempunyai fungsi dalam
kehidupan seharian mereka.
KEBAIKAN/KELEBIHAN
1. Menjimatkan masa kepada guru untuk
membimbing satu per satu dalam membantu
murid membaca dan seterusnya murid dapat
menulis ayat tunggal dengan betul dan tepat.

2. Menarik minat murid untuk belajar membaca


secara berterusan dan mampu mengalakkan
murid untuk membina ayat tunggal dengan
sendirinya.