Anda di halaman 1dari 5

PENDIDIKAN KESENIAN

SEMAKAN KSSR 2017


Pendidikan Kesenian
Guru muzik dan guru seni berbincang
tentang tema
3 waktu berrturut-turut ( 1jam 30 minit)
2 waktu untuk seni
1 waktu untuk muzik
sama ada seni diikuti dengan muzik atau
sebaliknya
Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran
TEMA
MINGGU BIDANG
Seni visual muzik
1 Menggambar Nyanyian
2 menggambar Nyanyian
3 Mencorak dan membuat Perkusi
rekaan
4 Mencorak dan membuat Penciptaan
rekaan
5 Membentuk dan membuat Penciptaan
binaan
6 Membentuk dan membuat Penciptaan
binaan
7 Membentuk dan membuat Perkusi
binaan
Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran
TEMA
MINGGU BIDANG
Seni visual Muzik
8 Membentuk dan membuat Apresiasi
binaan
9 Mengenal kraf tradisional Apresiasi
10 Mengenal kraf tradisional Nyanyian
11 Mengenal kraf tradisional Nyanyian
12 Pra persediaan pameran seni Pra persediaan persembahan
seni
13 Aplikasi pengetahuan dan Aplikasi pengetahuan dan
kemahiran seni visual kemahiran muzik
14
15 Pameran dan persembahan seni
Pendidikan Kesenian
Satu tema untuk pengajaran dan
pembelajaran selama 15 minggu
Selepas 15 minggu tukar tema lain
Pada minggu ke 15 buat pameran dan
persembahan seni dalam kalangan murid
tahun 1