Anda di halaman 1dari 54

SEKTOR PENGURUSAN PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

JABATAN PENDIDIKAN PERAK


Jabatan Pendidikan Perak

2017
UJIAN PENCAPAIAN
SEKOLAH RENDAH
( UPSR )

1
TUGAS SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
PROSES KERJA

2
TARIKH PERKARA CATATAN
PENGISIAN BORANG PENDAFTARAN
URUSAN PENDAFTARAN SECARA MANUAL.
01 JAN - 25 FEB
PERINGKAT SEKOLAH PENGUMPULAN SALINAN MYKID,
SIJIL LAHIR & KAD OKU
PASTIKAN MAKLUMAT SAMA
URUSAN SEMAKAN DENGAN MAKLUMAT JABATAN
11 FEB - 24 FEB
APDM DATA MURID TAHUN 6 PENDAFTARAN NEGARA ( SIJIL
LAHIR )
BPM / LP KPM
25 - 28 FEB MENYALIN DATA APDM MURID TAHUN 6 SEKOLAH KE DALAM SISTEM
PENDAFTARAN UPSR

URUSAN PENDAFTARAN
01 MAC - 31 MAC 01 MAC SEHINGGA 31 MAC
SECARA ATAS TALIAN

3
TARIKH PERKARA CATATAN

01 APRIL
PEMBETULAN MAKLUMAT
SEHINGGA 15 ISI SECARA MANUAL
DILAKUKAN TANPA BAYARAN
APRIL

PEMBETULAN MAKLUMAT
16 APRIL DILAKUKAN & DIKENAKAN SEMUA SEMAKAN DAN URUSAN
SEHINGGA BAYARAN RM30.00 SETIAP PMC BAYARAN DISELESAIKAN DI JPN.
15 MEI ( WANG POS ATAS NAMA DATA DIFAKSKAN OLEH JPN KE LP
PENGARAH PEPERIKSAAN )

01 APRIL PERMOHONAN PINDAH PUSAT SEMUA SEMAKAN DAN URUSAN


SEHINGGA DILAKUKAN. MULAI 16 MEI BAYARAN DISELESAIKAN DI JPN.
15 MEI ADALAH PINDAH MENUMPANG. DATA DIFAKSKAN OLEH JPN KE LP

TIADA SEBARANG PERUBAHAN


TETAPI PROSES PMC MASIH BOLEH
PADA DATA PENDAFTARAN
MULAI 16 MEI DILAKUKAN UNTUK KES TERTENTU
CALON.
SAHAJA. ( BUKAN KESILAPAN SUP )
TIADA LAGI PERMOHONAN PMC
4
SYARAT KELAYAKAN
PENDAFTARAN CALON
PEPERIKSAAN UPSR
CALON SEKOLAH
a) Murid tahun 6 yang mengikuti Kurikulum Kebangsaan di
sekolah-sekolah yang berdaftar dengan KPM atau Agensi
Kerajaan; DAN
b) Telah mencapai umur 11 tahun pada 1 Januari tahun
peperiksaan UPSR.

Nota:

Sekolah-sekolah yang berdaftar dengan KPM atau Agensi


Kerajaan seperti Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis
Kebangsaan, Sekolah Bantuan Kerajaan, Sekolah Rendah
Agama, Sekolah Rendah Agama Rakyat (SRAR), Sekolah Rendah
Agama Intergerasi(SRAI), Sekolah Rendah Agama Negeri
(SRAN), sekolah swasta dan calon yang diberi pengecualian
daripada pihak KPM.
KELAYAKAN KOHORT UMUR

DALAM KOHORT UMUR


BAWAH KOHORT UMUR
LUAR KOHORT UMUR

7
Calon yang ingin mengambil peperiksaan UPSR 2017, dikehendaki
memenuhi syarat kohort umur yang diluluskan oleh Kementerian
Pendidikan Malaysia (mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/ 2001).

