Anda di halaman 1dari 85

Geomorfologi Pinggir

Pantai

Pricilla Tan
Ann Sharon
Melissa
Esther
Konsep Zon Pinggir pantai dan agen-agen
geomorfologi yang bertindak
Proses geomorfologi pinggir pantai
tindakan ombak
Kesan aktiviti Pembangunan
terhadap pinggir pantai
Perubahan aras laut
Pengaruh Geomorfologi pinggir
pantai terhadap aktiviti ekonomi
manusia
Konsep zon
pinggir pantai
dan agen-agen
geomorfologi
yang bertindak
Ann sharon
Zon yang terletak di antara tikas air
pasang dan tikas air surut ombak.

Satu jalur linear daratan yang terdiri


daripada timbunan bahan mendak (pasir,
kulit kerang, atau siput, lumpur dan
kelodak yang berasal dari laut dan
sungai.)
Agen geomorfologi yang bertindak di zon
pinggir pantai :
Ombak
-ombak bertindak mengangkut dan memendapkan
bahan muatan pinggir pantai lalu.

-bertindak menghakis dan memusnahkan jaluran


pantai yg dibina oleh ombak pembina.

-lazimnya berlaku ketika ribut.


Arus
~Juga disebut hanyutan persisiran pantai

~Terhasil daripada perbezaan sudut damparan dan


balikan ombak.

~Bergerak di sepanjang garis pantai dan


mengangkut bahan pantai secara zig-zag

~Arus lautan lain terbentuk akibat perubahan arah


tiupan, biasan angin lazim dan kesan daya koriolis
putaran bumi.
Agen pasang-surut
-Mempengaruhi bentuk-bentuk
muka bumi di zon pinggir pantai
khususnya.

-Pasang dan surut air laut


terjadi akibat daripada putaran
bumi di atas paksi.
Faktor-faktor yang
mempengaruhi
Proses
Geomorfologi
Pinggir Pantai
Halaju angin
-Halaju angin menentukan saiz dan kekuatan
ombak.

-Tiupan angin perlahan membentuk ombak


pembina untuk memendapkan muatan.

-Tiupan angin kencang seperti ribut menghasilkan


ombak pembinasa yang menjalankan proses
hakisan ombak.
Orientasi pantai
-Merujuk kepada pantai yang terdedah atau
terlindung.

-Pantai yang terdedah secara langsung


mengalami kadar hakisan yang kuat.

-Pantai yang terlindung mengalami kadar


pemendapan yang tinggi kerana halaju ombak
perlahan.
Kedalaman air di kawasan pantai
-Kawasan pantai yang dalam
mengalami kadar hakisan yang
tinggi.

-Kawasan pantai yg cetek


mengalami pemendapan yang
tinggi.
Faktor geologi yang membentuk cerun pantai
-Meliputi jenis dan ketahanan batuan
serta struktur cerun.

-Pantai terbentuk batuan yang keras


tahan di hakis ombak dan pantai itu
berbentuk tanjung.

-Pantai yang berbatuan lembut mudah


terhakis dan membentuk teluk
Kuantiti dan Kualiti bahan yang dibawa oleh ombak
-Ombak membawa muatan yg keras (batu
kerikil dan batu tongkol) kadar hakisan
pantai akan meningkat

-Ombak membawa batuan yg lembut dalam


kuantiti yang banyak (batu lada,kulit-kulit
kerang dan siput pasir laut) kadar
pemendapan di pinggir pantai meningkat.
Pertembungan arus laut dengan arus sungai
-Pertembungan berlaku di muara.

-Kedua-dua arus kehilangan tenaga


memendapkan bahan-bahannya di dasar
muara.

-Kadar pemendapan bergantung kepada


kuantiti bahan.
Perbezaan antara tikas air pasang dengan tikas air
surut air laut

-Semakin besar beza maka zon yang boleh dihakis


dan dimendapkan menjadi semakin lebar.

-Tikas air pasang yang tinggi dan tikas air surut


yang rendah di muara mempengaruhi kelebaran bahan
muatan yang akan dimendapkan

-kelebaran delta akan terbentuk.


