Anda di halaman 1dari 29

Sejarah Perlembagaan

di Negeri-Negeri Melayu
sehingga awal kurun ke-
20
Hukum Kanun Melaka

DISEDIAKAN OLEH:
ZAHRAH BINTI JIRIN (2016)
ANGELINE ANAK STEPHEN (2017)
HUKUM KANUN
MELAKA
Dikenali juga sebagai Undang-undang Melaka
Peraturan yang bertulis.
Terdapat pengaruh Islam dan Hindu.
Dijalankan pada masa pemerintahan Sultan
Muzaffar Syah (1446-1456 M)
Baru ditulis dan disusun secara teratur setelah
pemerintahan Sultan Mahmud Syah
(1489-1511 M) oleh Sidi Ahmad seorang
pendakwah Islam yang datang ke Melaka.
1. Diwujudkan bertujuan untuk
melindungi rakyat, kerajaan dan negeri
Melaka.
2. Mempunyai 44 fasal yang menyentuh
tentang;
Bidang kuasa raja dan pembesar
Pantang larang dalam kalangan anggota
masyarakat
Hukuman terhadap kesalahan jenayah
awam dan undang-undang Melaka.
Hukum-hukum Islam seperti Hukum
Hudud.
PELAKSANAAN HUKUM
KANUN MELAKA
Huku
m
adat
Undang
- Naskhah
undang dan
Islam Undan dokument
asi
(Syafie g-
) undan
g
Budi
Titah bicara
raja dan
hakim
HUKUM ADAT
1. Hukuman Bunuh pesalah.
2. Hukum Adat akan diambil apabila berlakunya :
a) Menggunakan bahasa larangan seperti
titah,patik,murka dan anugerah.
b) Memalsukan perintah dan titah raja.
c) Membunuh tanpa pengetahuan raja atau pembesar
d) Membunuh,menikam orang,merampas harta
orang,mendustakan hakim, menafikan perintah
raja.
HUKUM
NASHKAH/DOKUMENTASI-
BERTULIS
Hukuman : Kesalahan yang telah ditetapkan
hukuman mengikut Hukum Kanun Melaka bertulis.

Manuskrip Manuskrip Buku


Hukum Kanun Melaka Hukum Kanun Melaka Hukum Kanun Melaka
BUDI BICARA HAKIM
Hukuman pesalah ditentukan oleh budi bicara
hakim.
Contoh Fasal 11:2 :
- Hukuman terhadap orang yang mencuri hasil
tani seperti tebu,pisang,sirih,pinang dan buah-
buahan akan dihukum tiada dipotong
( tangannya) hokum..makan didenda hakim
sepuluh emas dan segala dicuri iu diganungkan
pada lehernya,dibawa berkeliling negeri itu.
Jikalau habis dimakannya segala buah-buahan itu
atau tebu dan pisang,maka disuruh ganti oleh
hakim kepada yang mencuri tanaman itu harga
TITAH RAJA
Hukuman : mengikut titah Raja.
Contoh peristiwa :
Perbuatan Kitul dan Raja Mendeliar dalam
skandal pembunuhan Bendahara Seri
Maharaja Tun Mutahir, juga dihukum bunuh
kerana perintah atau hukuman tersebut
keluar daripada mulut raja .. maka Raja
Mendeliar pun disuruh baginda bunuh.
Cara pembunuhan ..disuruh disulakan
melintang segala anak bininya. Rumah
HUKUM PENGARUH ISLAM
(SYAFIE)
Undang-
PENGARUH undang
ISLAM DALAM
HUKUM Jenayah
KANUN
MELAKA Undang-
undang
Muamalah