1. Di Dalam Kohort Umur


Murid yang lahir pada 02.01.2005 hingga 01.01.2006.
2. Di Bawah Kohort Umur
Murid yang lahir pada 02.01.2006 hingga 15.01.2006, perlu ada
surat kebenaran kemasukan ke Tahun 1, pada 2012 oleh
BPSH KPM/JPN
3. Di Luar Kohort Umur
Murid yang lahir pada 01.01.2005 dan berada di Tahun 6, 2017,
perlu ada surat permohonan ibubapa dan kebenaran dari
JPN sebelum kemasukan ke tahun 1, 2012
4. Di Luar Kohort Umur
Murid yang lahir pada 01.01.2005, (tiada sebarang surat
kebenaran) dan sebelum tarikh itu. Perlu dinasihatkan membuat
permohonan melalui SPS/JPN untuk mendapatkan kelulusan
atau tidak bagi menduduki UPSR
8
JADUAL KOHORT UMUR
CALON UPSR
2017 - 2022
PENDAFTARAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH ( UPSR )
SYARAT TAHUN KEMASUKAN BAGI PENDAFTARAN UPSR ( DALAM KOHORT & BAWAH KOHORT )

BAWAH KOHORT UMUR


( DENGAN KEBENARAN JPN SEMASA
TAHUN
TAHUN LAHIR CALON KEMASUKAN KE TAHUN 1 DI SEKOLAH
PEPERIKSAAN KEBANGSAAN / SJK / SEKOLAH SWASTA
YANG BERDAFTAR DENGAN KPM)

2017 02.01.2005 01.01.2006 02.01.2006 15.01.2006

2018 02.01.2006 01.01.2007 02.01.2007 15.01.2007

2019 02.01.2007 01.01.2008 02.01.2008 15.01.2008

2020 02.01.2008 01.01.2009 02.01.2009 15.01.2009

2021 02.01.2009 01.01.2010 02.01.2010 15.01.2010

2022 02.01.2010 01.01.2011 02.01.2011 15.01.2011

Catatan
Syarat Kohort Umur Untuk Pendaftaran UPSR adalah Selaras Dengan Syarat Kemasukan Persekolahan Murid Ke Tahun
1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2001

Surat Siaran Bertajuk Kelonggaran Syarat Kemasukan kanak-kanak Di bawah Umur ke Tahun 1. Bertarikh 5 Mac 2003
10
PENDAFTARAN

TUGAS SETIAUSAHA PEPERIKSAAN


SEBELUM PROSES PENDAFTARAN
SEMASA PROSES PENDAFTARAN
SELEPAS PROSES PENDAFTARAN

11
SEBELUM PROSES PENDAFTARAN

01 JANUARI HINGGA 28 FEBRUARI 2017


SEBELUM PENDAFTARAN

1. Setiausaha Peperiksaan dengan kerjasama daripada Guru


Kelas mengumpulkan dokumen murid Tahun 6.

Antaranya:
1.1 Salinan Sijil Lahir.
1.2. Salinan Sijil Lahir / MyKid / MyKad / salinan MyKid sementara /
salinan cabutan kad pengenalan
1.3. Salinan Permit Belajar tahunan semasa yang dikeluarkan
oleh Sektor Pengurusan Sekolah.
1.4. Dokumen Calon Berkeperluan Khas (CBK)
Kad OKU / Laporan Doktor / Laporan Perubatan
1.5. Surat permohonan / pengakuan ibu bapa memerlukan atau tidak
memerlukan kemudahan peralatan keperluan khas ( CBK )

13
SEBELUM PENDAFTARAN
2. Taklimat Pendaftaran UPSR
PK Pentadbiran, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran & Calon UPSR
Penerangan:
2.1 SuP atau Guru kelas melengkapkan borang permohonan pendaftaran
UPSR yang baharu secara manual.

2.2. SuP dan Guru Kelas melengkapkan borang dan menyemak bagi
memastikan maklumat murid dan mata pelajaran yang di pilih betul.
2.3. Murid membawa pulang untuk mendapatkan tandatangan dari
ibubapa/penjaga bagi mengesahkan segala maklumat yang diisi
dalam borang pendaftaran adalah tepat dan betul.
2.4 Sekiranya terdapat pembetulan, ibubapa / penjaga akan memotong
maklumat yang salah dan menulis maklumat baru dengan
menggunakan pen warna merah.
2.5 Murid menyerahkan semula kepada Setiausaha Peperiksaan melalui
Guru Kelas bagi tujuan merekodkan dalam Aplikasi Pendaftaran

14
SEMASA PROSES PENDAFTARAN

01 MAC 2017 HINGGA 31 MAC 2017

15
PENDAFTARAN ATAS TALIAN

URL Untuk Sistem Aplikasi ;

https://daftarupsr.moe.gov.my
TUGAS SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
(SEMASA PROSES PENDAFTARAN)
1. Setiausaha Peperiksaan mentadbir urus maklumat dalam
Online Aplikasi Pendaftaran