Faktor-faktor yang mempengaruhi
Kecerunan Cerun Pantai
Kepelbagaian jenis dan saiz bahan mendak (sedimen) yang
dibawa oleh ombak
-Bahan mendak kasar akan membentuk pantai yang curam

-bahan mendak halus membentuk pantai yang landai.

-Taburan bijian pasir menunjukkan bijian kasar disebelah atas cerun dan
semakin halus menghala ke gigi air.

-Cerun landai lebih curam di bahagian atas berbanding dengan bahagian bawah.

-Keadaan ini disebabkan tenaga damparan ombak lebih tinggi semasa


menghempas pantai berbanding tenaga lurutannya.
Bahan mendak yang kasar membentuk cerun
pantai yang curam
Bahan mendak halus membentuk pantai yang landai.
Faktor jenis dan kekuatan ombak.
-Ombak pembinasa (ombak junam) mempunyai tenaga kinetik yang
kuat untuk menghempas dan memusnahkan cerun pantai.

-Selepas ombak ini berlaku cerun pantai yang landai bertukar


menjadi cerun curam.

-Profil rentas pantai juga menjadi lebih pendek kerana ombak ini
mempunyai kusa hakis-angkut yg kuat.

-Sekiranya ombak pembina (ombak limpah) berlaku, banyak bahan


enapan yang akan dimendapkan lalu menjadi pantai yg landai.
Faktor orientasi pantai sama ada terdedah atau
terlindung.
-Pantai yang terdedah kepada lautan luas
lazimnya menghasilkan cerun yang lebih
curam.

-Hal ini demikian kerana kawasan pantai


berkenaan mengalami tenaga ombak dan arus
yang kuat berbanding dengan pantai
terlindung.
Faktor aktiviti manusia

-Aktiviti manusia akan mengalami hakisan yang


kuat menyebabkan cerun pantai menjadi curam.

-Aktiviti penyuburan pantai akan menyebabkan


penambahan pasir pantai yang menjadikan
cerun landai.
Pengaruh arah pergerakan arus
-Pantai yang landai terbentuk apabila terdapat arus persisiran bergerak
selari dengan garis pantai yang memendap bahan muatan.

-Bahan muatan yang dimendap adalah seperti kelodak dan lumpur.

-Semakin banyak kadar timbunan, cerun pantai menjadi semakin


landai.

-Hal ini kerana pantai berkenaan mempunyai kuantiti bahan muatan


yang banyak dan timbun-tambah bahan sedimen yang lebih meluas.
Proses
Geomorfologi
Pinggir Pantai :
Tindakan Ombak

ESTHER
1. Tindakan
Hidraulik 2. Tindakan
Kikisan/geselan
4 Proses
Hakisan
Ombak

3. Tindakan Lagaan 4. Tindakan Larutan


Tindakan Hidraulik
Sebab ?
Kuasa air laut tanpa
bahan/muatan yg
dibawah Ombak yg menghempas pantai
memasuki rekahan-rekahan di kaki
cenuram / tanjung
Ulangan proses
menyebabkan
rekahan semakin
luas & dalam dan
akhirnya rekahan Udara dalam rekahan
pecah hingga dimampat sehingga rekahan
meruntuhkan mengalami pengembangan
cenuram / tanjung
Ketika ombak
mengundur, udara dlm
rekahan munguncup dan
rekahan mengalami
kenduran
Tindakan kikisan/geselan
2. Bahan muatan spt batu pasir,
1. Ombak membawa kerikil, batu ladam serpihan batu
bahan/muatan ke batuan bertindak sebagai alat penghakis
di kaki cenuram/tanjung bergesal dengan batuan hingga
yg menghadap ombak menghauskan kaki cenuram

4. Tiada tindakan jika alat 3. Semakin keras alat


penghakis yg dibawa oleh penghakis, semakin
ombak tiada tindakan ini berkesan
Tindakan Lagaan
1. Def : Proses hakisan 2. bahan muatan Perlanggaran
yg melibatkan ombak berlanggar dgn berlaku dlm
perubahan saiz & bhan muatan ombak dua arah
bentuk bahan2 dengan batuan yg (keatas &
muatan ombak & membentuk tebing kebawah)
batuan di pantai sehingga pecah