Undang-
Undang-
undang
undang
Keterangan
Keluarga
dan Acara
Penglibatan
Ulamak
Undang-undang Jenayah
Hukum Qisas Dinyatakan sesispa yang mengambil nyawa
(membunuh) orang akan dibalas bunuh.
Hukum Hudud berhubung dengan kesalahan zina, qazaf,
mencuri, minum arak dan murtad. Sebagai contoh
kesalahan zina akan direjam sampi mati bagi yang telah
berkahwin dan disebat 100 x bagi yang belum berkahwin.
Hukum Tazir bagi kesalahan yang tidak dikenakan hudud
dan qisas seperti mencuri tidak cukup nisab akan dikenakan
tazir. Contoh akan diminta pulang semula barang yang
dicuri atau digantung dileher dan di arak keliling kampung
sebagai pengajaran.
Contoh situasi Hukum Kanun Melaka dilaksanakan
Hukuman sebat dijalankan
Contoh situasi Hukum Kanun Melaka dilaksanakan
Hukuman rejam dijalankan (hukum hudud)
Undang-undang
Muamalah
Berhubung dengan jual beli, riba, sewa, pinjam
meminjam ada dinyatakan dalam fasal 30 Hukum
Kanun Melaka. Contoh disebut dengan nyata
haramnya riba, tidak boleh berniaga dengan orang
gila.

Undang-undang
Keterangan dan Acara
Hal ini adalah berkaitan dengan syarat-syarat
menjadi Sultan seperti mesti Islam, adil,
pengampun, pemurah dan sebagainya. Disini
Undang-undang
Keluarga
Ini berhubung dengan
perkahwinan,perceraian,wali talah dan
sebagainya. Dalam hal ini semuanya selari
dengan hukum Islam.

Penglibatan Ulamak
Ulamak dan Kadi terlibat aktif dalam soal
pertabalan, perkahwianan pemakaman
seseorang raja/sultan.
memb
e
keisti zakan
mewa
golon an
mewujudkan gan r
denga aja
keamanan n raky
jelata at

Kepentingan
Hukum
Kanun
Melaka
menentukan
men hukuman
pem entu
k
pera bahagia an bagi kesalahan
nan n tertentu
serta tugas,
pem
erint struktu
ahan r
MEWUJUDKAN KEAMANAN

Setiap jenayah akan dikenakan


hukuman yang setimpal.
Contohnya kesalahan membunuh akan
dibalas dengan hukuman bunuh.
Hukuman tersebut akan menjadi
peringatan dan rakyat takut melakukan
jenayah
Keselamatan rakyat terpelihara dan
negara akan menjadi aman.
MEMBEZAKAN KEISTIMEWAAN
GOLONGAN RAJA DENGAN
RAKYAT JELATA
Raja berada pada hierarki tertinggi
dalam struktur pemerintahan negeri.
Diadakan pelbagai peraturan dan
larangan tertentu ke atas rakyat
supaya wujud jurang antara
pemerintah dengan rakyat.
Raja sahaja yang berhak memakai
pakaian kuning, payung kuning,
pakaian nipis, keris berhulu emas.
Rakyat dilarang menggunakan barangbarang
tersebut kecuali dianugerahkan oleh raja
Undang-undang ini memperakukan kedudukan
hamba abdi, iaitu hamba abdi tidak diibaratkan
seperti barang, tetapi mempunyai hak yang
tertentu.
MENENTUKAN HUKUMAN
BAGI KESALAHAN
TERTENTU
Hukuman dapat dijatuhkan dengan seadil-adil
Tidak akan berlaku fenomena "main hakim sendiri"
dalam kalangan masyarakat kerana Hukum Kanun
Melaka sudah memaktubkan semua peruntukan yang
berkenaan.
Contohnya, dalam Hukum Kanun Melaka mengandungi
hukuman awam atau undang-undang awam yang
menyentuh perkara-perkara seperti hutang,
penyewaan tanah, harta dan hamba.
Terdapat juga hukuman untuk perbuatan jenayah
meliputi perbuatan membunuh dan menikam orang,
menetak dan memukul, merampas dan mencuri,
tidak menurut perintah raja dan menderhaka serta
tuduh menuduh.
Peruntukan hukuman yang lengkap dalam hukum
kanun melaka ini sesungguhnya telah menjadi
panduan yang sempurna dalam menjalankan
pemerintahan kerajaan.
MENENTUKAN PEMBAHAGIAN TUGAS, PERANAN SERTA STRUKTUR
PEMERINTAHAN