Catatan:
1.1. Pendaftaran Calon ( Arus Perdana ),
SuP hanya mengesahkan data murid dalam aplikasi pendaftaran yang
telah sedia ada maklumat murid ( dari APDM ). Berpandukan borang
pendaftaran manual yang telah disahkan oleh ibubapa / penjaga, SUP
menyemak dan perlu membetulkan maklumat tersebut di APDM terlebih
dahulu sekiranya maklumat dalam aplikasi tidak tepat dan perlu
mengimport semula ke dalam sistem UPSR.

1.2. Pendaftaran Mata Pelajaran


SuP mendaftarkan mata pelajaran yang ditetapkan berdasarkan aliran
atau yang dikehendaki oleh Penjaga/murid ke dalam aplikasi mengikut
Aliran SK / SJKC / SJKT, ( berdasarkan syarat )

17
1.3. Pendaftaran Calon OKU / CBK
Calon yang berada diluar kohort umur dan berada di kelas PPKI.
( Lahir Tahun 2004, 2003 )

1.3.1. SuP perlu berbincang dengan Penyelaras PPKI untuk


memastikan Calon berkenaan akan menduduki UPSR
atau PASR. Seboleh-bolehnya Pengesahan menduduki salah 1
peperiksaan berdasarkan pengakuan bertulis dari Ibu bapa
seperti yang diterangkan semasa Penataran PASR Mac 2016.

1.3.2. Jika Calon menduduki UPSR, maka Pendaftaran akan dilakukan


secara manual dengan mematuhi prosedur seperti dibawah;
a. Lengkapkan Borang Pendaftaran
b. Borang LP/Am 89 ( Berkaitan Kecacatan )
c. Permohonan / Pengesahan Status Calon secara bertulis
dari Ibu Bapa / Penjaga
d. Kad OKU
e. Surat Pengesahan Pegawai Perubatan
f. Salinan SL, KP atau Mykid
g. Surat Iringan Guru Besar

1.3.3 Panjangkan permohonan tersebut ke Unit UPSR SPPP,


JPN Perak, Sebelum 15 Mac 2017.
18
1.4. No My Kid / Kad Pengenalan sahaja yang akan diguna pakai semasa
melakukan pendaftaran calon

1.5. No Sijil Lahir / No Pasport / No Sijil Pengenalan Lain tidak boleh


dijadikan sebagai pengganti kepada no My Kid / Kad pengenalan

1.6. Murid yang tidak mempunyai No KP / My Kid perlu menggunakan


Nombor janaan lembaga peperiksaan sebagai ganti. Tamat
penggunaannya selepas tamat peperiksaan UPSR
Contoh;
No My Kid : 050808085445
No Janaan LP : L17AC7521101

1.7 1 angka giliran hanya digunapakai oleh seorang calon sahaja.

19
(SEMASA PROSES PENDAFTARAN)

1.8. Calon berkeperluan khas ialah;


calon yang memerlukan perkhidmatan, peralatan serta perisian khas
dalam peperiksaan. Segala keperluan calon berkenaan disediakan oleh
sekolah berdasarkan permohonan calon dengan persetujuan guru
besar / ibubapa / penjaga.

1.9. Kategori & Kod calon berkeperluan khas adalah seperti berikut:
( RUJUK SLIDE )

20
KOD CALON CBK 2016

Kod Jenis Kecacatan


A Masalah Pembelajaran

B Kurang Upaya Penglihatan (Buta)


Kurang Upaya Pelbagai
Disleksia/Attention Deficit Hyperactivity Disorder
C (ADHD) / Attention Deficit Disorder (ADD) / Autisme /
Learning Disabilities (LD)
D Kurang Upaya Pertuturan

P Kurang Upaya Pendengaran

R Kurang Upaya Penglihatan (Rabun)


Kurang Upaya Fizikal
F Spastik / Cerebral Palsy
(SEMASA PROSES PENDAFTARAN)

1.10 Calon CBK yang memerlukan keperluan khas hendaklah memohon


kepada pihak sekolah secara bertulis oleh Ibubapa/Penjaga. Pihak
sekolah akan memanjangkan ke JPN. Calon yang tidak membuat
permohonan akan dianggap sebagai calon biasa.
( Perlu diberi perhatian Oleh SuP )