3. Cth : batu tongkol


bertukar menjadi
serpihan prismatik yang
lebih kecil akibat
daripada perlanggaran
dengan bahan muatan
ombak
Tindakan Larutan

Def : proses hakisan laut


Mengubahkan komposisi
secara kimia air laut
mineral kpda komposisi
bertindak melarutkan
mineral yg baru(hasil
mineral batuan yang ada
larutan)
di pinggir pantai

Lebih berkesan terhadap Cth : mineral kalsium


mineral yg mudah larut karbonat
& bersifat menyerap air.
Kalsium hidrogen
Cth : kalsium karbonat
dlm batu kapur karbonat
1. Cenuram & teres
hakisan ombak
Peringkat 1
Ombak menghakis kawasan
P(kwsan antara aras air pasang
surut dan aras air surut)
Peringkat 2
Kesan hakisan berterusan di peringkat 1
lekukan di kwsan P terbentuk hasil hakisan
ditumbunkan di kwsan Q(teres luar
pesisir)344
Peringkat 3
Lama-kelamaan P akn menjadi satu lekukan
kesan luluhawa & hakisan menyebabkan
lekukan semakin ke belakang & menjadi
runtuh yg membentuk cenuram.
Pengunduran cenuram secara berulangan
oleh tindakan ombak air pasang & surut
membentuk teres hakisan ombak yg kedua
2. Gua, lohong ombak & geo(anak teluk)
a) Gua
1. Rekahan pada cenuram yg
menghadap ke laut terletak di
antara aras air pasang (AAP)
dan aras air surut(AAS)

2. Hakisan ombak berterusan


rekahan menjadi luas dan
dalam untuk menghasilkan
gua

4. Tindakan hidraul
ombak memampatkan
3. Proses berulang-ulang udara dalam rekahan
rekahan lebih luas gua dan dinding2 rekahan
terbentuk menerima tekanan
b)Lohong ombak
1. Dalam gua
2. Proses
masih ada
berterusan
mampatan udara
bumbung gua
apabila ombak
membentuk
sekali-sekala
lubang dan
memukul
akhirnya tembus
bumbung gua
ke permukaan
cenuram
bumi di bahagian
rekahan terus
darat
membesar

3. Lubang 4. Ombak yg
tersebut memukul masuk
dipanggil lohong gua akan
ombak / memaksa
gloup(berdasarka air/percikan
n bunyi air yg air/udara keluar
keluar dari dari lubang
lubang) berkenaan
c) Geo(anak teluk)
Berikutan prose
gua dan lohong
ombak, bumbung2
gua akn mnjadi
lemah dan lohong2 Ombak terus
ombak semakin bertindak
besar bumbung gua
runtuh sedikit
demi sedikit

Akhirnya
serokan/corok yg
panjang & sempit
terbina di
sepanjang pantai
berkenaan
3. Gerbang laut, batu tunggul &
batu sisa
Dua buah gua terletak Hakisan berterusan batu
bertentangan antara satu sama tunggul dipotong &
lain akibat hakisan berterusan direndahkan hingga sama
membentuk terowong yg paras aras air surut bentuk
dinamakan gerbang laut Hakisan berterusan gerbang baru ini dinamakan tunggul
laut runtuh membentuk sisa
batu tunggul
4. Tanjung & Teluk
Wujud secara serentak
Kadar hakisan ombak di
bhgian jaluran batuan lembut
lebih cepat(teluk) berbanding
kadar hakisan ombak di
jaluran batuan keras(tanjung)
1. SERETAN/GOLEKAN
Batu tongkol/batu lada 3. LOMPATAN
berukuran antara Batu pasir
200mm-600mm halus(0.06mm-2mm)

Pengangkutan
Ombak
4. AMPAIAN/APUNGAN
2. LOMPATAN/SALTASI Kelodak & tanah liat yg
Batu kerikil(20mm- halus(0.002mm-
60mm) 0.06mm)
Cara pengangkutan bahan oleh
pantai ombak
1. Pergerakan ke atas semasa
damparan ombak
2. Pergerakan ke bawah semasa
lurutan ombak

