Anda di halaman 1dari 38

GROW MODEL

SATU PENDEKATAN
GOAL SETTING
THE POWER OF DREAMS (Frued)
Semua orang mempunyai impian -
berapa banyakkah impian yang boleh
kita SENARAIKAN dalam masa 10
minit?
Sesetengah daripada kita tidak dapat
melahirkan dalam bentuk tulisan akan
impian kita kerana kita tidak pernah
memikirkannya.
Kita hanya berada dalam arus
kehidupan, dan 45% - 95% dari amalan
harian kita akan menjadi HABIT dan
kita selesa dengan tingkahlaku
tersebut tanpa berfikir.

2
GOAL SETTING
THE POWER OF DREAMS (Frued)

Tugasan

SENARAIKAN IMPIAN ANDA


DALAM MASA 10 MINIT.
SENARAIKAN IMPIAN ORGANISASI
ANDA DALAM MASA 10 minit.
Tandakan impian dengan +ve
(boleh berjaya dengan yakin) dan
ve (boleh berjaya tetapi kurang
yakin).
GOAL SETTING
The Goal
IMPIAN kita atau organisasi akan jadi
berbagai-bagai.
Ia mungkin juga mimpi yang tidak tercapai
atau tercapai dalam masa yang panjang.
Mungkin juga impian itu adalah impian
orang lain yang di luar kuasa kita dan kita
bergantung atas pengaruh orang lain.
Impian memberikan stimulus kepada diri
kita untuk berfikir dan melakukan sesuatu
dan mencapai matlamat.
Jika matlamat itu jelas dan SMART ia akan
menjadi GOAL.
ADAKAH KITA THE GOAL SEEKERS?
GOAL SETTING
The Written Goals and Short Term Win
(Michael Glasser: Behavior Theraphy)
Tuliskan matlamat se SMART yang
boleh. Satu matlamat jangka panjang
boleh dipecahkan kepada matlamat
kecil atau jangka pendek.
Ia akan memberikan short term win
(Cotter)
TULISKAN GOAL YANG HENDAK
KITA CAPAI dan kenapa perlu kita
capai.
GOAL SETTING
Tugasan
Sila kaji pencapaian sekolah.
Tuliskan goal setting yang
baru bagi mengubah Skor
Komposit bagi 3 tahun ke
hadapan.
Bagitujuan mengubah
Band, Skor Komposit
hendaklah melibatkan GPS
dan SKPM.
GOAL SETTING - UPSR

GPS
GPS SKOR
TAHUN PURATA SKPM BAND
KOMPOSIT
UPSR UPSR

2010 1.20

2011 2.20 1.700 98.51 87.30 1

2012 1.84 2.020 98.28 81.63 2

2013 1.30 1.570 94.64 88.42 1

2014 1.20 1.250 94.64 94.02 1

2015 1.20 1.200 94.64 94.89 1


NOTA: Untuk masukkan data, klik ESC dan double clicks pada jadual. Sila isi data dipetak kuning sahaja.
REALITY CHECKING
Prinsip asas pengurusan adalah
mengetahui di mana kita berada
dan ke mana kita akan pergi
dalam tempoh masa yang
ditentukan.

8
REALITY CHECKING
THE POWER OF NOW (Eckhart Tolle)
Elakkan dari memikirkan tentang sejarah lepas
atau kejayaan-kejayaan yang telah kita capai
sebelumnya.
Mencapai kejayaan itu mudah tetapi
mengekalkannya adalah lebih sukar lagi. Buat
pemerhatian kepada situasi semasa.
Lihat juga potensi semasa kita. Kalau dulu kita
muda boleh melakukan banyak perkara tetapi
apabila usia meningkat kita terhalang oleh
faktor usia.
Kalau dulu organisasi kita amat berjaya kerana
kita mempunyai pasukan yang baik tetapi hari
ini ahli pasukan itu telah berkurangan.
REALITY CHECKING
REALITY CHECKING
TREND ANALYSIS
Sejarah hendaklah dilihat sebagai trend
kemampuan organisasi melakar
kejayaan.
Ia memberikan keyakinan dengan
potensi pasukan yang sama kita
sepatutnya mencapai kejayaan yang
sama.
Walau bagaimanapun klien, pola, masa
merupakan sebahagian dari pelbagai
pembolehubah yang memberikan kesan
kepada pencapaian.
REALITY CHECKING
JURANG REALITI
Bandingkan jurang realiti:
Potensi calon yang ada dengan Goal
Setting yang telah dibuat.
Potensi mata pelajaran dengan
GPS/GPMP yang disetkan dalam
Goal Setting.
Berapa besar jurang realiti yang kita
ada untuk mencapai Goal Setting yang
telah ditetapkan?