1.11 Pihak sekolah hendaklah mengemukakan permohonan menggunakan


borang Maklumat Calon Berkeperluan Khas LP/Am 89 berserta
dokumen sokongan seperti laporan perubatan atau kad Orang Kurang
Upaya (OKU) kepada Pengarah Pendidikan Negeri. Borang boleh
diperolehi daripada laman web Lembaga Peperiksaan.
( Perincian Borang Rujuk Slide )

22
(SEMASA PROSES PENDAFTARAN)

1.12 Pengarah Pendidikan Negeri akan mengeluarkan surat


pengesahan keperluan khas calon dan menghantar satu (1) salinan
surat pengesahan berserta dokumen sokongan kepada Pengarah
Peperiksaan.

1.13 Pengarah Peperiksaan akan mengeluarkan surat kelulusan keperluan


khas kepada Pengarah Pendidikan Negeri.

1.14. Guru Besar sekolah hendaklah menyediakan bilik dan peralatan


khas bagi calon-calon berkeperluan khas seperti yang diluluskan
LP kecuali yang dimohon dari Lembaga Peperiksaan seperti;
Moderasi, Cetakan Besar dan Braille.

23
PENGURUSAN BORANG CBK LPAm 89

Kod Jenis Kecacatan


Calon Kurang Upaya Pendengaran dan
LP/Am 89 A
Kurang Upaya Pertuturan
LP/Am 89 B Calon Kurang Upaya Penglihatan ( Rabun )

LP/Am 89 C Untuk Calon Kurang Upaya Penglihatan ( Buta )

LP/Am 89 D Untuk Calon Kurang Upaya Pelbagai

LP/Am 89 Borang Rumusan Untuk Kegunaan Sekolah

LP/Am 89 E Borang Rumusan Untuk Kegunaan JPN


Nota : Semua Borang Di atas Dalam Proses Pemurnian Oleh LP dan akan
dipanjangkan ke semua sekolah seberapa segera yang mungkin.
SEMAKAN DOKUMEN CALON CBK

BIL DOKUMEN

1 Surat iringan / perakuan Sekolah kepada Pengarah Pendidikan Negeri Up: SPP
i. Nama Calon,
ii. No Pusat,
iii. Angka giliran.
iv. Jenis Kecacatan,
v. Jenis keperluan
2 a) Surat Permohonan Ibu Bapa / Penjaga untuk mendapatkan Keperluan Khas, ATAU
b) Surat Pengesahan Ibu Bapa / Penjaga yang TIDAK MAHU Keperluan Khas
3 Melengkapkan Borang Berkeperluan Khas (CBK)
Borang LP / Am 89A, LP / Am 89B, LP / Am 89C, LP / Am 89D,
4 Melengkapkan Borang Pendaftaran Calon UPSR
5 Salinan My Kid / Kad Pengenalan / Sijil Lahir
5 Laporan Dari Pegawai Perubatan / Kad OKU
6 Semua Dokumen hendaklah disahkan oleh Guru Besar
(SEMASA PROSES PENDAFTARAN)

1.15. SUP hendaklah mencetak Kenyataan Kemasukan


Peperiksaan (KKP) sebelum tarikh tutup pendaftaran untuk disemak
dan dibuat pembetulan dan ditandatangani oleh calon atau Penjaga /
Ibu Bapa

1.16. Sekiranya ada pembetulan, SUP hendaklah mengemas kini maklumat


pendaftaran calon berdasarkan KKP yang dikembalikan oleh murid
sebelum menjana Angka Giliran dan membuat cetakan terbaharu.

1.17. SuP perlu mencetak semula KKP yang terkini dan hendaklah
diserahkan semula kepada Ibu Bapa atau Penjaga untuk disahkan /
tandatangan.

26
(SEMASA PROSES PENDAFTARAN)

1.18. KKP yang telah disahkan oleh ibubapa/penjaga calon hendaklah


dikumpul semula oleh SUP sebagai tujuan simpanan dan rujukan
semasa peperiksaan nanti

1.19. SuP perlu mencetak rumusan Pendaftaran Calon di mana Guru


Besar bertanggungjawab menyemak dan mengesahkan dokumen
maklumat pendaftaran calon adalah betul dan tepat dengan
menandatangani dokumen berkenaan.