- Diangkut secara ulang-alik mengikut


pergerakan damparan(swash) dan
lurutan(backwash) ombak
Diperkenalkan olh
W.V. LEWIS- 1931
2 JENIS OMBAK
1) OMBAK PEMBINA
- Ombak panjang yg rendah 2) OMBAK PEMBINASA
- Selang kejadian 8-10 saat & - Ombak pendek yg lebih tinggi
kadar kekerapan 6-10X seminit - 4-5saat & kekerapannya 12-15X
- Gelombang limpah yg seminit
mempunyai damparan ombak - Gelombang junam yg
yg kuat tetapi lurutan yg lemah mempunyai damparan yg
- Membawa/menyebar bahan ke perlahan ttpi lurutan yg kuat
prmukaan pantai dgn banyak - Berkeupayaan mmbawa balik
tetapi membawa balik sedikit banyak bahan pantai kembali
bahan larutan. Kesan? Kadar semula ke laut smsa larutan
pemendapan ombak pembina - Lebih banyak menghakis drpd
tinggi berbanding kadar memendap
hakisan - Biasanya berlaku semasa
- Wujud ketika laut tenang dgn ribut/musim tengkujuh
tiupan angin lazim yg lemah
Bentuk2 Muka Bumi Hasil
Pemendapan Ombak
1. Pantai
- Satu kawasan pinggir laut yg terletak antara
tikas air surut terendah yg tikas air pasang yg
tertinggi
- Trdiri drpd beberapa bahagian
a) Pantai Ribut
b) Permatang pantai
c) Bucu pantai
d) Riak pasir
e) Permatang
- Trdapat pelbagai bahagian yg membentuk
pantai.
2. Beting Pasir
- Semua bentuk permatang pasir dan batu
kerikil yg ditimbun oleh ombak di pinggir laut
- Beting pasir trdiri drpd beberapa jenis :
a) Beting pasir luar pantai
b) Beting pasir muka teluk dan beting pasir bucu
pantai
c) tombolo
3. Anak tanjung
- Permatang yg bersambung dgn pantai dan
hujungnya menganjur ke laut
- Trbentuk dlm keadaan berikut
a) a/bila trdapat perubahan pd garis pantai dari lurus
ke melengkung
b) Garis pantai yg berteluk/bermuara
- Pmbentukan anak tanjung brkait rapat dgn arus
pesisir pantai yg mgangkut bahan enapan di
sepanjang garis pantai
- Arus pesisir pantai yg tiba di bhgian pantai yg
melenkung atau brteluk/brmuara maka arus pesisir
pantai trsebut trlajak dan tenaga menjadi lemah
- Kesannya, arus trsebut memendapkan bahan2 yg
dibawa di sepanjang lajakannya mghasilkan bentuk
pemendapan seolah-olah sprti taji.
4. Bukit2 Pasir
a) Angin merupakan salah satu agen yg mbentuk geomorfologi
di pinggir pantai. Tindakan angin amat brkesan di zon lepas
pesisir.
b) Antara bentuk muka bumi hasil pmndapan angin ialah
bukit2 pasir atau diun pasir.
c) Dibawah keadaan trtentu, bukit pasir boleh trbentuk &
brkembang dgn baik dan ketinggian meningkat antara 5-
1.5meter.
d) Bentuk bukit pasir juga brbeza-beza antara satu sama lain.
e) Faktor prkembangan bukit pasir ialah
- Wujud kemaraan pantai pada pghujung teluk yg berpasir
- Wujud longgokan/timbunan batu lada, beting pasir, dan
anak tanjung.
- Wujud prmukaan cerun/tebing tinggi yg mgadap ke laut
f) Pada asasnya, bukit2 pasir ini jga tidak kekal dan sering kali
musnah atau berubah a/bila adanya tiupan angin
kencang/ribut.
Kesan aktiviti
Pembangunan
terhadap
pinggir
pantai Pricilla tan
Aktiviti pembangunan dan kesannya

Dua bentuk
hakisan pantai
Hakisan yang berlaku yang berlaku di Hakisan secara cepat
sedikit demi sedikit Malaysia atau mendadak

Aktiviti pembangunan tanpa kawalan akan menjejaskan keseimbangan


geomorfologi pantai dan memusnahkan sumber-sumber semula jadi di
kawasan sekitar
Aktiviti Pengorekan Pasir

