Anda di halaman 1dari 3

KANDUNGAN BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL

SEMANTIK

mengalami masalah dalam menghadapi


ungkapan-ungkapan yang sukar

perbendaharaan kata adalah kekuatan


relative

lebih banyak konsep yang konkrit.


Keberkesanan komunikasi

Dari aspek Kejelasan*


~ Komunikasi : Proses
Komunikasi diterima
penyampaian
dengan baik
mesej,samada secara lisan
antarapengantar dengan
atau bertulis.
penerima*

Maklumat yang dihantar


jelas dan difahami.