Anda di halaman 1dari 16

Sistem SSDM v2.

0 ini merupakan
penambahbaikan system SSDM sedia ada.
Sistem ini mementingkan Amalan Baik
sebagai usaha menggalakkan amalan nilai-
nilai murni dalam kalangan murid-murid
yang bakal mencorakkan negara pada masa
hadapan.
Dengan memasukkan elemen mata (markah)
dalam system ini, status sahsiah seseorang
murid boleh dinilai dan dibantu ke arah
kecemerlangan budi pekerti.
a) Menambahbaik sistem SSDM sedia ada

b) Membantu pihak sekolah dalam proses


penentuan hukuman supaya selaras dengan
Surat Pekeliling Ikhtisas serta peraturan-
peraturan sedia ada

c) Membantu pihak sekolah dalam


memantapkan pengurusan disiplin selaras
dengan perkembangan dunia teknologi
maklumat dan komunikasi
d) Memastikan murid-murid yang melakukan
kesalahan disiplin dibantu sepenuhnya oleh
Guru Bimbingan dan Kaunseling

e) Menjalin rangkaian kerja yang jelas antara


guru-guru, Ketua Guru Disiplin / GPK HEM,
Pengetua, Guru Bimbingan dan Kaunseling,
murid-murid dan penjaga

f) Sebagai pangkalan data disiplin murid


dengan penyediaan pelbagai bentuk laporan
Sistem ini akan mengawal tindakan /
hukuman supaya selaras dengan Surat
Pekeliling Ikhtisas serta peraturan-peraturan
bagi mengelakkan ketidakpuasan hati
masyarakat.

Selain itu, sistem juga akan mengeluarkan


surat-surat amaran dan makluman tindakan
dalam bentuk yang seragam dan standard,
dan dicetak secara automasi.
Guru melaporkan kes salah laku ke dalam sistem

Ketua Guru Disiplin / GPK HEM menjalankan siasatan, dan jika sah, akan
mencadangkan hukuman

Pengetua boleh sama ada menukar hukuman, dan mengesahkan


hukuman

Ketua Guru Disiplin / GPK HEM mengambil tindakan terhadap hukuman


yang disahkan oleh Pengetua

Pembantu Pejabat menguruskan fail dan pengeposan surat

Guru Bimbingan dan Kaunseling akan menjalankan sesi bimbingan dan


kaunseling terhadap murid-murid tersebu
PEGAWAI PROSES KERJA

GURU-GURU 1. Melapor kes salah laku ke dalam system

1. Siasat kes
2. Membuat pertuduhan dan membenarkan murid
GDS
membela diri
3. Mencadangkan hukuman AMARAN LISAN

PENGETUA / GB 1. Mengesahkan cadangan hukuman

1. Melaksanakan hukuman
GDS 2. Memanggil murid berkenaan dan memaklumkan
tentang kesalahan dan hukuman yang dikenakan

GKK 1. Melaksanakan sesi kaunseling


KES-KES HUKUMAN AMARAN BERTULIS

PEGAWAI PROSES KERJA

GURU-GURU 1. Melapor kes salah laku ke dalam system

1. Siasat kes
2. Membuat pertuduhan dan membenarkan
GDS
murid membela diri
3. Mencadangkan hukuman AMARAN BERTULIS
PENGETUA /
1. Mengesahkan cadangan hukuman
GB
1. Mencetak surat hukuman
GDS 2. Memanggil murid dan menjelaskan
kesalahan dan hukuman
PENGETUA / GB 1. Tandatangan surat amaran

GDS 1. Menyerahkan surat amaran kepada PO

1. Membuat salinan surat


a. Fail disiplin
b. Guru Kelas
PO
c. Guru Kaunseling
2. Failkan surat
3. Pos surat asal
GURU
1. Melaksanakan sesi bimbingan dan kaunseling
KAUNSELING
PEGAWAI PROSES KERJA
GURU-GURU 1. Melapor kes salah laku ke dalam sistem
2. Siasat kes
3. Membuat pertuduhan dan membenarkan murid
GDS membela diri
4. Mencadangkjan hukuman ROTAN

PENGETUA / GB 5. Mengesahkan cadangan hukuman


GDS 6. Mencetak surat hukuman
PENGETUA / GB 7. Menandatangi surat hukuman ROTAN
8. Memanggil murid, menjelaskan kesalahan
GDS
9. Melaksanakan hukuman ROTAN
10. Membuat salinan surat
a. Fail disiplin
b. Guru Kelas
PO
c. Guru Kaunseling
11. Failkan surat
12. Pos surat asal
GURU
13. Melaksanakan sesi bimbingan dan kaunseling
KAUNSELING
PEGAWAI PROSES KERJA

1. Melapor kes salah laku ke dalam


GURU-GURU
sistem

1. Menyiasat kes
GDS 2. Kes tidak dapat dibuktikan / diragui
3. Kes Tiada Asas
a) Guru melaporkan amalan baik murid ke
dalam sistem

b) Sistem akan memproses mata (markah)


dan mengeluarkan pelaporan Status Sahsiah
murid
Bagaimana Pengukuran Sahsiah
Murid dalam SSDM
Murid diberi pengukuran berdasarkan
berikut:
Terpuji Sangat baik dan menjadi contoh dan
taula dan kepada murid lain
Amat Baik Mempunyai disiplin dan sahsiah diri
yang amat baik
Baik Sahsiah diri yang baik
Perlukan Memerlukan perhatian dan
Perhatian pembentukan disiplin

Perlukan Sangat memerlukan perhatian dan


Perhatian hendaklah diberikan bimbingan dan
Serius kaunseling.
Laman web SSDM 2.0 :
https:ssdm /moe.gov.my
JAWATAN ID KATA LALUAN

GURU BESAR NO KP PGB

PK HEM NO KP PK2

GURU DISIPLIN NO KP GDS

GURU BIMBINGAN DAN NO KP GKK


KAUNSELING

GURU BIASA NO KP
Sekiranya berlaku kes ponteng ,guru kelas harus
bertanggunggjawab untuk mengisi kes tersebut di dalam
pangkalan data.

Semua guru bertanggungjawab mengisi amalan baik dalam


SSDM 2.0.

Pihak pentadbir tidak harus takut mengisi salahlaku murid dalam


SSDM2.0. Data tersebut amat penting sebagai evidens sekiranya
sesuatu kes yang tidak diingini berlaku.

Segala surat amaran yang dikeluarkan harus menggunAkan


format yang disediakan di SSDM 2.0.

Segala hukuman yang dikenakan ke atas murid harus mengikut


SOP yang betul.