Zon pantai merupakan Sentiasa mencapai tahap


satu unit system keseimbangan ( Self regulation )
geomorfologi yang apabila elemen-elemen dalam
bersifat dianamik system menerima gangguan

Agen-agen geomorfologi seperti ombak dan arus bertindak


menghakis, meragut dan mengangkut pasir-pasir di tepi pantai
sebelum ditimbum kembali di bahagian muara yang dikorek
bagi mengimbangi profil pantai.
Ombak Menghakis & mengaut pasir
dari bahagian daratan pantai

Membawa pasir-pasir tersebut


Arus Pesisir untuk dimendapkan di bahagian
muara.
Pemusnahan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi

Pokok
Tapak Kuda

Spesies hutan
pantai

Pokok Ru Pokok Kelapa


Pokok Bakau Nipah

Hutan Paya Air


Masin

Nibung
Projek untuk Pembukaan
pembangunan sangkar ikan
(akuakultur)

Pelbagai kepentingan
dan tujuan.

Pembalakan
Hutan Bakau
Penyahhutanan tumbuh-tumbuhan semula
jadi meningkatkan kadar hakisan pantai
secara mendadak.
Hutan semula jadi
Arus
berfungsi sebagai zon
penampan (buffer
zone)
Angin
Pergerakan
Ombak
Air Hujan Ribut
Pembinaan Infrastruktur

Kerja-kerja penambakan laut untuk membina


hotel, bangunan perniagaan, dan perumahan
mengakibatkan geomorfologi pinggir pantai
mengalami perubahan.

Peningkatan kadar hakisan zon pinggir pantai


menyebabkan saiz pantai semakin sempit.
Langkah-langkah untuk Mengatasi

Langkah-langkah
Perundangan Langkah-langkah
Kesedaran

Amalan Pengurusan
Sumber yang Cekap
PERUBAHAN ARAS
LAUT
Eustatik tektonik
Punca perubahan aras laut juga terjadi disebabkan gerakan-
gerakan tektonik yang berlaku di dasar laut:

Letusan gunung berapi dasar laut


Gempa bumi dasar laut
Perlanggaran dan pencapahan plat-plat tektonik di dasar
laut
gerakan epirogenik (epirogen-eustasi) dan gerakan
orogenesis (orogen eustasi
Akibat daripada gerakan tektonik,aras laut laut meningkat
secara mendadak
Eustatik enapan

Pertambahan bahan-bahan yang dienapkan di dasar laut.


Bahan yang dikeluarkan oleh gunung berapi,bahan enapan
yang dibawa oleh sungai dan bahan enapan glasier.
Semua bahan enapan dibawa oleh sungai dan cairan glasier
di mendapkan di dasar laut.
Kesan aras laut meningkat manakala dasar laut menjadi
semakin cetek hasil hasil daripada pemendapan di dasar
laut.
Eustatik meteorit

Berpunca daripada luar bumi


meteorit (tahi bintang) terhempas ke dalam laut
menghasilkan tenaga yang kuat yang mewujudkan gelombang besar yang dapat
meningkatkan paras air laut

Faktor-faktor manusia
Aktiviti manusia yang giat dilakukan menyumbang kepada kesan rumah hijau dan
penipisan lapisan ozon
Kesan-kesan tersebut boleh menyebabkan pemanasan global
Apabila pemanasan global terjadi,litupan ais di kutub dan pergunungan cair dan
melimpah ke laut sehingga meningkatkan aras laut
Perubahan Isostatik
Keseimbangan blok-blok bumi apabila bumi mengalami
pertambahan atau pengurangan berat beban
Mempunyai peningkatan aras laut dan peningkatan aras laut

Bukti-bukti Berlakunya Perubahan Aras Laut


Bukti-bukti Peningkatan Aras Laut
1. Wujud pinggir pantai tenggelam dan hutan pantai yang tenggelam
Peningkatan aras laut menyebabkan pantai dan pesisir yang terdiri
daripada delta dan muara sungai ditenggelami laut
kawasan berpaya, dataran berlumpur,dan anak-anak teluk akan
terbentuk di kawasan yang ditenggelami air laut
Kawasan hutan yang ditenggelami air laut akan membentuk lapisan
gambut yang tebal dan terbenam tikas air pasang dan tikas air surut
pada masa kini

