Anda di halaman 1dari 3

3.

PENYUSUNAN SEMULA
MASYARAKAT
Penyusunan semula
masyarakat
Tujuan

Menghapuskan
Memperbaiki
pengenalan kaum
ketidakseimbangan
mengikut fungsi
ekonomi
ekonomi

Justeru, kerajaan ingin mengurangkan jurang


perbezaan pendapatan dna penyusunan
semula corak guna tenaga serta hak milik
melalui DEB agar semua kaum dapat
menikmati faedah dari proses
pembangunan
Usaha yang diambil untuk penyusunan semula
masyarakat :
Meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin
1.
Membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian dalam kalangan
Bumiputera dalam semua lapangan dan peringkat kegiatan ekonomi
2.

Menambahkan hak milik rakyat untuk pemilikan modal produktif negara


3.

Menyusun semula corak guna tenaga mengikut sektor dan jenis pekerjaan
4.