12
REALITY CHECKING UPSR

TOV/AR1/AR2/ Bilangan Calon Bilangan


Bil Mata Pelajaran Jumlah GPMP
AR3/ETR Daftar Ambil TH A B C D E

1 BM PEMAHAMAN ETR 150 150 0 146 4 150 1.03


2 BM PENULISAN ETR 150 150 0 144 6 150 1.04
3 BI ETR 150 150 0 136 14 150 1.09
4 MATEMATIK ETR 150 150 0 142 8 150 1.05
5 SAINS ETR 150 150 0 139 11 150 1.07
6 BC PEMAHAMAN 0 0
7 BC PENULISAN 0 0
GPS 750 750 0 707 43 0 0 0 750 1.06
OPTION EXPLORATION
Apabila kita melihat satu jurang realiti, kita akan mula
berfikir kepadanya dan mencari jalan terbaik untuk
mencapai matlamat.
Jika jurang terlalu kecil ini menunjukkan bahawa Goal
setting kita terlalu rendah.
Option exploration adalah meneroka pilihan-pilihan
yang ada bagi mengatasi jurang realiti.

14
OPTION EXPLORATION
OUT OF BOX
Berfikir di luar kotak akan memberikan kita pelbagai
alternatif untuk memajukan diri dan organisasi.
Tuliskan option yang kita ada dan tandakan +ve
(boleh berjaya dengan yakin) dan ve (boleh berjaya
tetapi kurang yakin)
OPTION EXPLORATION
Mengkaji dan mengatasi halangan
Mengkaji pelbagai option yang ada dan halangan yang
mungkin akan timbul.
Tuliskan halangan yang akan dijangka dan apakah
penyelesaiannya.
OPTION EXPLORATION
UNTAPPED POTENTIAL
Apa yang kita hendak teroka adalah potensi
tersembunyi kepada ahli pasukan dan ketepatan
melihat potensi tersembunyi ini akan mengurangkan
NEAR MISS kepada kegagalan organisasi.
Once your potential is put into action it grows and
gains momentum. Like an avalanche crashing down a
mountainside its sweeps every obstacle from its path
OPTION EXPLORATION
THE POWER OF WHOM
Tingkatkan lebel kepada setiap ahli organisasi mengikut
kepakaran mereka kerana dengan menyebut selalu
kepakaran sesaorang maka ia akan terikat dengan lebel
tersebut. SIKEMBANG CINA
W - Will Keinginan seseorang untuk
melakukan kerja buat
H - Habit Perlakuan yang baik yang
dilakukan berulang
O - Operation Perlakuan individu dalam
mengurus sesuatu
melibatkan Skill dan
Knowledge
M Man Gaya kemanusiaan seseorang
melakukan sesuatu yang
melibatkan Komunikasi dan
Kolaborasinya
OPTION EXPLORATION
TUGASAN
Sekiranya terdapat keadaan yang tidak pasti apakah
index lain yang boleh membantu untuk menutup
jurang tersebut. Jika seorang dijangka gagal berapa A
perlu ditingkatkan.
Siapakah pelajar yang memberikan sumbangan dan
lihat secara pakej bukan secara mata pelajaran
bersendiri.
Apakah sumbangan luar yang boleh membantu untuk
kejayaan pasukan.
THE WILL
Semangat dalaman adalah terhasil dari kehendak kita
berubah atau mencapai sesuatu. Biasanya ianya
dikaitkan dengan ganjaran yang akan kita perolehi (SR
Theory- Pavlov).
Kejayaan yang kita impikan merupakan dorongan
dalaman. Pemimpin harus kuat untuk berubah dari
foundation driver kepada enabling driver (Fullen 2004).
THE WILL
THE WILL
TEORI ICEBERG
Bongkah air itu dilihat tinggi dipermukaan. Semakin
tinggi bongkah air itu semakin besar bahagian
dalamnya yang terlindung.
Menjadi lebih maju bererti menjadi bongkah air yang
lebih tinggi.
THE WILL
TEORI ICEBERG
Semakin cair di bahagian
bawah maka bongkah air