2. Wujud pelbagai jenis pantai


Pantai Ria
Terbentuk apabila aras laut yang naik menenggelamkan sebahagian
daripada pinggir pantai asal bertanah tinggi dan bergunung ganang
bertebing tinggi dan cenuram yang menjunam ke laut serta lanjutan
banjaran gunung dan tanha tinggi yang terus menganjur ke laut
akibat daripada peningkatan aras laut,teluk-teluk semakin cetek,tirus
dan sempit ke arah daratan
Pantai fiord
Terbentuk apabila aras laut menaik yang menenggelamkan lurah-
lurah sungai glasier yang terletak di pinggir pantai
Pantai-pantai mempunyai lurah yang lebih curam,panjang,dan dalam

Pantai Dalmatia
Terbentuk apabila pinggir laut yang mempunyai banjaran yang
terletak selari atau memanjang dengan garis pantai ditenggelami air
laut
Mempunyai garis pantai yang agak lurus dengan selat-selat yang
panjang dan sempit
Kewujudan terumbu karang
3 jenis terumbu karang
1. Terumbu pinggir
2. Terumbu penghalang
3. Pulau cincin atau atol

Teori Kawalan Glasier


Teori kawalan Glasier dikemukakan oleh R.A.Daly (1934 dan 1942)
Pembentukan terumbu karang mempunyai kaitan dengan
peningkatan aras laut daripada cairan glasier
suhu mula meningkat dan litupan ais mencair
Kenaikan suhu laut membolehkan terumbu karang tumbuh
Teori Antaman Bumi
Dikemukakan oleh Charles Darwin
terumbu karang asalnya tumbuh di pinggir pulau yang
kedudukannya lebih tinggi berbanding dengan aras laut pada
masa itu
Mengakibatkan pulau tenggelam bersama-sama dengan
terumbu pinggirnya disebabkan pertambahan berat beban
Terumbu pinggir mengembang beransur-ansur dan menjadi
terumbu penghalang disebabkan peningkatan aras laut
membentuk pulau cincin atau atol
Bukti-bukti Penurunan Aras Laut

1.Kewujudan pantai timbul atau pantai


terangkat
2.Kewujudan teres-teres enapan dan
teres hakisan
3.Kewujudan likuan mendalam pada
bahagian tengah dan hilir sungai
Pengaruh
Geomorfologi
Pinggir Pantai
terhadap Aktiviti
Ekonomi Manusia
Ann sharon
Kawasan Perkampungan Nelayan/Aktiviti
Perikanan
-Pinggir pantai yang terlindung daripada angin dan
ombak sesuai untuk dijadikan petempatan nelayan.

-Pantai yang berlumpur membekalkan sumber kepada


aktiviti perikanan.

-Pantai berlumpur adalah habitat hidupan marin


seperti ikan, kerang, ketam dan udang.
Industri Pelancongan/kawasan rekreasi

-Ciri-ciri bentuk muka bumi pinggir pantai (pantai,teluk,dan tanjung) sesuai


dimajukan sebagai kawasan tarikan utama pelancong

-Contoh : pantai bercerun landai dan berpasir seperti Pantai Bukit Keluang,
Pantai Port Dickson dan Pantai Chenang

-Contoh : kawasan teluk yang dijadikan tempat Pelancongan seperti Teluk


Kemang, Teluk Batik danTeluk Chempedak.

-Kawasan bertanjung adalah seperti Tanjung Rhu, Tanjung Datu dan


Tanjung Dawai.
Tapak Pelabuhan
-Pinggir pantai dalam yang terlindung dari tiupan Angin kencang sesuai
dibina pelabuhan.

-Contoh : Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Pulau Pinang dan Pelabuhan Tanjung


Pelepas yang mempunyai dasar laut yang dalam untuk kapal besar berlabuh.

-Teluk yang terlindung sesuai untuk pelabuhan perikanan seperti di Batu


Maung, Kemaman, Tok Bali dan Kuala Besut

-Batuan keras tahan dihakis oleh ombak membentuk tebing tinggi. Tebing
tinggi di sesebuah tanjung sesuai dibina rumah api untuk panduan pelayaran.

Anda mungkin juga menyukai