Anda di halaman 1dari 6

2016 GPMP 5.

04
2017 GPMP 5.01
ANALISA MATA PELAJARAN

SEJARAH

PEPERIKSAAN Bilangan Juml GPM


Calon Bilangan / Gred ah P
Daftar Ambil TH A+ A A- B+ B C+ C D E G
TOV 325 322 3 2 22 28 25 27 21 28 21 28 120 325 6.16
PPT T5 2017 325 314 11 6 12 33 26 29 21 24 30 24 109 325 6.06
PERCUBAAN 2017 320 313 7 6 15 41 27 25 27 28 16 35 93 320 5.78
PERCUBAAN 2016 240 238 2 6 37 42 20 20 17 17 15 10 48 240 4.54
SPM 2016 244 241 3 2 29 20 30 29 25 23 25 24 35 241 5.04
SPM 2017 (ETR) 325 325 0 23 31 66 36 12 26 19 22 73 60 325 5.01
ANALISIS PRESTASI MATA PELAJARAN SEJARAH MENGIKUT PEPERIKSAAN
65

60

55

50 48

45 42
41
BILANGAN MURID

40 37
36
35 35
35 33
31
30 30
29 29 29
30 28 28 28 28
27 27 27
26 26
25 25 25 25
24 24 24
25 23 23
22 22 22
21 21 21
20 20
19
20 17 17
16 16
15 15
15 12 12
10
10
6 6 6
5 2 2

0
A+ A A- B+ B C+ C D E G
GRED
TOV PPT T5 2017

PERCUBAAN 2017 PERCUBAAN 2016

SPM 2016 SPM 2017 (ETR)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017
MATA PELAJARAN SEJARAH

CEMERLANG NEAR MISS HALUS GPMP

A+ A A- JUM A- B+ B JUM G 2017

6 15 41 62 41 27 25 93 34 5.78
SASARAN / MASALAH PUNCA MASALAH CADANGAN INTERVENSI PRIORITI INTEVENSI PELAN TINDAKAN
Jumlah pelajarhalus 1. Tidak menguasai 1. Latih tubi soalan 1. Latih tubi dengan 1. Pelajar dbekalkan set soalan
yang mendapat markah kertas 1 dan kertas 2 sebenar SPM 5 tahun menyalin terus soalan latih tubi.
2. Tidak menguasai topik sebelum dan jawapan 2. Pelajar menulis jawapan pada
25 39 masih ramai tingkatan 4 2. Latih tubi topik memandangkan masa soalan latihan (kertas 1 dan
(34 orang ) 3. Guru tidak sempat tingkatan 4 peperiksaan semakin kertas 2) dengan merujuk
membuat ulangkaji 3. Menyalin terus soalan hampir terus skema jawapan.
sepenuhnya topic dan jawapan dalam 3. Pelajar membaca semula
tingkatan 4 latih tubi soalan dan jawapan yang
4. Menjemput telah dilengkapkan.
penceramah pakar agar 4. Pelajar membuat semula
pelajar lebih berfokus latihan yang sama atau
dalam membuat bermain kuiz soalan yang
ulangkaji dan latih tubi. sama di dalam kelas agar
dapat mengingat semula
jawapan.
Pelajar yang mendapat gred 1. Masih kurang faham 1. Menjemput 1. Latih tubi dengan 1. Kuiz di dalam kelas bersama
cemerlang sangat sedikit / teknik menjawab penceramah pakar agar menyalin terus soalan guru menggunakan soalan
rendah (62 0rang pelajar) soalan kertas 2 pelajar lebih berfokus dan jawapan yang sama.
2. Mendapat skor yang dalam membuat memandangkan masa 2. Menjawab soalan
kurang memuaskan ulangkaji dan latih tubi peperiksaan semakin peperiksaan tahun2 lepas di
dalam kertas 2 2. Latih tubi hampir dalam kelas.
khasnya soalan esei 3. Kuiz 2. Kuiz 3. Mendengar penjelasan guru
3. Latih tubi soalan KBAT dan menanda sendiri
4. Latihan intensif 4. Menjawab berulang kali
objektif soalan yang sama agar benar-
benar faham dan ingat.
ISU (PUNCA MASALAH) DAN INTERVENSI

BIL ISU INTERVENSI


Memberi panduan kepada calon cara
Kebergantungan kepada guru untuk mencari
1 bahan rujukan kertas 3
mencari dan menyediaan bahan kertas 3
6 minggu sebelum peperiksaan SPM
Latih tubi secara topikal hanya sempat
Penyelesaian sukatan lebih cepat
2 dijalankan dalam masa yang singkat
dengan menggunakan modul
sebelum peperiksaan
Latih tubi dengan menyalin terus soalan
Kekakangan aktiviti kokurikulum yang
3 menganggu MMI
dan jawapan memandangkan masa
peperiksaan semakin hampir
Latih Tubi soalan KBAT
4 Calon tidak menjawab soalan KBAT

1. Masih kurang faham teknik menjawab


1. Latihan intensif soalan objektif
soalan kertas 1 (objektif)
2. membuat latihan soalan esei tahun
2. Mendapat skor yang kurang
5 2014-2016 untuk memahirkan
memuaskan dalam kertas 2 khasnya
calon dengan teknik menjawab dan
soalan esei menulis isi fakta dengan tepat