Anda di halaman 1dari 9

Peta buih

(Bubble map)
Rupanya
Proses Pemikiran

Menerangkan
{Menerangkan sesuatu
idea/perkara menggunakan kata
adjektif (kualiti, sifat, ciri)}
Fungsi
Menerangkan sesuatu perkara/
idea/ gambar/ tajuk
Hanya menggunakan Kata/
Frasa Adjektif sahaja
Meningkatkan kosa kata
Lukiskannya. Kata
Adjektif
Kata
Kata
Adjektif
Adjektif

Tajuk/Topik
/ Gambar /
rajah
Kata
Kata
Adjektif
Adjektif

Kata
Adjektif
Kindergarten