Anda di halaman 1dari 36

900

PENGAJIAN AM
900

Disediakan oleh:
ARIFF BIN ABDUL HAMID
SMK KANOWIT

Copyright @ ariff.hamid
900

PENGAJIAN AM
900

Copyright @ ariff.hamid
SUBJEK YANG PENTING
900

SYARAT KEMASUKAN KE IPTA


MESTI SEKURANG-KURANG
PRINSIPAL C UNTUK ISI BORANG
UPU

3/5/2017 Copyright @ ariff.hamid


TENAGA PENGAJAR 900

PENGAJIAN AM

Encik Ariff Bin Abdul Hamid


Cik Rainica Charles
Pengenalan 900

Sukatan pelajaran yang sangat luas.


Pelajar diuji dengan pengetahuan
dan kemahiran daripada semua
bidang pengetahuan.

Copyright @ ariff.hamid
Matlamat
900

membina kemahiran mengeluarkan fikiran yang


logik, teratur dan berkesan dengan menggunakan
pelbagai bentuk komunikasi.
Kebolehan memahami dan mengulas teks linear
dan bukan linear
Kefahaman dan penghayatan tentang kenegaraan
Malaysia dari perspektif sejarah dan semasa.
Keprihatinan terhadap perkembangan
pembangunan Negara, dasar-dasar Negara dan
isu-isu semasa.
Kebolehan memahami dan menghayati saling
kaitan pelbagai disiplin ilmu dan pengalaman.
900

SUKATAN PELAJARAN STPM BAHARU

900 PENGAJIAN AM

7
900
Tajuk Sukatan Pelajaran: 900 PENGAJIAN AM

Kandungan

PENGGAL PERTAMA PENGGAL KETIGA


1. Kemahiran Belajar 6. Alih Bentuk
2. Malaysia Kekal Komunikasi
Berdaulat 7. Malaysia dan Negara
Luar
PENGGAL KEDUA
3. Alih Bentuk
Komunikasi
4. Malaysia Maju dan
Sejahtera
5. Kerja kerja Khusus
(PBS) 8
900

Ringkasan Skop

Penggal 1 Penggal 2 Penggal 3

1. Kemahiran 3. Alih Bentuk 6. Alih Bentuk


Belajar Komunikasi Komunikasi
2. Malaysia Kekal 4. Malaysia Maju dan 7. Malaysia dan
Berdaulat Sejahtera Negara Luar
5. Kerja Projek
9
900
Skim Pentaksiran Pengajian Am

Markah
Penggal Kod/Nama Kertas
(Wajaran Masa Pentadbiran
Pengajian (Jenis Ujian)
)
Penggal 900/1 Pengajian Am 1 80 2 jam Pentaksiran
Pertama (Ujian Bertulis) (29%) berpusat
(Soalan aneka pilihan, soalan
berstruktur dan esei)
Penggal 900/2 Pengajian Am 2 60 1 jam Pentaksiran
Kedua (Ujian Bertulis) (22%) berpusat
(Soalan berstruktur, alih bentuk
komunikasi dan esei)
900/4 Pengajian Am 4 55 Sepanjan Pentaksiran
(Kerja Projek) (20%) g penggal berasaskan
kedua sekolah

Penggal 900/3 Pengajian Am 3 80 2 jam Pentaksiran


Ketiga (Ujian Bertulis) (29%) berpusat
(Soalan aneka pilihan, soalan
analisis data dan esei)
10
900

PENGGAL 1

11
900

1. Kemahiran Belajar
2. Malaysia Kekal Berdaulat

12
1. Kemahiran Belajar 900
( 32 Waktu )

1.1 Kemahiran Mencari Maklumat


S
U
1. 2 Kemahiran Menyoal
B
T
1.3 Kemahiran Menganalisis Maklumat
A
J 1.4 Kemahiran Berfikir Secara Kritis
U
1.5 Kemahiran Menyelesaikan Masalah
K

1.6 Kemahiran Komunikasi Berkesan


13
900

Catatan

Kemahiran belajar akan


diaplikasikan semasa
menjawab soalan
(a) esei
(b) alih bentuk
komunikasi
(c) kerja kursus
(d) aneka pilihan
(e) struktur

14
2. Malaysia Kekal Berdaulat 900
( 88 Waktu )

S 2.1 Negara Berdaulat


U
B
2.2 Perlembagaan Persekutuan
T
A
J 2.3 Tadbir Urus Negara
U
K
2.4 Kedaulatan Malaysia

Memahami dan menghayati sistem pemerintahan negara dan tadbir


urus baik 15
900

KENEGARAAN

KENEGARAAN PERLEMBAGAAN PERLEMBAGAAN


Malaysia Malaysia

SISTEM SISTEM
SISTEM
PENTADBIRAN PERUNDANGAN
Malaysia KEHAKIMAN
Malaysia Di Malaysia

Copyright @ ariff.hamid
900

TAJUK:

SUKATAN PELAJARAN STPM BAHARU


PENGAJIAN AM

(PENGGAL 2)

