Anda di halaman 1dari 11

LATIHAN KATA KUNCI SOALAN

ESEI
1. Walaupun pertubuhan ASEAN telah berusaha
untuk menangani masalah gerakan militan dan
pengganas di negara-negara Asia Tenggara,
namun bilangan kumpulan militan dan
pengganas semakin meningkat di rantau ini.
Bincangkan
Tema :
Kata Kunci :
Pemberatan Soalan:
2. Pencerobohan perairan negara oleh bot-bot
nelayan asing menimbulkan pelbagai kesan
buruk kepada Malaysia. Oleh itu, tindakan yang
sewajarnya perlu diambil untuk membanteras
pencerobohan tersebut. Bincangkan.
Tema :
Kata Kunci:
Pemberatan Soalan :
3. Pemindahan teknologi automotif dari negara
maju mendatangkan banyak manfaat kepada
negara penerima. Jelaskan.
Tema :
Kata Kunci:
Pemberatan Soalan :
4. Warisan budaya penduduk tempatan bukanlah
satu-satunya faktor yang mendorong
masyarakat antarabangsa memilih negara-
negara di Asia Tenggara sebagai destinasi
pelancongan utama mereka. Huraikan.
Tema :
Kata Kunci :
Pemberatan Soalan :
5. Penganjuran Dialog Antarabangsa Langkawi
(LID) dan Dialog Antarabangsa Negara-Negara
Afrika Selatan (SAID) memberi banyak faedah
kepada negara-negara yang menyertainya.
Huraikan.
Tema :
Kata Kunci :
Pemberatan Soalan:
6. Pembantu rumah asing menimbulkan masalah
sehingga mengeruhkan hubungan antara
Malaysia dengan negara jiran. Situasi ini
memerlukan usaha kerajaan untuk menangani
masalah tersebut. Bincangkan.
Tema :
Kata Kunci :
Pemberatan Soalan :
7. Kerajaan melaksanakan langkah di dalam negara
dan di luar negara untuk menarik pelabur asing.
Bincangkan.
Tema :
Kata Kunci :
Pemberatan Soalan:
8. Kemasukan pekerja dari negara luar dapat
membantu meningkatkan ekonomi negara,
namun kemasukan ini turut mencetuskan
masalah sosial. Jelaskan.
Tema :
Kata Kunci :
Pemberatan Soalan:
9. Pencemaran rentas sempadan di Malaysia
disebabkan daripada pelbagai punca. Oleh itu,
pelbagai usaha dilaksanakan oleh Malaysia bagi
menangani masalah tersebut. Jelaskan.
Tema :
Kata Kunci :
Pemberatan Soalan :
10. Imbangan dagangan Malaysia semakin
meningkat, justeru kerajaan sentiasa berusaha
untuk merancakkan eksport barangan ke
pasaran antarabangsa. Bincangkan.
Tema :
Kata Kunci :
Pemberatan Soalan :