Anda di halaman 1dari 21

KESEDARAN

KENDIRI
NUR SYUHADA BT MOHD DIN
900223 11 5686

NURAZLINDA BT AZHAR
900821 01 5132
KECERDASAN
EMOSI
Kebolehan setiap individu
GOLEMAN mengenali dan mengendali emosi
dalam diri sendiri dan orang lain.

Merupakan satu set daripada kecerdasan


sosial yang melibatkan pemantauan perasaan
dan emosi dalam diri sendiri dan orang lain
serta berupaya mengenali dan SALOVEY &
menggunakannya semasa melakukan sesuatu MAYOR
tindakan atau membuat keputusan.
Kemahiran memahami,
menghayati dan merasai serta
mengawal emosi.

Individu mengenal diri sendiri,


membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah.
Karakter kemampuan kecerdasan emosi
(Salovey)
Mengenali emosi • lebih peka dalam membuat keputusan.
diri • bijak menyelesaikan masalah.

Mengelola emosi • kemampuan individu untuk menghiburkan diri sendiri,


menyelesaikan masalah, kemurungan dan
ketersinggungan.

Memotivasi diri • kemampuan seseorang dalam membangkitkan hasrat


sendiri menguasai diri dan menahan diri terhadap kepuasan dan
masalah.

Mengenali emosi • berkait rapat dengan empati.


orang lain • individu yang empatik, mampu bergaul rapat dan mesra
dengan masyarakat.

Membina • perlukan kecerdasan dan keterampilan dalam mengelola


hubungan emosi orang lain.
• penting untuk membina hubungan dengan orang lain
APA ITU EMOSI

Berkaitan dengan
Fenomena subjektif yang sesuatu perasaan dan
mengandungi maklumat ada pada setiap
yang unik individu.

Perubahan emosi ditunjukkan


melalui perubahan sistem
biologi – wajah, suara, tindakan.

Menjadi sumber maklumat – Boleh mempengaruhi


mengandungi pelbagai pengalaman sosiologi dan
penyataan mental. psikologi melalui pemikiran,
tindakan, dan perasaan.
Pelengkap kepada keberkesanan
setiap individu dalam hiduo. Individu lebih sempurna – perlu
kecerdasan emosi dan intelektual
dalam diri setiap individu.

KEPENTINGAN Menjadi penentu kepada kejayaan


KECERDASAN EMOSI hidup seseorang dan meningkatkan
potensi individu dalam kerjaya.

Berkelakuan baik, bersikap positif


dan berfikiran rasional.
Menjalin hubungan yang baik, kreatif
dan boleh mempengaruhi orang lain.
KOMPETENSI KECERDASAN EMOSI

KOMPETENSI PERSONAL KOMPETENSI SOSIAL

Kesedaran kendiri Kesedaran sosial


(self awareness) (social awareness)

Pengurusan kendiri Kemahiran sosial


(self management) (social skills)
R A N
ED A
ES I RI
K ND
KE

Individu mempunyai pengetahuan


mengenai kesedaran, kefahaman
tentang dirinya, persekitaran dan
Penciptanya.
KEPENTINGAN KESEDARAN
KENDIRI

Dapat mengetahui
Dapat menjana
tabiat dan
kefahaman mengenai
keperibadian diri
siapa diri sebenar
sendiri

Mampu menyesuaikan diri apabila


berhadapan dengan orang lain dan
persekitaran
Tidak dapat mengenali Tidak dapat melakukan
dan memahami peribadi penyesuaian yang perlu
dan tabiat sendiri apabila berhadapan
dengan orang lain

AKIBAT KURANG PENGETAHUAN


MENGENAI KESEDARAN KENDIRI

Tidak mampu memberi Tidak mampu


keprihatinannya kepada menjelaskan tindakan
persekitaran dan tingkah laku yang
dilakukan
Belajar daripada orang Kaji dan fahami kehendak
lain emosi sendiri

CARA MENINGKATKAN
KESEDARAN KENDIRI

Dapatkan pandangan Mengenal pasti segalanya


ikhlas daripada orang lain mengenai diri sendiri

Tingkatkan kemahiran mendengar,


empati dan penyayang terhadap diri
sendiri dan orang lain.
Membuat
keputusan dan
tindakan secara Mempunyai konflik
terburu-buru dalam sikap dan
tingkah laku sendiri

KESAN TIADA Tidak berupaya untuk


KESEDARAN menampilkan diri
KENDIRI sendiridengan
sepenuhnya

Menjadi keliru
Menjadi kurang dalam peranan diri
empati dan kurang sendiri
penyayang
Peringkat
0:
Kekelirua
n
Titik noktah Dapat faham
permulaan emosi dan
kesedaran persekitaran
kendiri
Dapat beza
antara imej
sebenar dengan
imej pantulan
dari dalam
cermin
Kenalpasti kaitan
antara imej
pantulan dengan
objek sebenar

Peringkat 2 Dapat keluarkan


apa yang
: Situasi mereka rasa
dari dalam

Tidak keliru
dengan emosi
dan
persekitaran
Kesinambung
an dari
peringkat
kedua

Boleh merujuk
imej sebenar Bertindak
dengan apa Peringkat 3 : mengikut
yang ada Mengenal keperluan
dalam cermin pasti

Bijak kenali emosi


dan bertindak
mengikut
persekitaran yang
sesuai
Peringkat 4 :
Kekal

Lebih
Tahap berkeyakinan
kesedaran kerana pernah
paling utuh berhadapan
dengan situasi
tersebut
Kenali diri sendiri
berdasarkan
pengalaman
sedia ada
P
E
R
I
N
G
K
A
T