Dalam undang-undang tersebut, terkandung


satu adat yang digelar Adat Lembaga yang di
dalamnya mengkanunkan satu sistem
pentadbiran dan pemerintahan yang teratur.
Adat tersebut menerangkan tentang adat-
adat raja dan larangannya, perihal peranan
bendahara, temenggung, penghulu bendahari
dan syahbandar dalam membantu raja.
Hal ini dapat melancarkan
pentadbiran, memudahkan urusan
tertentu kerana berlaku
pengkhususan yang sudah pastinya
meningkatkan mutu dan produktiviti.
Maka nyatalah, Hukum Kanun Melaka
dapat menjadi panduan dalam
menjalankan pemerintahan kerajaan
Kesultanan Melayu Melaka.
UNDANG-UNDANG YANG
TIDAK SELARI DENGAN
ISLAM
Sultan berada di atas undang-undang (
Konsep Devaraja)
Hukuman qisas tidak dikenakan kepada
sultan/ kerabat raja. contohnya Raja
Muhammad telah membunuh Tun
Besar, hukuman dibuang negeri.
Hukuman hudud tidak dikenakan
kepada sultan contoh Sultan Mahmud
telah berzina dengan isteri orang.
DISKRIMINASI DALAM
UNDANG-UNDANG
Tidak amalkan persamaan taraf, ini kerana
ada larangan memakai warna kuning, bina
rumah.
Konsep Daulat dan Tulah :
Amalkan konsep pantang
derhaka kepada raja/sultan
walaupun memerintah
dengan zalim.
UNSUR PERBEZAAN HUKUM ISLAM
DAN HUKUM KANUN MELAKA
HUKUM HAK PEMBATALAN NIKAH/ KHIYYAR
HUKUM KANUN MELAKA ISLAM
1. AIB 1. GILA
2. GILA/JUDZAM 2. SAKIT UNTUT
3. BARAS ( penyakit sopak 3. SAKIT KUSTA
atau kedal) 4. RATAQ/QARAN
4. RATAQ ( tumbuh daging 5. JABB ( kembiri) atau
aneh di faraj UNNA (mati pucuk)
perempuan)
5. QARAN ( tumbuh tulang
pada rahim
perempuan)
6. KEMBIRI ( lemah zakar
pada lelaki)
UNSUR PERBEZAAN HUKUM ISLAM
DAN HUKUM KANUN MELAKA
SYARAT MENJADI SAKSI SAH
HUKUM KANUN MELAKA ISLAM
1. ISLAM 1. ISLAM
2. BALIGH 2. BALIGH
3. AKIL 3. AKIL
4. ADIL 4. ADIL
5. MENJAUHI DARIPADA 5. HURRIYA - MERDEKA
DOSA YANG BESAR
DAN KECIL,BAIK
KELAKUAN, JANGAN IA
GUSAR DAN
MEMELIHARA LAKUNYA
DAN NAMANYA.
UNSUR PERBEZAAN HUKUM ISLAM
DAN HUKUM KANUN MELAKA
KEADAAN SEORANG HAKIM TIDAK BOLEH MENGADILI

HUKUM KANUN MELAKA ISLAM

1. CUACA DAN IKLIM 1. CUACA DAN IKLIM


2. AMAT PANAS DAN DINGIN 2. AMAT PANAS DAN DINGIN
3. HAKIM SANGAT LAPAR 3. HAKIM SANGAT LAPAR
4. SANGAT KEKENYANGAN 4. SANGAT KEKENYANGAN
5. MENGANTUK 5. MENGANTUK
6. DAHAGA
7. SAKIT
8. SEDIH
9. TERLAMPAU SUKA
10.MEMERLUKAN REHAT
11.TERLALU MENGINGIN
SESUATU
RUJUKAN
PERSOALAN ?

SEKIAN, TERIMA
KASIH