Anda di halaman 1dari 22

PERKEMBANGAN SOSIO EMOSI

PENDAHULUAN
Perkembangan kognitif dan bahasa + sosioemosi =
keseimbangan dalam perkembangan kanak-kanak.

Perkembangan sosioemosi kanak-kanak dapat membantu


kanak-kanak menangani masalah-masalah sosial dan
emosi.

Dalam bidang psikologi, pakar perkembangan manusia yang


telah banyak mengkaji aspek sosial kanak-kanak ialah Erik
Erikson.
Definisi

Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga,


Emosi : perasaan jiwa yang kuat seperti
sedih, gembira, takut.
Sosial : segala yang berkaitan dengan
masyarakat, perihal masyarakat,
kemasyarakatan,berkaitan persahabatan,
pergaulan dan masa lapang, suka bergaul
dan bermesra
Lima Prinsip Utama Teori Psikososial
Erikson
1) Setiap individu mempunyai keperluan asas yang sama.
2) Perkembangan individu bergantung kepada tindakbalas
individu terhadap keperluan keperluan asasnya.
3) Perkembangan individu mengikut tahap-tahap tertentu.
4) Setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti
diatasi supaya individu dapat berfungsi dengan baik
dalam tahap berikutnya.
5) Kegagalan mengatasi konflik pada sesuatu tahap akan
menjejaskan tahap yang berikutnya.
Lapan Peringkat Perkembangan
Psikososial Erikson
Teori Perkembangan Psikososial
Erikson(1902-1994)
8 tahap perkembangan
Tahap 1- 0-18 bln (Percaya lwn tidak percaya)

Tahap 2- 183thn(Autonomi lwn rasa malu/sangsi)

Tahap 3- 3 6thn(Inisiatif lwn rasa bersalah)

Tahap 4- 6 12 thn(Industri lwn rasa rendah diri)

Tahap 5- 12 20thn(Identiti lwn kekeliruan peranan)

Tahap 6- 20 40 thn(Kemesraan lwn pengasingan)

Tahap 7- 40-60 thn(Generativiti lwn Pemusatan kendiri)

Tahap 8- 60thn ke atas(Kesepaduan lwn rasa putus asa)


Tahap 1: 0-18 bln (Percaya
lwn tidak percaya)
Perasaan percaya wujud jika bayi mendpt
penjagaan yg baik, terutama dari ibu bapa
Erikson percaya sikap kepercayaan ini akan
membantu indvd berhadapan dgn masalah
dan boleh mencari jalan penyelesaian.
Ini menunjukkan penjagaan bayi amat penting
dlm mempengaruhi emosi dan perasaan
percaya dalam diri bayi.
Tahap 2: 183thn (Autonomi
lwn rasa malu/sangsi)
Melakukan sesuatu dgn sendiri
Mula belajar mkn dan memakai pakaian
sendiri dan dapat dilatih ke tandas
Mempunyai keinginan melakukan sesuatu
secara bebas tanpa bergantung kpd org lain
Permulaan pembentukan keyakinan diri
Ibu bapa: beri galakkan dan dorongan
Tahap 3: 3 6 thn (Inisiatif
lwn rasa bersalah)
Inisiatif sendiri utk meneroka bagi memenuhi naluri
ingin tahu
Ada kala mereka ingin melakukan perkara yg tidak
setimpal dgn usia mereka, spt membantu ibu
memasak, membasuh.
Ini disebabkan pertambahan perkembangan kognitif
dan fizikal mereka pd tahap ini
Ibu bapa jgn suka mengkritik atau dendaan terhadap
TL knk2, kerana ini akan membantut perasaan ingin
tahu dan insiatif mereka, menyebabkan knk2 suka
mengasingkan diri dan menimbulkan masalah bila
memasuki alam peresekolahan
Tahap 4: 6 12 thn(Industri/pencapaian
lwn rasa rendah diri)
Mula memasuki alam persekolahan
Guru dan rakan peer besar pengaruhnya terhdp
perkembangan knk2 kerana bnyk masa dihabiskan di
sekolah dan bermain.
Pemikiran: mula memasuki operasi konkrit dan
berupaya membuat transformasi dan pertalian antara
dua situasi yg berkaitan dan juga mula berfikiran logik
Setiap tugasan diselesaikan dgn penuh minat dan
menguasai kemahiran2 tertentu.
Kegagalan membawa rasa rendah diri dan tidak
upaya.
Guru dan ibu bapa perlu sentiasa membimbing utk
memupuk sifat rajin yg ada dlm diri knk2.
Tahap 5 :12 20thn (Identiti
lwn kekeliruan peranan)
Peringkat remaja
Remaja cuba membina identiti dan persepsi sendiri
terhdp dunia mereka
Mencari identiti dgn cuba mencari jwp kpd persoalan
siapa aku?
Mula memikirkan siapa bakal teman hidup, ibu bapa
dan ahli masyt.
Mencari identiti semakin sukar apabila pilihan
semakin bnyk.
Sekiranya gagal, remaja akan meragui fungsi dan
peranan mereka dlm masyarakat.
Tahap 6: 20 40 thn
(Kemesraan lwn pengasingan)
Mula membina hubungan akrab dan rapat
terutama rakan berlainan jantina
Mula memikirkan soal teman hidup, percintaan
dan akhirnya ke alam perkahwinan.
Sekiranya gagal: akan berlaku pengasingan
diri dan hidup dlm kesunyian
Tahap 7: 40-60 thn
(Generativiti lwn Pemusatan
kendiri)
Jika berjaya mengatasi konflik keakraban lwn
pengasingan diri, indvd akan berusaha mencapai
tahap generativiti.
Mula memikirkan soal-soal kekeluargaan, mengambil
berat tentang org lain, sumbangan kpd masyt dan
generasi akan dtg
Kehidupan lebih bermakna sekiranya dpt membentuk
ank2 yg berjaya dan berguna kpd bangsa dan negara
Kegagalan membawa kpd mementingkan diri sendiri.
Tahap 8 : 60thn ke atas
(Integriti/Kesepaduan lwn rasa
putus asa)
Tahap akhir dewasa
Memperkembangkan perasaan penerimaan
dalam kehidupan dan kepentingan hubungan
sesama manusia.
Jika berjaya mengastasi konflik pada tahap2
sebelumnya, individu akan berasa kesepaduan
dlm dirinya
Kegagalan menbawa kekecewaan dan putus
asa.
Tahap Pertama : Moral
Heteronomus ( 4 -7 tahun )
Dikenali juga Moraliti Luaran/realisme
Kanak-kanak mempercayai peraturan datang dari
ibubapa atau orang-orang yang mempunyai autoriti
lain.
Peraturan juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak
boleh diubah.
Menurut perintah dan akur kepada peraturan
Tahap Kedua : Moral Autonomus @
Kerjasama ( 10 ke atas )
Dikenali juga moraliti dalaman/relativisme
Tahap ini dicirikan dengan fleksibiliti moral. Kanak-
kanak sudah mula kurang egosentik dan peraturan
tidak dilihat sebagai sesuatu yang tidak boleh
diubah.
Peraturan boleh diubah jika semua pihak bersetuju
berbuat demikian.
Memahami bahawa individu boleh berbincabg
untuk menyelesaikan masalah dan menukar serta
membuat semula peraturan.
PERINGKAT-PERINGKAT
PERKEMBANGAN MORAL
KOHLBERG