yang kelihatan itu akan
lebih kecil dan tenggelam.
Bahagian dalam adalah
merupakan kekuatan
dorongan dalaman kita
yang merangsang otak dan
menentukan perlakuan
baik berlaku.
THE WILL
Power of Habits( Charles DUHIGG)
Jika IMPIAN kita ingin menjadi sihat maka kita
akan MENULIS impian kita di tempat tidur, dan
membuat JADUAL untuk berjogging 3 kali
seminggu selama 1 jam.
Kita MELAKUKAN jogging kali pertama, seronok
dan puas kerana telah berjaya memulakan usaha
yang pertama.
Kita melakukan bagi kali kedua dan mula dilihat
oleh orang lain kita melakukan habit yang baru.
Bagi kali ketiga cuaca agak panas dan kita agak
tidak selesa untuk melaku dan meneruskan habit
baru dan kita menangguhkannya.
Habit negatif yang timbul dari pemikiran yang
negatif sering menyebabkan halangan motivasi
THE WILL
Power of Habits( Charles DUHIGG)
WRAP UP kejayaan kita adalah 2/3 bagi minggu
pertama.
Minggu seterusnya sama ada kita akan
meneruskan habit baru atau menangguhkan
terus adalah bergantung kepada berapa kuat
keinginan yang ada dalam diri kita.
Tingkah laku yang baik yang dibuat secara
berulang akan menjadi HABIT yang baik dan
seterusnya menghasilkan kejayaan yang baik
seperti yang kita impikan sebelumnya.
What Next - apa lagi yang akan dibuat jika
berlaku sesuatu kepada perancangan menuju
kejayaan itu. Apa lagi yang boleh kita fikirkan
untuk menambah kejayaan.
THE WILL
The Power of Success
Raikan kejayaan yang dicapai samada
kecil atau besar, fokus kepada tingkah
laku organisasi yang memberi kejayaan.
Kerana Ah Chai hantar bola yang cantik
seperti mana yang telah dilatih oleh
Coach Bala maka Ali dapat
menjaringkan gol kemenangan pasukan
kita. Ah Chai, Bala dan Ali adalah
sebahagian dari hero pasukan dan hasil
dari sebahagian perancangan kejayaan
pasukan.
THE WILL
The Power of Affirmation
Melahirkan tenaga positif akan mengeluarkan
tenaga negatif yang ada dalam minda separa
sedar dan membolehkan kita terus melakar
kejayaan masa depan bagi diri kita sendiri dan
organisasi kita. Bertingkah laku seperti apa yang
sepatutnya kita impikan.
When you consciously practice the use of
affirmation the law of reinforcement begins to
work for you. Affirmation works according to the
law of displacement no matter how many negative
thoughts and ideas are stored in your
subconscious mind you can displace or eliminate
negative thought at least for a moment by
consciously feeding your mind a positive thought.
THE WILL
THE WILL

29
THE WILL

30
THE WILL

31
THE WILL

32
THE WILL

33
THE WILL

34
THE WILL

35
THE WILL

36
THE WILL
TUGASAN
Pastikan semua orang mampu menyatakan goal
yang sama dan memberi sumbangan kepada
kejayaan pasukan. Pastikan apa sahaja yang
dibuat adalah kehendak bersama bukan
kehendak ketua.
Beri peneguhan kepada Good New Habits, dan
pastikan habit baru itu kekal berlaku dalam
organisasi.
Buat semakan bertulis kepada pencapaian
matlamat jangka pendek (7 days goal) dan
rayakan kejayaan jangka pendek.
Berkongsi mimpi, harapan dan kejayaan dengan
orang tertentu dan elakkan individu tertentu.

37
10/1/2017