1.20. SUP perlu menyerahkan KKP kepada Ketua Pengawas Peperiksaan


pada hari peperiksaan selain dari dokumen pengenalan diri ( Kad
Pengenalan atau Borang Perakuan Calon (LPAm 118) sebagai
bukti / kelayakan menduduki peperiksaan.

1.21. SUP perlu mengisi Borang Perakuan Calon LP/Am118 sebagai


pengenalan diri kepada Calon yang tidak mempunyai pengenalan diri.

1.22. SUP perlu menyemak rumusan pendaftaran calon berulang kali.

27
BAWAH KOHORT UMUR
Calon Yang lahir pada
02.01.2006 15.01.2006

28
SURAT SIARAN KOHORT UMUR

SPI Bil. 10/1998 BERTARIKH 7 MEI 1998;

SPI Bil. 3/2001 BERTARIKH 22 MAC 2001;

SURAT PERINGATAN PEMATUHAN KEPADA SPI Bil.


10/1998 BERTARIKH 4 JANUARI 2000;DAN

SURAT MAKLUMAN KELONGGARAN SYARAT


KEMASUKAN KANAK-KANAK DI BAWAH UMUR KE
TAHUN 1 BERTARIKH 5 MAC 2003;
CALON BAWAH KOHORT UMUR

1. Calon yang telah memenuhi syarat seperti yang tertera dalam surat
siaran Pejabat KPPM bertarikh 05 Mac 2003.
2. Mengemukakan dokumen-dokumen yang diperlukan
3. Lazimnya Calon dari Sekolah Kebangsaan atau Sekolah Jenis
kebangsaan.
4. Setiausaha Peperiksaan perlu mendaftarkan calon berkenaan
secara manual dengan mengemukakan dokumen-dokumen
Seperti berikut; ( Rujuk Carta Semakan Dokumen )

5. Permohonan yang telah lengkap, sila hantar ke

SEKTOR PENGURUSAN , PENILAIAN & PEPERIKSAAN


JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK
JALAN TUN ABDUL RAZAK, 30640
IPOH, PERAK
( up : UNIT UPSR )

SEBELUM : 15 MAC 2017


30
CALON BAWAH KOHORT UMUR

6. LP tidak akan memproses permohonan Murid Bawah Kohort umur


pendaftaran peperiksaan.

7. Murid Bawah Kohort umur tidak boleh didaftarkan dalam Aplikasi


pendaftaran peperiksaan.

8. Murid Bawah kohort umur yang mendapat kelulusan JPN/KPM


akan didaftarkan oleh pihak LP.

31
SEMAKAN DOKUMEN BAWAH KOHORT UMUR

BIL DOKUMEN

1 Surat iringan / perakuan Sekolah / Guru Besar kepada Pengarah JPN up: SPPP
i. Nama Calon
iii. Angka giliran.
2 Surat Dari Bahagian Sekolah ( BPSH KPM )
( Kebenaran kemasukan Tahun 1 di bawah kohort umur tahun 2012 )
3 ATAU Surat Dari Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak ( SPS )
( Kebenaran kemasukan Tahun 1 di bawah kohort umur tahun 2012 )
4 Surat permohonan Ibu/Bapa/Penjaga menduduki UPSR tahun semasa.
5 Bukti telah mengikuti kelas tadika / Pra Sekolah
6 Borang Berkeperluan Khas (CBK - jika berkaitan)
Borang LP / Am 89A, LP / Am 89B, LP / Am 89C, LP / Am 89D,
7 Salinan Kad Pengenalan / My Kid / Sijil Lahir
8 Semua Dokumen hendaklah disahkan oleh Guru Besar
SELEPAS PROSES PENDAFTARAN

PEMBETULAN MAKLUMAT CALON


PEMBATALAN PENDAFTARAN
PINDAH PUSAT
PENDAFTARAN LEWAT
PERTUKARAN MATA PELAJARAN

33
PEMBETULAN MAKLUMAT CALON
( PMC )

34
TUGAS SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
1. PEMBETULAN MAKLUMAT CALON ( PMC )

1.1 Permohonan Pembetulan Maklumat Calon dan maklumat mata


pelajaran hendaklah dengan menggunakan Borang Pembetulan
Maklumat Calon (PMC) LP/Am.38 yang boleh diperolehi
daripada JPN atau dimuat turun daripada laman sesawang Lembaga
Peperiksaan.

