Anda di halaman 1dari 18

BMMB3073

TAJUK: Pengaplikasian Strategi


Pengajaran dan Pembelajaran
Dalam Simulasi Modular Bertema
(Kemahiran Bahasa)

Disediakan oleh:
Farah Azrin binti Mustafa
Nor Hidayah binti Mohammad Azhar

Nama Pensyarah:
Tuan Haji Mohd Rafi bin Ghazali
Strategi pengajaran
Suatu kemahiran merancang dan
menguruskan kaedah dan teknik
pengajaran untuk mencapai hasil
pembelajaran.
Pengaplikasian Strategi
Pengajaran dan Pembelajaran
Kemahiran
Kemahiran
Belajar Cara Didik Hibur
Berfikir
Belajar

Pembelajaran
Kecerdasan Pembelajaran
Berasaskan
Pelbagai Koperatif
Kontekstual

Pembelajaran
Kajian Masa Pembelajaran
Berasaskan
Depan Akses Kendiri
Konstruktivisme
Pembelajaran Pembelajaran
Berasaskan Berasaskan
Projek Masalah

Pembelajaran Pembelajaran
Berasaskan Luar Bilik
Masteri Darjah
Modular Bertema
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
DALAM PENDEKATAN MODULAR BERTEMA
(PENDIDIKAN BM SR)

Objektif
i. Merancang pengajaran dan pembelajaran Bahasa
Malaysia KSSR dengan mengaplikasikan
pendekatan modular bertema
ii. Merancang pentaksiran formatif pengajaran dan
pembelajaran Bahasa Malaysia pendekatan
modular bertema.
iii. Merancang pengajaran yang mengaplikasikan
pembelajaran secara didik hibur
MODULAR
Memecahkan kemahiran kepada unit-unit kecil yang
dikenali sebagai modul.

Lima modul iaitu:


i. Modul Mendengar dan Bertutur
ii. Modul Membaca,
iii. Modul Menulis,
iv. Modul Seni Bahasa,
v.Modul Tatabahasa.

Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa menyokong


modul-modul lain untuk mengukuhkan kecekapan
berbahasa.

Memastikan penguasaan kecekapan berbahasa yang


baik.
PENDEKATAN MODULAR
Memecahkan kemahiran bahasa dan aspek
bahasa kepada unit-unit kecil.

Lima (5)modul iaitu:

i. Modul Mendengar dan Bertutur,


ii. Modul Membaca,
iii. Modul Menulis,
iv. Modul Seni Bahasa, mengukuhkan
v. Modul Tatabahasa. kecekapan berbahasa.
memastikan
penguasaan
kecekapan berbahasa
yang baik.
PENDEKATAN MODULAR
.
Mengajar satu Standard Pembelajaran bagi
setiap tempoh pdp Bahasa Malaysia.
Contoh:
ISNIN Mendengar Membaca
dan Bertutur
SELASA Membaca Menulis
RABU Menulis Mendengar dan Bertutur
KHAMIS Membaca Menulis
JUMAAT Membaca Mendengar dan Bertutur
BERTEMA

Menyepadukan dan mengukuhkan kemahiran


bahasa, pembelajaran tatabahasa dan
pengembangan kosa kata.

KANDUNGAN KSSR : KEMAHIRAN , ILMU , NILAI


TEMA
Kemasyarakatan Kebudayaan, Kesenian
dan Estetika
Kekeluargaan Jati diri, Patriotisme dan
Kewarganegaraan
Sains, Teknologi dan Alam Sekitar dan
Inovasi Teknologi Hijau
Kesihatan dan Pertanian dan Ekonomi
Kebersihan
Keselamatan Keusahawanan
Perpaduan
Unit
Bertema pembelajaran
bersepadu

meneroka
perkaitan
pelbagai antara ilmu
topik BM (manusia,
(mata haiwan,
pelajaran) fenomena)

pembinaan
ilmu
REKA BENTUK PENGAJARAN
BERASASKAN TEMA

Six Ts Approach

Theme/ Topics/ Texts/ Threads/ Tasks/ Transitions


Tema Tajuk- Sumber Jaringan Aktiviti /Koherens
tajuk

Idea Subunit Pelbagai Kaitan Aktiviti Pertautan


pokok /aspek jenis antara setiap hari/ merentas
khusus sumber tajuk- ajar tajuk dan
tema konsep kemahiran, tema
abstrak ilmu, aktiviti dan
Stroller dan Grabe (1997) strategi kandungan
Pengaplikasian Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Dalam Simulasi
Modular Bertema (Bahasa)
Urutan PdP BM SR Pendekatan Modular Bertema (Hujan)
Tahun 3 SK
PdP 1 Kemahiran Bahasa: PdP 3 Kemahiran Bahasa:
PdP 2 Kemahiran Bahasa:
Kemahiran Membaca Menulis - Mencatat maklumat
Mendengar & Bertutur
Tajuk : Lagu Bangau Oh Tajuk : Kejadian Alam Semula
Tajuk : Mengapa Hujan Turun?
Bangau Jadi

Membaca Mesej : Peta Titi Memproses Mencatat


Menjelaskan
Lirik lagu: Sesuatu berlaku ada sebab maklumat drpd Maklumat:
Hidup saling memerlukan Konsep Kejadian
Bernyanyi pelbagai Peta Alir &
Persoalan : Adakah katak Hujan : Peta Bulatan
sumber Peta Pelbagai
menyebabkan hujan turun?
Alir

PdP 5 Kemahiran mendengar dan


PdP 4 Kemahiran membaca : Bercerita. bertutur
Tajuk: Proses Kejadian Hujan Tajuk : Cantiknya Pelangi Petang & Lirik
Lagu : Bangau Oh Bangau

Bercerita Membanding
Banding beza : antara Mengenal pasti
Proses Kejadian Hujan persamaan dan
maklumat palsu dengan perkara palsu
dan sebab dan akibat perbezaan maklumat
maklumat benar dengan benar
katak berbunyi antara dua teks : Peta
Buih Berganda
CONTOH RPH: Pengaplikasian
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
Dalam Simulasi Modular Bertema
(Kemahiran Bahasa)
Sekian, terima kasih