Anda di halaman 1dari 5

Amalan Penjagaan Asas Muka

Masyarakat Sabah
Sikap Kekitaan
- Walaupun terpisah dengan identiti sub suku
dan kawasan geografi penempatan, mereka
tetap menanamkan sikap kekitaan yang
mendalam sebagai satu rumpun yang sama.
Amalan Ziarah-Menziarahi
- Dalam masyarakat Sabah khususnya
masyarakat Kadazandusun, mereka saling
menziarahi sesama lain dan mengambil berat
antara satu sama lain.
Sistem Panggilan dalam Keluarga:
- Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan
semua jenis kata panggilan mengikut dialek
supaya tidak hilang ditelan zaman. Sistem ini
dapat membezakan individu dalam pelbagai
aspek seperti umur, status, dan sebagainya.
Contoh panggilan keluarga dalam masyarakat
Kadazandusun:
ma, amo: bapa
ino: emak
aki: datuk
odu : nenek
Melibatkan Diri dalam Aktiviti
Kemasyarakatan:
-Setiap ahli masyarakat Kadazandusun
melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan.
Apabila seorang teman menjemput datang ke
rumahnya, individu tersebut tidak boleh
menolak jemputan tersebut kecuali terdapat
kesulitan yang memang tidak dapat dielak. Jika
seseorang menolak jemputan, individu yang
dijemput tersebut akan dikatakan bersikap
sombong dan mementingkan diri sendiri.