1.2 Diharap agar tiada sebarang permohonan pembetulan maklumat


calon pada tahun 2017 kecuali kesilapan teknikal

1.2 Mulai 2017, Lembaga Peperiksaan tidak akan melayan sebarang


permohonan pembetulan maklumat (PMC) selepas 15 Mei tahun
peperiksaan kecuali kes yang bukan kesilapan SuP

35
SEMAKAN DOKUMEN PMC
BIL DOKUMEN
1 Surat iringan / perakuan Sekolah kepada Pengarah Pendidikan Negeri Up:
SPP
i. Nama Calon
ii. No Pusat
iii. Angka giliran.
2 BORANG PEMBETULAN MAKLUMAT CALON
(LP / Am 38)
* Nyatakan Butiran Kesilapan yang perlu Diperbetulkan
3 Salinan Dokumen calon - Kad Pengenalan / My Kid / Sijil Lahir.

4 Semua Dokumen hendaklah disahkan oleh Guru Besar


5 * 1 15 April 2017 Tiada Bayaran.
6 * 16 April 15 Mei 2017 Dikenakan Bayaran RM 30.00

7 * Selepas 16 Mei tiada lagi Permohonan PMC yang akan diterima oleh LP
PEMBATALAN PENDAFTARAN
CALON PEPERIKSAAN

37
(SELEPAS PROSES PENDAFTARAN)

2. PEMBATALAN & PENANGGUHAN PENDAFTARAN PEPERIKSAAN


3.1. Permohonan untuk Pembatalan Pendaftaran peperiksaan
perlu menggunakan borang khas dan boleh dapatkan dari
website LP. Disertakan bersama surat rasmi dari Ibu Bapa dan
surat iringan Guru Besar.

3.2. Calon yang telah mendaftar dibenarkan membuat permohonan


pembatalan pendaftaran peperiksaan dan bukannya
menangguhkan peperiksaan.
3.3. Pembatalan pendaftaran peperiksaan hanya akan diluluskan
oleh Pengarah Peperiksaan bagi kes-kes berikut:

3.3.1. Kematian,
3.3.2. Sakit yang memerlukan rawatan berpanjangan.
3.4. Ibubapa / Penjaga kepada calon hendaklah membuat permohonan
rasmi ( bertulis ) penangguhan / pembatalan peperiksaan berserta
dokumen sokongan kepada Pengarah Pendidikan Negeri melalui pihak
sekolah.
38
(SELEPAS PROSES PENDAFTARAN)
3.5. Permohonan Penangguhan Pendaftaran peperiksaan hanyalah
untuk murid yang berada di kelas PPKI yang berada diumur 12 - 14
tahun dengan pengesahan secara bertulis oleh ibu bapa.
3.6. Pihak JPN hendaklah membuat pengesahan sebelum
Pengarah Peperiksaan meluluskan permohonan pembatalan
atau Penangguhan pendaftaran peperiksaan secara rasmi.

3.7. Bagi para 3.5, Calon hendaklah mendaftar semula bagi


menduduki peperiksaan pada tahun berikutnya jika calon tidak
mengambil PASR

3.8. Yuran pendaftaran bagi semua peperiksaan ( Sek Swasta ) yang


dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan tidak akan
dikembalikan kecuali dalam hal yang ditentukan oleh
Pengarah Peperiksaan.

39
PERMOHONAN PINDAH PUSAT

ALIRAN KERJA

40
(SELEPAS PROSES PENDAFTARAN)

4. PINDAH PUSAT PEPERIKSAAN


4.1. Calon Sekolah perlu mengemukakan permohonan pindah
pusat peperiksaan ( LPAm37 ) melalui Guru Besar sekolah asal
masing-masing. Permohonan hendaklah disertakan bersama
dengan dokumen Kelulusan Pertukaran Sekolah (PUA 275).

4.2. Calon yang memohon pindah pusat peperiksaan hendaklah


melengkapkan Borang Perpindahan Calon ( LPAm37 )
dalam enam (6) salinan yang boleh diperoleh daripada JPN atau
dimuat turun daripada laman web Lembaga Peperiksaan.

4.3. Calon yang memohon pindah pusat peperiksaan hendaklah


memilih sekolah aliran yang sama.

