Anda di halaman 1dari 26

Pemindahan Pembelajaran

Oleh : Siti Norbaya bt Abdul Rahman


SK Pasir Panjang, Port Dickson
Definisi
• Kecekapan dan kebolehan menggunakan
pengalaman, pengetahuan atau kemahiran
yang sedia ada dalam ingatan untuk
diaplikasikan kepada proses pembelajaran
atau situasi baru yang berkaitan.
Proses Pembelajaran Gagne
• Antara 8 fasa proses pembelajaran Gagne,
fasa generalisasi merupakan fasa pemindahan
pembelajaran atau fasa aplikasi.

• Pada fasa ini, individu berusaha mengingat


kembali maklumat-maklumat berkaitan dalam
stor ingatan panjang untuk diaplikasikan.
• Fasa kefahaman juga merupakan fasa proses
pemindahan pembelajaran.

• Pada fasa ini, individu berusaha menggunakan


konsep sedia ada serta ingatannya untuk
memahami maklumat yang diterima dari
rangsangan luar untuk membentuk satu
konsep baru.
Fasa proses pembelajaran Gagne

• Fasa motivasi
• Fasa kefahaman – berlaku proses pembelajaran
• Fasa penyimpanan
• Fasa ingatan
• Fasa generalisasi – berlaku proses pembelajaran
• Fasa prestasi
• Fasa maklum balas
• Terdapat 3 proses pembelajaran lama yang
mempengaruhi pembelajaran baru iaitu :
a) pengkategorisasi
b) generalisasi
c) gangguan proaktif
• Pemindahan pembelajaran berlaku dalam 2
keadaan iaitu :
a) pemindahan positif (positive transfer)
b) pemindahan negatif (negative transfer)
Positive Transfer
• Satu keadaan dimana hasil pembelajaran lama
dapat membantu pembelajaran baru.

Negative Transfer
• Satu keadaan apabila pembelajaran lama
menganggu atau menghalang pembelajaran
baru.
Jenis-jenis Pemindahan Pembelajaran

• Pemindahan positif (Positive Transfer) dapat


diklasifikasikan kepada 2 kategori iaitu :

a) Pemindahan mendatar (lateral transfer)


b) Pemindahan menegak (vertical transfer)
Pemindahan Mendatar
• Merujuk kepada pengalaman seseorang dan
individu tersebut dapat mengaplikasikannya
kepada suatu situasi yang serupa atau
peringkat kesukaran yang sama.
• Contoh : Kanak-kanak mempelajari maksud
perkataan untuk memperolehi lebih banyak
pengetahuan.
Pemindahan Menegak
• Merujuk kepada penambahbaikan
pengalaman sedia ada kepada satu tahap yang
lebih tinggi.
• Melibatkan pembelajaran yang melibatkan
prinsip, hukum dan teorem.
• Contoh : Murid-murid mempelajari konsep
sisiempat, maka murid-murid dapat
menyelesaikan konsep segiempat sama sisi,
segiempat tepat dan segiempat selari.
Jenis-jenis Pemindahan Pembelajaran Yang
Lain

• Pemindahan bilateral
• Pemindahan pengantara
• Pemindahan set pembelajaran
Pemindahan Bilateral
• Dikenali sebagai pendidikan bersilang (cross
education)
• Melibatkan pemindahan pembelajaran dalam
bidang dan latihan kemahiran seperti
pendidikan jasmani.
• Contoh : Latihan menggunakan tangan kiri
dipercayai boleh membantu latihan tangan
kanan.
Pemindahan Pengantara
• Pemindahan pengantara (mediated transfer)
berlaku setelah menguasai satu tindak balas
dan menggunakannya sebagai pengantara
untuk membentuk satu tindak balas baru.
• Contoh : Selepas menguasai sebutan suku
kata, murid lebih mudah mempelajari ejaan
perkataan.
Pemindahan Set Pembelajaran
• Set pembelajaran (learning set) ialah teknik
pembelajaran yang diperoleh hasil
pengalaman pembelajaran yang berulang-
ulang.
• Contoh : Murid diberi latih tubi berkaitan topik
mendarab dan murid dapat menguasai
operasi mendarab dengan baik.
Pemindahan Pembelajaran Negatif
• Sebab-sebab berlaku pemindahan
pembelajaran negatif ialah :
a) gangguan proaktif
b) ganggunan retroaktif
c) gangguan tabiat
Gangguan Proaktif
• Pembelajaran sebelum menganggu
pembelajaran berikutnya.

