Anda di halaman 1dari 31

Peer Coaching

1.Menerangkan konsep
Peer Coaching dalam PLC.
2. Memahami tiga proses
OBJEKTIF utama dalam pelaksanaan
PC
Definisi
Menurut Shulman (1991)
Peer coaching ialah satu situasi yang
membolehkan guru berkongsi
pengalaman pengajaran dan
pengetahuan pedagogi dalam bilik
darjah tanpa sebarang paksaan.
Definisi

Peer Coaching (PC) ialah salah satu


strategi untuk memperbaiki
pelaksanaan kurikulum terhadap
strategi, teknik dan kemampuan guru
dalam pembelajaran

(Hasbrouck, 1997).
Tujuan PC
Strategi secara sistematik untuk
memerhatikan pengajaran guru lain
dengan menggunakan kitaran
prakonferensi, pemerhatian dan
pascakonferensi
Mengapa sekolah perlu
melaksanakan PC?
Menambah baik PdP setiap guru.
Memberi masa kepada refleksi kendiri dan
penambahbaikan guru.
Meningkatkan kerjasama dalam PdP dan
permuafakatan guru.
Memberi maklum balas yang tidak menilai
guru.
Dapat memerhati kaedah dan teknik
pengajaran yang berbeza.
AKTIVITI 1:
TONTON VIDEO PC
Pra-konferensi

PROSES PEER COACHING

Pasca-koferensi Pemerhatian
Peranan Coach
Rakan yang bekerjasama
Pakar rujuk
Mentor
Penyokong
Pendisiplin
MODEL 1
GURU MENGAJAR
MODEL PENGAJARAN
MODEL 1 :
GURU MENGAJAR MODEL
PENGAJARAN

Dalam model ini, guru yang


mengajar manakala coach dan
guru-guru lain akan memerhati.
Pra-konferensi (perbincangan sebelum)

Topik: Apakah topik anda?

Goal: Apakah matlamat anda?

Fokus: Apakah yang anda hendak saya lihat?

Pengumpulan Bagaimanakah anda mahu saya kutip


Data: data?

Membuat ringkasan: Oleh itu secara ringkasnya _______


PEMERHATIAN (semasa mengajar)

1. Mencatat

2. Merekod

3. Senarai semak

4. Carta dan jadual

5. Gambar dan visual


BORANG PEMERHATIAN

BIL AKTIVITI STATUS CATATAN


(YA/TIADA)
1. Pra-Konferensi
a)Topik
b)Matlamat
c)Fokus
d)Data Dikumpul
e)Rumusan

2. Pemerhatian
a)Skrip
b)Rakaman
c)Senarai Semak
d)Rajah/Jadual/Carta
e)Gambar/Visual

3. Pasca-Konferensi
a)Penilaian Kendiri
b)Menyatakan semula bidang fokus

c)Berkongsi data
d)Mengemukakan cadangan
e)Tindakan alternatif untuk dilaksanakan

f)Rumusan
Pasca-Konferensi (refleksi selepas mengajar)

1. Coach meminta pengajar membuat penilaian kendiri (Apakah


pendapat anda tentang pengajaran tadi?)
2. Nyatakan semula bidang pemfokusan (Anda meminta saya
memberi fokus kepada )
3. Kongsi data dan beri komen tentang apa yang anda telah lihat
dan dengar.
4. Beri cadangan Tanya jika anda boleh memberikan cadangan.
5. Tanya apa yang boleh pembentang buat secara berbeza pada
masa akan datang.
MODEL 2
COACH SEBAGAI GURU
MENGAJAR MODEL
PENGAJARAN
MODEL 2:
COACH SEBAGAI GURU YANG
MENGAJAR MODEL
PENGAJARAN

Dalam model ini, coach yang


mengajar manakala guru-guru lain
akan memerhati.
Pra-Konferensi
A.Menjelaskan Pembelajaran dan Pengajaran
Fokus pengajaran saya ialah

Saya nak pelajar belajar dan faham

Saya bercadang menggunakan strategi instruksional

Saya jangkakan pelajar boleh

Jika ,maka saya akan mengubahsuai


pengajaran dengan
Semasa pengajaran

Coach melaksanakan pengajaran.

Guru memerhatikan pengajaran dalam kelas dan


merekodkan maklumat yang dibincangkan dalam
pra-konferensi.
BORANG PEMERHATIAN

BIL AKTIVITI STATUS CATATAN


(YA/TIDAK)
1. Menjelaskan proses PdP oleh Coach
a)Fokus pengajaran
b)Objektif pengajaran
c)Penggunaan strategi instruksional
d)Jangkaan pencapaian murid
e)Langkah alternatif

2. Bentuk Pemerhatian yang diperlukan


a)Beri perhatian kepada perlakuan coach
b)Beri perhatian kepada perlakuan murid.
c)Maklum balas yang diperlukan.
d)Cara merekod

3. Sesi Pengajaran dilaksanakan


a)Coach mengajar
b)Guru memerhati pengajaran dalam kelas dan merekodkan
maklumat yang diperlukan.

3. Pasca-Konferensi
a)Apa yang diperhatikan?
b)Adakah pengajaran berlaku seperti yang diharapkan?
c)Apakah strategi pengajaran yang dilaksanakan?
d) Apakah perubahan yang akan dibuat oleh coachee jika diberi
peluang untuk mengajar pelajaran yang sama?

e)Apakah yang dipelajari dari pengajaran coach tersebut?


