Anda di halaman 1dari 9

Mengenalpasti

Orang Sumber
SJHK3043 SEJARAH LISAN DAN PENDOKUMENTASIAN
DISEDIAKAN OLEH : AHHMAD IZZUDDIN & NOR SAKINAH
SAKSI PROTO

ORANG SUMBER

SAKSI MATA SAKSI DENGAR


Latar
belakang

Hubungan
dengan
Pengalaman
komuniti atau
institusi

Aspek-
aspek

Umur Motif

Pendidikan
Latar Belakang

Sumber lisan yang dikumpulkan tidak mengira latar belakang


Mengambil kira orang-orang biasa, termasuk orang yang buta huruf
Pengkajian dijalankan secara menyeluruh supaya unsur bias tidak
berlaku
Lebih banyak bahan sokongan dan percambahan sesuatu sejarah
yang dikaji
Pengalaman

Sumber lisan adalah berdasarkan kepada temu ramah saksi yang


masih hidup
Temu ramah tersebut bergantung kepada ingatan, gambar, diari
ataupun surat menyurat.
Saksi akan menceritakan kejadian peristiwa berdasarkan
pengalaman yang dialami.
Motif

Penentuan skop kajian sangat diambil kira supaya objektif kajian


tercapai.
Seorang pengkaji sejarah yang menggunakan sejarah lisan harus
membuat pemilihan tajuk dan motif yang sesuai.
Pendidikan

Latar belakang pendidikan seseorang saksi dalam sejarah lisan juga


mengambil kira tahap pendidikan mereka
Keterangan yang biasanya diberikan oleh orang sumber yang
mempunyai pendidikan tinggi mempunyai tahap kesahihan yang
dipercayai
Kelemahan : Memanipulasi keterangan
Umur

Ahli-ahli sejarah hendaklah mengambil kira usia dan juga fakta


yang disampaikan mereka.
Perbezaan umur mempengaruhi keterangan mereka kerana ada
peristiwa yang sensitif bagi seseorang individu.
Hubungan dengan komuniti atau
institusi
Penulisan ataupun keterangan oleh individu yang menjadi saksi
seperti mangsa tahanan ataupun tulisan orang awam adalah
berbeza-beza.
Pengkaji sejarah hendaklah mengenal pasti hubungan orang
sumber dengan sesebuah komuniti atau institusi
Dapat mengenal pasti keterangan saksi yang bias