• Contoh : Mempelajari Fizik menganggu


pelajaran Kimia
Gangguan Retroaktif
• Pembelajaran berikutnya menganggu
pembelajaran sebelumnya.

• Contoh : Selepas belajar Bahasa Inggeris


melupai struktur Bahasa Melayu yang
dipelajari sebelumnya.
Gangguan Tabiat
• Tabiat lama mengganggu tabiat baru.

• Contoh : Murid yang mempunyai tabiat


menulis tangan kiri akan mengganggu
pembentukan tabiat menulis tangan kanan.
Pemindahan Sifar
• Pemindahan sifar bermaksud TIDAK berlaku
sebarang pemindahan.

• Seseorang berusaha menggunakan kemahiran


atau konsep untuk pembelajaran baru tetapi
tidak mendatangkan sebarang kesan.
• Berlaku kerana penggunaan konsep atau
kemahiran sedia ada tidak mempunyai
perkaitan langsung dengan konsep baru.

• Contoh : Menggunakan konsep operasi


tambah untuk mempelajari operasi bahagi.
Prinsip-prinsip Pemindahan Pembelajaran

• Beberapa prinsip pemindahan pembelajaran


adalah seperti berikut:
a) Prinsip unsur kesamaan
b) Prinsip banyak latihan asas
c) Prinsip kepelbagaian rangsangan
d) Prinsip pengukuhan konsep
e) Prinsip celik akal
f) Prinsip pembelajaran untuk belajar
Strategi & prinsip meningkatkan
pemindahan pembelajaran positif dalam
p&p
• Cadangan beberapa strategi dan prinsip untuk
meningkatkan pembelajaran positif dalam p&p,
antaranya :
1. Menentukan pencapaian objektif eksplisit
2. Mengutamakan pemerolehan konsep dan
memupuk kemahiran berfikir
3. Pengalaman berkumulatif dan organisasi
sistematik
4. Mengajar konsep dengan contoh sesuai
Menentukan pencapaian objektif eksplisit

• Mengikut kajian Ausubel (1957) didapati


bahawa pelajar yg diberitahu objektif
pembelajaran dan bentuk peperiksaan sblm
pembelajaran mempunyai pencapaian yang
lebih baik berbanding diberitahu selepas
pembelajaran.
• Ini kerana pelajar mempunyai persediaan
mengingat fakta atau konsep penting.
Mengutamakan pemerolehan konsep
& memupuk kemahiran berfikir
• Untuk mengingati sesuatu perkara, kita dapat
memikirkan sesuatu prinsip untuk mewakilinya.
Oleh itu, perkara yang tidak bermakna akan
boleh menjadi sesuatu yang bermakna.

• Contoh : Untuk mengingat nombor “19572020”


dengan lebih mudah, kita boleh gunakan
perkataan yang bermakna “Merdeka, Wawasan”
Pengalaman berkumulatif dan organisasi
sistematik
• Sekiranya berlaku pembelajaran negatif, iaitu
pengalaman lama yang dikuasai kurang tepat
untuk pembelajaran baru maka 2 prinsip berikut
perlu dilaksanakan :
a) Pengalaman disusun secara sistematik iaitu
dari pengalaman asas kepada yg lebih kompleks.
b) Mengaitkan antara matapelajaran2 contohnya
konsep Matematik dikaitkan dengan konsep Fizik
Mengajar konsep dengan contoh sesuai

• Dalam aktiviti p&p, huraian konsep dengan


contoh yang sesuai akan memudahkan pelajar
memahami konsep tersebut.

• Contoh : Guru menerangkan konsep tuas dan


memberikan contoh dacing, jongkang-jongket,
rod pemancing dan penukul sebagai contoh
tuas.