4.4. Jika memilih berlainan aliran, pihak ibubapa dengan


kerjasama pihak sekolah perlu berurusan serta mendapat
kelulusan daripada Sektor Pengurusan Sekolah
( Unit Sekolah Rendah ) JPN.
41
(SELEPAS PROSES PENDAFTARAN)
4.3. Calon yang memohon pindah pusat peperiksaan TIDAK
dikenakan bayaran

4.4. Guru Besar sekolah pusat asal calon hendaklah


menandatangani Bahagian A borang tersebut dan menghantar
lima (5) salinan kepada Guru Besar sekolah baharu calon
berkenaan. Guru Besar sekolah baru calon hendaklah
melengkapkan Bahagian B dan menghantar empat (4) salinan ke
JPN. PASTIKAN TARIKH DITULIS SELEPAS GURU BESAR
TANDATANGAN

4.5. Permohonan pindah pusat peperiksaan hendaklah sampai


kepada Sektor Penilaian dan Peperiksaan, JPN pada atau
sebelum 15 Mei tahun peperiksaan. Permohonan yang diterima
mulai 16 Mei akan dianggap sebagai calon menumpang dan
mesti menggunakan angka giliran asal.

4.6. Angka giliran calon yang sudah berpindah tidak boleh diberi
kepada calon lain.
42
PROSEDUR PINDAH PUSAT UPSR DALAM NEGERI
BIL SEK TINDAKAN
1 Calon Sek Asal Melengkapkan Bahagian A Pengesahan Butiran Calon.
(Bahagian A) 6 salinan borang. 5 salinan diserah kepada calon untuk di bawa
bersama ke sekolah baru
2 Guru Besar Sekolah Mengesahkan Kemasukan pertukaran calon dengan
Baru melengkapkan Bahagian B. Hantar 4 salinan ke Sektor Penilaian
(Bahagian B) dan Peperiksaan (SPP) JPN . Permohonan yang diterima sebelum
15 Mei akan di proses sebagai calon pindah pusat dan di beri
angka giliran baru. Permohonan selepas 15 Mei akan diproses
sebagai calon pindah menumpang dan menggunakan angka
giliran Asal

3 Sektor Penilaian dan Proses Permohonan


Peperiksaan Hantar 1 Salinan ke LP
(Bahagian D) Hantar 1 Salinan ke Sekolah Baru / Calon
Hantar 1 Salinan ke Sekolah Asal calon mendaftar

4 Lembaga Peperiksaan Meminda rekod calon sekiranya pindah pusat dan memaklumkan
(Bahagian F) sekiranya pindah menumpang

43
PROSEDUR PINDAH PUSAT UPSRANTARA NEGERI
BIL SEK TINDAKAN
1 Calon Sek Asal Melengkapkan Bahagian A Pengesahan Butiran Calon.
(Bahagian A) 6 salinan borang. 5 salinan diserah kepada calon untuk di bawa
bersama ke sekolah baru
2 Guru Besar Sekolah Baru Mengesahkan Kemasukan pertukaran calon dengan
(Bahagian B) melengkapkan Bahagian B. Hantar 4 salinan ke Sektor Penilaian
dan Peperiksaan (SPP) JPN BARU . Permohonan yang diterima
sebelum 15 Mei akan di proses sebagai calon pindah pusat dan
di beri angka giliran baru. Permohonan selepas 15 Mei akan
diproses sebagai calon pindah menumpang dan menggunakan
angka giliran Asal

3 Sektor Penilaian dan Proses Permohonan


Peperiksaan Hantar 1 Salinan ke LP
(Bahagian C) Hantar 1 Salinan ke Sekolah Baru / Calon
Hantar 1 Salinan ke SPP, JPN Sekolah mendaftar

4 Lembaga Peperiksaan Meminda rekod calon sekiranya pindah pusat dan memaklumkan
(Bahagian F) sekiranya pindah menumpang

44
SEMAKAN DOKUMEN PERPINDAHAN CALON
BIL DOKUMEN
1 Surat Pindah Pusat Sekolah kepada Pengarah Pendidikan Negeri Up: SPP
i. Nama Calon
ii. Angka Giliran
iii. Tandatangan Guru Besar

2 BORANG PERPINDAHAN CALON (LP / Am37 ) 4 Salinan


3 Borang Berkeperluan Khas (CBK - jika berkaitan)
LP / Am 89A,
LP / Am 89B,
LP / Am 89C,
LP / Am 89D,
4 Semua Dokumen hendaklah disahkan oleh Guru Besar
5 Surat Pertukaran Sekolah ( PUA 275 )
6 Semua dokumen dan borang di bawa dan serah ke Sekolah baru