Pasca-konferensi

*Coach memudahcara perbualan pra-konferensi.


Apa yang anda perhatikan?
Adakah pengajaran berlaku seperti yang kita harapkan?
Di mana anda lihat saya mengadaptasikan ?
Adakah terdapat kejutan?
Jika anda yang melaksanakan pengajaran ini,apa yang akan anda
ubah?
Apakah yang anda telah pelajari dari pemerhatian pengajaran
saya?
Apa yang anda dapat belajar apabila melihat saya mengajar
Adakah anda ada soalan?
MODEL 3
CO LEADING/ CO TEACHING /
PENGAJARAN BERPASANGAN
MODEL 3:
MENGAJAR SECARA BERSAMA
(CO-TEACHING THE LESSON)

Dalam model ini, coach boleh


mengajar bersama-sama dengan
guru.
Pra-Konferensi
Soalan panduan untuk Coach

1. Apakah matlamat anda untuk PdP ini?


2. Bagaimana anda bercadang untuk melaksanakan
PdP ini?
3. Apakah kandungan spesifik (pengetahuan,
kefahaman, konsep, kemahiran) yang anda hendak
pelajar belajar?
4. Pada peringkat manakah anda perlukan bantuan
saya?
5. Di manakah pengajaran ini terletak dalam unit dan
kenapa?
6. Apakah bahan yang diperlukan?
7. Apakah standard/aras yang dipakai dalam PdP
ini?
8. Apakah pengetahuan lampau pelajar yang
diperlukan dalam PdP ini?
9. Bagaimana anda lihat PdP ini akan berkembang
dan di manakah anda jangkakan masalah akan
timbul?
10. Bagaimana anda tahu matlamat PdP telah
tercapai?
11. Bagaimanakah pelajar akan memperlihatkan hasil
pembelajaran mereka?
Mengajar secara bersama/Co-Teaching The Lesson
Semasa proses PdP, peranan coach boleh berubah bergantung kepada
persetujuan yang dicapai semasa pra-konferensi.
Coach boleh:
1.Menerajui bahagian yang berlainan pada PdP secara
kolaboratif dengan guru.
2.Mengajar sebahagian daripada PdP sementara guru pula
membuat pemerhatian.
3. Berfungsi sebagai pemerhati semasa aktiviti yang telah dipersetujui
bersama dilaksanakan dalam PdP.
4. melakukan intervensi secara berkala dan berhemah untuk
mengukuhkan pembelajaran. (Contoh; bertanyakan soalan,
mengemukakan masalah harian sebenar)
Semasa proses co-teaching, adalah penting diingatkan bahawa coach
bukanlah seorang hakim,pengkritik atau penyelamat .
BORANG PEMERHATIAN

BIL AKTIVITI STATUS CATATAN


(YA/TIDAK)
1. Pra-Konferensi (Sebelum Pengajaran)
a)Matlamat Pengajaran
b)Rancangan Pelajaran Harian
c)Pengalaman pengajaran yang dikehendaki

d)Bentuk bantuan yang diperlukan daripada coach

e)Bahan-bahan PdP
f)Indikator pencapaian
g)Mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid

g)Masalah yang mungkin dihadapi


h)Cara mengenal pasti murid telah capai matlamat

2. Pengajaran Bersama
a)Peranan coach dipelbagaikan mengikut yang dipersetujui :
- mengajar
- pemerhati
- demonstrasi
b)Perlu faham coach ialah seorang rakan yang membantu, bukan pengkritik

3. Pasca-Konferensi (Selepas Pengajaran)


a)Apa yang diperhatikan?
b)Adakah andaian yang dibuat betul atau tidak ?

c)Apakah pandangan coachee tentang pengajaran yang berlaku?

a)Apakah masalah yang timbul?


b)Adakah murid belajar apa yang sepatutnya?

c)Adakah pengajaran tersebut boleh mencapai matlamat dan sesuai?

d)Bagaimanakah menambah baik proses?


e)Apakah tindakan seterusnya yang perlu dilaksanakan?
Pasca-konferensi
Soalan panduan untuk coach:

1.Apa yang anda perhatikan semasa PdP?


2.Di manakah jangkaan kita dibuktikan betul ?
3.Di manakah jangkaan kita dibuktikan tidak betul?
4.Apa perasan anda terhadap PdP yang telah
dilaksanakan?
5.Sejauh manakah kita berjaya melaksanakan PdP
dengan berkesan?
6. Apakah masalah yang timbul?
7. Adakah pelajar mempelajari apa yang sepatutnya
dipelajari?
8. Adakah proses PdP sesuai dengan matlamat?
9. Adakah matlamat yang ditetapkan sesuai?
10. Jika kita mengajar pengajaran ini sekali lagi,apa
penambahbaikan yang perlu dibuat?
11. Bagaimana kita tahu pelajar telah memahami apa yang
kita hendak mereka faham?
12. Apa yang kita boleh lakukan selepas ini?
REFLEKSI
Konsep Peer Coaching
Model Pengajaran PC
Guru mengajar model pengajaran
Coach mengajar model pengajaran
Pengajaran berpasangan, Co-teaching
Thank
You

TQ
Terima
kasih

Anda mungkin juga menyukai