- Menurut Kohlberg
Perkembangan moral
mempengaruhi tingkah
laku dan disiplin diri
PERINGKAT PERKEMBANGAN

Tahap 1 : Pra-konvensional
Kohlberg
membahagikan
perkembangan Tahap 2 : Konvensional
moral kepada 3
tahap utama:
Tahap 3 : Pos-konvensional
Tahap Pra-konvensional
Melibatkan individu yg berumur
kurang dari 10 tahun

Dibahagikan kepada 2 peringkat:

Peringkat 1 Peringkat 2
(bawah umur lima tahun) (umur 5 hingga 10 tahun)
Orientasi kepatuhan dan hukuman Orientasi ganjaran peribadi
Berorientasikan egosentrik iaitu Dikenali sebagai hedonisme
keselarasan moral hanya untuk diri utilitarian di mana seseorang
sendiri. melakukan sesuatu kerana
Mementingkan kesan fizikal ingin dapatkan ganjaran.
Mengikut arahan kerana takutkan Melakukan sesuatu berdasarkan
hukuman yang diterima sekiranya keinginan untuk mendapat balasan
melanggar peraturan
Tahap Konvensional
Melibatkan individu yg berumur dari
10 tahun hingga 20 tahun

Dibahagikan kepada 2 peringkat:

Peringkat 3 Peringkat 4
Akur kepada sistem sosial dan etika
Orientasi perlakuan baik peraturan
Mula aplikasikan ukuran moral yang Merupakan kesanggupan melakukan
telah ditetapkan oleh ibu bapa, guru atau sesuatu tanggungjawab dlm masyarakat &
orang di persekitaran. mematuhi peraturan sosial yang sedia ada.
ndividu mula dapat menerima norma Perlakuan yg baik adalah perlakuan yg
masyarakat. boleh membawa kpd kebahagiaan dalam
Sesuatu pekara akan dinilai samada komuniti.
baik atau buruk Percaya semua orang perlu patuh kpd
Menghargai nilai keoercayaan dan undangundang dan peraturan yg ada.
kepatuhan terhadap peraturan yang
ditetapkan.
Ingin dilihat sebagai anak yang baik
Tahap Pos-konvensional
Melibatkan individu yg berumur
lebih dari 20 tahun

Dibahagikan kepada 2 peringkat:

Peringkat 5 Peringkat 6

Etika kontrak sosial dan hak Etika prinsip sejagat


individu Peringkat tertinggi kerana melibatkan soal
falsafah ttg moral itu sendiri.
Menganggap undang - undang
merupakan persetujuan di antara org telah mempunyai kod-kod moral dan etika
ramai ttg perlakuan yg memberi kebajikan yang tersendiri yang menepati hak-hak
kpd masyarakat.. individu sejagat.
Mementingkan hak nilai, hak dan prinsip Perkara betul adalah berdasarkan 1 prinsip
pilihan yg dipersetujui oleh manusia sejagat.
Melihat undang-undang sebagai suatu
yang fleksibel dan mempunyai alternatif Mementingkan kesamaan hak kepada
semua individu dan menghormati maruah dan
Undang-undang dipatuhi sekiranya ia
prinsip individu lain.
menepati hak-hak individu
Perbincangan
Faktor yang mempengaruhi
perkembangan moral kanak-kanak adalah
institusi kekeluargaan dan sekolah.
Bincangkan.