45
PENDAFTARAN
CICIR / LEWAT

ALIRAN KERJA

46
1. Pendaftaran Lewat akan dikenakan bayaran sebanyak RM30.00

2. Berlaku kes Pendaftaran Lewat seperti;

2.1. Apabila Murid yang cicir persekolahan dan baru diluluskan


kemasukkan semula ke sekolah oleh SPS/BPSH

2.2. Masalah Pertukaran murid antara 1 sekolah ke sekolah yang


lain dan SUP terlepas pandang. Diingatkan semua murid
perlu didaftarkan jika nama mereka tercatat dalam Buku
pendaftaran sekolah.

2.3. Pertukaran masuk murid tetapi langsung tidak hadir.


( hanya PUA275 yang sampai ke sekolah )

2.4. Baru balik dari Luar Negara

2.5. Murid dari Pusat Tahfiz

3. SUP perlu mengambil tindakan / menghantar permohonan calon


berkenaan dengan segera ke SPPP.

47
SEMAKAN DOKUMEN CALON CICIR / LEWAT DAFTAR
BIL DOKUMEN TINDAKAN
1 Surat iringan / perakuan Sekolah kepada Pengarah JPN Up: SPP
i. Nama Calon
ii. No My Kid
ii. No Pusat
iii. Angka Giliran terakhir.
2 BORANG PENDAFTARAN CALON
3 Salinan KP calon / MyKid / Sijil Lahir SUP / GB
4 Borang Berkeperluan Khas (CBK - jika berkaitan)
Borang LP / Am 89A, LP / Am 89B, LP / Am 89C, LP / Am 89D,
5 Surat penempatan / kelulusan bersekolah semula dari PPD / JPN
( jika bersekolah semula)
6 Surat Rasmi Ibu Bapa Sebab lewat
7 Bayaran sebanyak RM 30.00 atas nama Pengarah Peperiksaan

48
PENGGUGURAN /
PENAMBAHAN &
PERTUKARAN
MATAPELAJARAN

49
1. Pengguguran / Pertukaran / Penambahan mata pelajaran
boleh diluluskan jika terdapat kesilapan semasa
pendaftaran dilakukan

2. Tambah atau gugur mata pelajaran tanpa sebab yang


munasabah tidak akan dilayan / diluluskan

50
TUGAS SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
PENGHANTARAN DOKUMEN
PENDAFTARAN UPSR
KE PPD/JPN

51
PENGHANTARAN DOKUMEN KE UPPD
BIL DOKUMEN
1 Surat Iringan Sekolah / Guru Besar

2 Penyemakan Kertas Soalan

Borang Calon Berkeperluan Khas (CBK)


LP / Am 89A,
LP / Am 89B,
3
LP / Am 89C,
LP / Am 89D,
LP /Am 89
4 Cetakan Rumusan Mata Pelajaran

5 Cetakan Rumusan kenyataan Kemasukan Peperiksaan

6 Wang Pos Bayaran UPSR ( Sekolah Swasta )

SEBELUM 07 APPIL 2017


(SELEPAS PROSES PENDAFTARAN)
1. Memantau keadaan Fizikal Dewan atau Bilik Peperiksaan
2. Pastikan segala peralatan dan kemudahan untuk
menghadapi peperiksaan telah diselenggarakan.
3. Menerima maklumat-maklumat semasa mengenai
peperiksaan dari PPD/JPN
4. Menerima bahan-bahan berkaitan pengendalian
peperiksaan dari PPD/JPN dan membuat pengesahan
terima.
5. Menyemak bahan-bahan berkaitan peperiksaan yang
diterima dari PPD/JPN dengan teliti.
6. Memaklumkan segera kepada pihak PPD/JPN mengenai
status Calon yang mengalami kemalangan/calon hospital
atau kematian ketika tempoh hampir dengan peperiksaan
7. Jangan hantar JOB calon yang telah berpindah
menumpang ke pusat peperiksaan baharu calon.
8. Membantu petugas peperiksaan semasa hari peperiksaan
9. Menguruskan Keputusan Peperiksaan
10. Menguruskan Semakan kes T dan semakan semula.
SELAMAT
MENJALANKAN
TUGAS

54