17
900

3. Alih Bentuk Komunikasi


4. Malaysia Maju dan Sejahtera
5. Kertas Projek

18
Alih Bentuk Komunikasi 900

TEKS LINEAR KEPADA BUKAN LINEAR


JENIS-JENIS GRAF:
1. GRAF BAR
(komponen, kompaun,memesong, piramid)
2. GRAF GARIS
(komponen, kompaun, memesong)
3. GRAF GABUNGAN
4. CARTA PAI
(Pai perbandingan, Pai Bertingkat)

ASPEK PENILAIAN:
Pengkelasan Angkubah
Kesesuaian Teknik
Ketepatan Isi
Kejelasan
**** 2 soalan pilih 1 sahaja (20 markah)
900

4. Malaysia Maju Dan Sejahtera


( 97 Waktu )

20
900
4. Malaysia Maju Dan Sejahtera
( 97 Waktu )

S
U 4.1 Petunjuk Negara Maju & Sejahtera (24 W)

B
T 4.2 Ideologi, Wawasan & Dasar Pembangunan
Negara (30 W)
A
J
4.3 Cabaran dan Penyelesaian ( 43 W )
U
K

Memahami dan peka dasar pembangunan dan cabaran semasa


21
900
4.1 Petunjuk Negara Maju & Sejahtera ( 24 W )

Hasil Pembelajaran

dapat menjelaskan kepentingan membina


C negara maju dan sejahtera
A
L dapat menjelaskan petunjuk negara maju &
sejahtera
O
N
dapat menghuraikan langkah bagi membina
negara maju & sejahtera

22
900
4.2 Ideologi , Wawasan & Dasar Pembangunan
( 30 Waktu )

4.2.1 Rukun 4.2.2 Wawasan 4.2.3 Dasar


Negara 2020 Pembangunan Negara

Dasar Ekonomi
Dasar Sosial & Budaya
Latar Belakang
Objektif Objektif
Cabaran Strategi
Penilaian 23
900

Dasar Dalam Negara

Dasar Dasar Dasar Model Baru


Ekonomi Pembangunan Wawasan Ekonomi
Baru Negara Negara
2010 2020
1971-1990 1991-2000 2001-2010

Objektif
Strategi 24
900

4.3 Cabaran Dan Penyelesaian


( 43 Waktu )

Kenal pasti cabaran Langkah penyelesaian

Agama & Kepercayaan , Ekonomi , Politik , Prasarana.


Sosial & Budaya , Ekologi , Sains & Teknologi , Integrasi dan
Perpaduan.

25
900

5. Kertas Projek
( 15 Waktu )

Tugasan Bertulis Pembentangan

Tema kajian akan dmaklumkan oleh MPM

26
900

PENGGAL 3

27
900

6. Alih Bentuk Komunikasi


7. Malaysia dan Dasar Luar

28
900

6. Alih Bentuk Komunikasi


(Bukan Linear Kepada Linear)
(8 Waktu)

29
900
Alih Bentuk Komunikasi
(Bukan Linear Kepada Linear)

Hasil Pembelajaran

Dapat :
C
Menganalisis data dan fakta
A
Membuat penghitungan, pengiraan dan
L penaakulan
O
N Mentafsir teks bukan linear yang
berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk
linear

30
900

7. Malaysia Dan Negara Luar


(112 Waktu)

31
7. Malaysia Dan Negara Luar 900

S
7.1 Hubungan Diplomatik ( 8 W)
U
B
T 7.2 Penglibatan, Peranan, & Sumbangan (32 W )
A
J
U 7.3 Isu & Cabaran ( 72 W )
K

Memahami dan peka dasar luar dan cabaran semasa


32
900
7.1 Hubungan Diplomatik ( 8 Waktu )
7.2 Penglibatan, Peranan, & Sumbangan ( 32 Waktu )

Hasil Pembelajaran

C dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi


penentu dasar luar Malaysia
A
L
dapat menghuraikan kepentingan hubungan
O
serantau dan antarabangsa
N

dapat menjelaskan peranan dan sumbangan


Malaysia di peringkat serantau dan global
33
900

7.1 Hubungan Diplomatik ( 8 Waktu )


7.2 Penglibatan, Peranan, & Sumbangan ( 32 Waktu )

Badan-badan
Dunia Lain Serantau
Dasar Luar
(16 Waktu) (16 Waktu)

Keanggotaan Keanggotaan
Peranan Peranan
Penilaian Penilaian
Faktor/Sejarah
(8 Waktu)
34
900

7.3 Isu-isu Dan Cabaran


( 72 Waktu )

Politik Sains &


Teknologi

Ekonomi Sosial & Budaya

Penglibatan Malaysia secara langsung atau tidak


langsung dalam dan luar negara
35
900
7.3.1 Sosial Waktu Pengajaran:
& Budaya 22 Waktu

Waktu Pengajaran:
16 Waktu

7.3.4 Sains & Subtajuk: 7.3


Isu & Cabaran 7.3.2 Politik
Teknologi

Waktu Pengajaran:
14 Waktu

Waktu Pengajaran: 7.3.3


20 Waktu Ekonomi

36

Anda mungkin juga menyukai